- Alle negative konsekvenser som allerede har oppstått er ikke tilstrekkelig å belyse, etter min mening. Man må ta med i beregningen at regjeringen faktisk ønsker en sentralisering av domstoler, mener Jenny Klinge (Sp).

Ber justisministeren undersøke hva domstol-nedleggelser vil bety for advokater

Senterpartiets Jenny Klinge vil at justisminister Jøran Kallmyr skal kartlegge hvilke konsekvenser halveringen av reisegodtgjørelsen vil få for advokatene, dersom strukturendringene i domstolen blir gjennomført som foreslått.

Publisert Sist oppdatert

Fra januar 2017 halverte regjeringen advokatenes reisegodtgjørelse til store protester fra advokatene selv. Snaue tre år etterpå, i løpet av høsten, skal Justis- og beredskapsdepartementet se nærmere på hvilke konsekvenser halveringen har fått for advokatene som yter fri rettshjelp.

På bakgrunn av saken Advokatbladet skrev om evalueringen, har Senterpartiets justispolitiske talsperson og nestleder av justiskomiteen, Jenny Klinge, sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Hun spør:

«Vil justisministeren sørge for at undersøkelsen også forhører seg blant advokatene om hvilke konsekvenser halveringen av reisegodtgjørelsen vil få, dersom strukturendringene i NOU 2019:17 skulle bli gjennomført?»

- Regjeringen vil faktisk sentralisere domstolene

Klinge mener dette er et betimelig spørsmål, fordi vi potensielt står overfor strukturendringer i domstolene som øker avstandene og reiseveien for advokatene enda mye mer.

- Så alle negative konsekvenser som allerede har oppstått er ikke tilstrekkelig å belyse, etter min mening. Man må ta med i beregningen at regjeringen faktisk ønsker en sentralisering av domstoler, selv om vi på det nåværende tidspunktet ikke vet hvordan strukturen kommer til å bli.

- Påfallende at evalueringen kommer nå

Senterpartiet kommer til å kjempe mot en massiv nedleggelse av domstoler, understreker Klinge overfor Advokatbladet.

- Vi mener det på et vis er påfallende at oppdraget fra departementet om å undersøke konsekvensene ved halveringen av reisegodtgjørelsen kommer akkurat nå. Det er som om de forstår at dette kommer til å bli et svært relevant tema dersom det skal skje en storstilt sentralisering.

- Derfor er det viktig å høre om statsråden er interessert i hvilke konsekvenser denne halveringen får også dersom de foreslåtte strukturendringene skulle bli gjennomført.

Powered by Labrador CMS