Det blir ikke noe av det foreslåtte kuttet av meddommere i tingrettene.

Trekker forslaget om å kutte ut meddommere i tingretten

Etter at avstandskravet ble redusert fra to til én meter, kan tingrettssakene avvikles med meddommere, mener DA.

Publisert Sist oppdatert

Det er Rett24 som melder at Domstoladministrasjonen i dag har trukket forslaget om å kutte ut meddommerne i tingretten. Forslaget ble slaktet av Marius Dietrichson på vegne av Forsvarergruppen og Advokatforeningen.

I dag har også Dommerforeningen varslet at den ikke vil støtte forslaget om å fjerne meddommere i tingretten, etter at avstandskravet ble redusert.

- Etter at Dommerforeningen gikk ut med dette, og vi i tillegg har fått en veileder for gjennomføring av rettssaker som gjør det mulig å avvikle flere saker enn før, så er vår vurdering at forslaget om å fjerne meddommere i tingretten ikke lenger har noen hensikt, sier Yngve Brox, kommuniksjonssjef i Domstoladministrasjonen (DA), til Advokatbladet.

- Må avvente med grunnleggende systemendringer

Advokat Marius Dietrichson setter pris på at Advokatforeningens innvendinger mot forslaget ble lyttet til.

- Forholdene endrer seg raskt nå under korona-krisen, så det gjelder å ha is i magen og avvente med grunnleggende systemendringer uten en grundigere vurdering. Vi er nå glade for å ha fått gehør for at den endringen som her ble foreslått, nemlig å fjerne meddommeren i tingretten, er unødvendig. Sakene lar seg avvikle uten en slik endring, sier Dietrichson.

Også generalsekretær Merete Smith er fornøyd.

-Vi er svært glade for at dette forslaget nå vil bli trukket. Det er viktig for rettssikkerheten i straffesakene at vi har meddommere – også i tider med koronatiltak. Med den nye smittevernveilederen vil det være mulig å avholde mange flere rettssaker enn det som har vært gjort de siste ukene, sier Merete Smith.

Dialog med lagmannsrettene

Domstoladministrasjonen er i dag i dialog med landets fem lagmannsretter om de mener det er behov for å redusere antall meddommere i lagmannsretten, slik DA har foreslått.

- Vi ønsker å avklare dette så raskt som mulig, og denne dialogen vil bli avgjørende for hva vi gjør videre, altså om vi ønsker å opprettholde forslaget om å redusere antall meddommere i lagmannsretten. For oss er det også viktig å ivareta rettssikkerhetsprinsippene for gjennomføring av rettssaker, og gjøre det vi kan for å redusere de negative konsekvensene av at aktiviteten i domstolene har bremset opp. Vi må få gjennomført flere saker enn domstolene har gjort så langt, sier Yngve Brox.

Ifølge Domstoladministrasjonens oversikt har korona-situasjonen ført til at antallet saker som ligger på vent har økt med 1200 saker i tingrettene og cirka 70 saker i lagmannsrettene, forteller Brox.

Også Peter C. Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre, er negativ til å fjerne meddommere.

– Vi har ikke avvist det endelig, men min analyse er at dette er et politisk Mount Everest. Dette blir en vanskelig lovgivning å få gjennom, både i mitt eget og i andre partier. Jeg tror dette er en blindvei, sa Frølich i et intervju med Rett24 i morges.

Meddommere melder seg til tjeneste

Etter at Marius Dietrichson i intervjuer på NRK i helgen uttalte seg kritisk til at domstolene ikke har tatt i bruk en skiftordning i Oslo for å få avviklet flere saker, har Advokatforeningen blitt kontaktet av meddommere andre steder i landet som ønsker å bidra til å få hjulene i gang.

En meddommer skriver at han mener «det er mulig å avlaste Oslo-området med meddommere fra andre lokasjoner ved å bruke Teams, pålogget ved et sorenskriverkontor eller tilsvarende for legitimering, og delta i saker i Oslo. På den måten sparer man også reisekostnader. Dette som et tiltak fram til man er mer a jour».

Powered by Labrador CMS