Fra 1. mai reduseres alle tingretter fra 60 til 23. Alle 69 rettsteder blir opprettholdt, og jordskifterettene kuttes fra 34 til 19.

30 søkere til ledige stillinger som domstolleder

Sjekk hvem som ønsker å lede tingrettene under ny domstolstruktur.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med omleggingen til ny domstolstruktur fra 1. mai 2021, har en rekke ledige domstollederstillinger blitt lyst ut. Antall domstolledere skal reduseres til 23.

Yngve Svendsen (61) har ledet Oslo tingrett siden 2018, og før det var han sorenskriver i Kristiansand tingrett. Svendsen har også ledet Domstolkommisjonen som gjennom to delrapporter har kommet med forslag til ny domstolstruktur.

Yngve Svendsen er den eneste reelle søkeren til den ledige stillingen som domstolleder i Oslo tingrett.

På starten av 1990-tallet var han sorenskriver i både Hadeland og Land tingrett, samt Lofoten tingrett, i tillegg til en kort karriere som advokat.

- Det er mange spennende utfordringer som ligger i den nye sammenslåtte domstolen. Det er to velfungerende domstoler med svært dyktige ansatte både dommere og andre og som nå slåes sammen. Å lede den sammenslåtte domstolen, er noe jeg har lyst til, sier Svendsen.

- Hvis jeg skulle bli den som utnevnes, gleder jeg meg til den oppgaven.

Sammen med Svendsen stod det også en ung kvinnelig advokat på søkerlisten, men som mandag formiddag har trukket sin søknad.

Andre pulje med søkere til ledige domstollederstillinger

Foruten landets største tingrett i hovedstaden, er også søkerlistene til Agder tingrett, Søndre Østfold tingrett, Møre og Romsdal tingrett og Sør-Rogaland tingrett klare.

De ledige domstollederstillingene har blitt delt inn i tre puljer. Mens søknadsfristene til de to første utløp i februar, utløper fristene til den tredje og siste i mars.

Søkerne i andre pulje, i tillegg til Oslo, fordeler seg slik:

Agder tingrett:

 1. Leif Petter Trannum, tingrettsdomme, Aust-Agder tingrett
 2. Anne Gro Aanensen Kleven, sorenskriver, Aust-Agder tingrett
 3. Robert Versland, sorenskriver, Lister tingrett
 4. Steinar Langholm, sorenskriver, Kristiansand tingrett
 5. Anita Hekneby, tingrettsdommer, Kristiansand tingrett

Søndre Østfold:

 1. Ragnhild Borgerud, sorenskriver, Sarpsborg tingrett
 2. Ingulf Nordahl, konstituert sorenskriver, Valdres tingrett
 3. Mann, unntatt offentlighet

Møre og Romsdal tingrett:

 1. Elisabeth Wiik, sorenskriver, Søre Sunnmøre tingrett
 2. Kirsti Høegh Bjørneset, sorenskriver, Sunnmøre tingrett
 3. Øyvind Panzer Iversen, tingrettsdommer, Romsdal tingrett

Sør-Rogaland tingrett:

 1. Mariann Svensen, tingrettsdommer, Stavanger tingrett
 2. Steinar Langholm, sorenskriver, Kristiansand tingrett
 3. Mann, unntatt offentlighet

Dette var søkerne i første pulje

I første pulje ble lederstillingene i Buskerud tingrett, Hordaland tingrett, Midtre Hålogaland tingrett, Romerike og Glåmdal tingrett, Vestre Innlandet tingrett, Telemark tingrett og Østre Innlandet tingrett lyst ut.

Til Buskerud er det kun to søkere. Sorenskriver i Kongsberg og Eiker tingrett, Liv Synnøve Taraldsrud (54), og sorenskriver i Drammen Kristin Kjelland-Mørdre (63).

Til Hordaland søker seniorrådgiver Leif Sandtorv (50), avdelingsleder / tingrettsdommer Kjetil Myhrvold (53), sorenskriver Håkon Rastum (57) og sorenskriver Ivar K. Iversen (55).

Til Midtre Hålogaland søker konstituert sorenskriver Kåre Skognes (59), advokat Anette Olsen (51), lagdommer Sidsel Sund Olsen (51), tingrettsdommer Møyfrid Eggebø (39) og konstituert sorenskriver Ingulf Nordahl (51).

Sistnevnte har også søkt om å bli domstolleder i både Østre Innlandet tingrett, sammen med sorenskriver Mari Bø Haugstad (54), og Vestre Innlandet tingrett, sammen med sorenskriver Ingjerd Thune (58).

I Romerike og Glåmdal tingrett er nåværende sorenskriver Odd Magne Gjerde (59) eneste reelle søker. Også i Telemark tingrett er det kun én søker, sorenskriver Morten Miland Thomsen (45).

Tredje og siste pulje med ledige domstollederstillinger gjelder Trøndelag tingrett (søknadsfrist 9. mars), Follo og Nordre Østfold tingrett (søknadsfrist 9. mars), Nord-Troms og Senja tingrett (søknadsfrist 9. mars) og Indre og Østre Finnmark tingrett (søknadsfrist 4. mars). Stillingen som domstolleder i landets øvrige tingretter vil ikke bli lyst ut.

Alle søkerlistene finner du her!

Powered by Labrador CMS