Taushetsplikt og diskresjonshensyn umuliggjør arbeid på reise, påpeker advokater i ny rapport. Illustrasjonsfoto: Aetb, Istockphoto.com

Nå skal reisesalæret evalueres

Ved hjelp av en spørreundersøkelse vil Justis- og beredskapsdepartementet få vite hva halveringen av reisegodtgjørelsen har betydd for advokatene.

Publisert Sist oppdatert

I 2016 foreslo Justis- og beredskapsdepartementet å halvere advokaters reisetimer for å spare nærmere 70 millioner kroner. Etter at forslaget ble et faktum, har kritikken og motstanden vært stor.

Nå vil departementet bli bedre kjent med hvilke konsekvenser halveringen av reisegodtgjørelsen har hatt for advokater som yter fri rettshjelp.

Dropper saker med reisegodtgjørelse

I fjor høst slapp Advokatforeningen rapporten «Reisesalær til besvær», som viser at halvert reisesalær har blitt et tapssluk.

Rapporten fortalte at fire av ti advokater var berørt av kuttet, og at drøye 25 prosent dropper saker med reisegodtgjørelse. Dette var noen av nøkkelfunnene:

  • 81 prosent av de intervjuede advokatene opplever at halveringen av reisefraværsgodtgjørelsen berører dem.
  • Halveringen gjør at flere advokatfirmaer, spesielt firmaer i distriktene, i større omfang prioriterer andre oppdrag enn fri rettshjelpssaker.
  • Ofte er det praktisk umulig for advokater å jobbe på reise.
  • Halveringen har størst konsekvens i Oslo og i distrikter med store reiseavstander.
  • Reisetiden vil for de fleste advokater være en underskuddsforretning, driftskostnader og faktureringsgrad tatt i betraktning.
  • Drøye 40,3 prosent sier de berøres i stor grad av halvering, mens 40,7 prosent svarer «til en viss grad».
  • Kun tretten prosent av de som svarte at kuttet angikk dem, oppgir at de nå jobber mer på reise enn før.

Distriktsopprør mot halvering

På nyåret i fjor kunne Advokatbladet fortelle at halvering av salærsatsen på reise skapte opprørsstemning blant advokater i distriktene.

Namsos-advokat Siw Bleikvassli er fast forsvarer og blant dem som taper store penger på halv reisegodtgjørelse.

– Jeg har tatt utskrift av all registrert tidsbruk for 2017, og har registrert 230 timer på reise. Av dette utgjorde 206 timer reise- eller ventetid i benefiserte saker. Med halvert sats, utgjør dette et målbart tap i omsetningen min på 105.315 kroner for fjoråret, sa hun den gang.

Det er Vista Analyse som gjennomfører undersøkelsen på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Den har nå blitt sendt til et representativt utvalg av advokater som helt eller delvis jobber under offentlig salær. Advokater som ikke har fått undersøkelsen tilsendt på e-post, oppfordres til å svare på den her.

Powered by Labrador CMS