Nå skal domstol-Norge deles inn i 23 rettskretser.

Fra 1. mai 2021 får domstolene ny struktur

Alle rettssteder videreføres mens rettskretsene utvides.

Publisert Sist oppdatert

«Det gir kortere saksbehandlingstid og økt kvalitet i domstolene. Dette fører til et bedre og likere rettstilbud for alle i Norge, samtidig som den nye strukturen sikrer kompetansearbeidsplasser i distriktene», skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding etter fredagens statsråd.

Like før jul ble Frp og regjeringen enige om et kompromiss for domstolreform. Domstolkommisjonens forslag er vraket, men antall tingretter reduseres likevel fra 60 til 23. Alle 69 rettsteder blir opprettholdt, og jordskifterettene kuttes fra 34 til 19.

Større rettskretser vil gi større og mer fleksible organisasjoner med sterkere fagmiljøer, og dommerne kan behandle saker på flere rettssteder i rettskretsen, ifølge regjeringen.

– Vi styrker de lokale domstolene og beholder alle rettssteder. Endringene vil føre til færre ledere, flere dommere og økt fleksibilitet i hver enkelt domstol, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Powered by Labrador CMS