Are Opdahl, Mari Vik-Slettvoll, Cathrin Myhre Skram, Gerd Haagensen, Jan Waage Aurdal, her foran tinghuset i Ålesund sentrum.

Ålesund-advokater advarer mot reversering: – Fremstår som et politisk spill

På Sunnmøre er advokatene sterkt bekymret for at en reversering av domstolsreformen vil gå ut over klientene, og har skrevet egen høringsuttalelse om saken.

Publisert Sist oppdatert

ÅLESUND: I november skrev nitten Sunnmøre-advokater et leserbrev i Advokatbladet der de advarer mot å reversere domstolsreformen.

Advokatene mener reformen har ført til et bedret tilbud for regionens innbyggere.

«Vi er bekymret for at det (…) kan bli et klasseskille mellom domstoler – hvor de større domstolene får store og gode fagmiljø med god rekruttering, mens de mindre domstolene vil falle tilbake slik vi opplevde situasjonen før reformen. Dette vil det rettsøkende publikum tape på. Det skal ikke være slik at kvaliteten på domstolen og rettsikkerheten skal være forskjellig ut fra hvor du bor – det er ikke rettsstaten Norge verdig», skrev de nitten advokatene.

Advokatbladet møter fem av dem ved det nye tingrettsbygget i Ålesund sentrum.

– Det er ikke lagt ned én eneste domstol. Vi risikerer nå å ofre rettsikkerheten for et politisk spill, sier Are Opdahl til Advokatbladet.

– Støtter ikke nedleggelser

Han jobber særlig med juridisk rådgivning og tvisteløsning knyttet til fast eiendom som partner i Advocator advokatfirma, og mener argumentene fra motparten ikke holder mål.

– Jeg kan ikke se at man vil oppnå noe annet ved en reversering enn at sorenskriverne skal få tilbake jobbene sine.

– Dette er starten på slutten for de mindre rettsstedene, argumenteres det?

– Vi hører stadig politiske argumenter for en reversering, men har problemer med å se noen faglige argumenter, sier fra venstre Gerd Haagensen, Mari Vik-Slettvoll, Are Opdahl, Cathrin Myhre Skram, Jan Waage Aurdal, her på kaia i Ålesund sentrum. .

– Vi kan ikke forholde oss til den type spekulasjoner. Vi må forholde oss til realitetene vi som advokater og aktører opplever, og det er at med større enheter er tilbudet til det rettsøkende publikum blitt bedre.

Han presiserer at Ålesund-advokatene aldri har støttet en nedleggelse av de minste domstolene, slik det opprinnelige forslaget fra Domstolkommisjonen gikk ut på, men at advokatene nå opplever at dommerne har bedre tid til faget sitt.

– En sorenskriver har så mange administrative oppgaver at det i realiteten bare er en halv stilling igjen. For oss er det helt åpenbart at hvis du skifter ut en administrativ stilling med en dommerstilling vil du frigjøre dommerressurser, poengterer Opdahl.

Større dommerpool

Også Gerd Haagensen, fast bistandsadvokat i Møre og Romsdal tingrett ved rettssted Molde, er fornøyd med større enheter.

Hun mener særlig klienter i distriktene nå har et langt bedre tilbud enn det de hadde før endringene.

– At det er en større dommerpool å velge i har ført til færre utsettelser, og mindre fare for inhabilitet blant dommerne. For dem som kommer fra et lite sted og er involvert i en straffesak eller i en sak som involverer barn, er dette gjerne noe svært privat man ikke ønsker at nærmiljøet skal vite detaljene om. Da er det greit å slippe å møte på meddommeren i saken på butikken eller når man henter på SFO. At vi har fått flere dommere å velge mellom, er sunt for hele apparatet, sier Haagensen.

– Derfor synes jeg det er spesielt at Senterpartiet står for en reversering, når jeg opplever det som bedre distriktspolitikk å videreføre reformen slik den er i dag. Klientene vi representerer får et bedre tilbud i dag enn det de gjorde før, sier hun.

Hun advarer mot at en reversering av domstolsreformen vil kunne gå utover barn spesielt.

– Noe av det vanskeligste jeg opplevde tidligere, var da vi fikk dommerfullmektiger som ble satt til å administrere kompliserte foreldretvister. Jeg håper vi aldri kommer tilbake dit, sier Haagensen.

Hun er tydelig på at de minste domstolene trenger en opprustning, blant annet når det gjelder bedre lyd- og bildeopptak. Domstoladministrasjonen har tidligere antydet at en reversering av reformen vil koste minst 75 millioner kroner.

– Vi kunne øremerket midlene man tenker å bruke på reversering til opprustning av domstolene i distriktene. Det vil åpenbart være en bedre bruk av pengene, foreslår Haagensen.

– Alvorlig

Også daglig leder og partner i Advocator, Jan Waage Aurdal, er negativ til reversering.

– I Hurdalsplattformen sier regjeringen at den skal høre på aktørene. At regjeringen da ikke signaliserer at de skal høre på faginstanser som Dommerforeningen, Domstoladministrasjonen og Høyesterett, synes jeg derfor er alvorlig. På vegne av advokatstanden vil jeg si at det er en er lite tillitsvekkende demokratisk prosess det legges opp til, sier Aurdal.

Kjernen i saken er ifølge ham hvordan innbyggerne kan få en best mulig rettspleie.

– Jeg ser ikke at den tidligere ordningen vil gi bedre dommer, rettspleie, eller saksavvikling.

Han poengterer at nye større enheter har gjort det enklere å avvikle saker.

– Klientene er interessert i å få berammet saker hurtig, og få sakene løst på en god og kvalitativ måte, samt å holde kostnadene nede. Reformen bidrar i positiv retning til dette

Powered by Labrador CMS