Illustrasjonsfoto: Henrik Evertsson

Reduserer avstandskravet i retten fra to til én meter

Mens domstolene til nå har praktisert to meters avstand mellom aktørene, er kravet nå halvert i domstolenes nye smitteveileder for avvikling av rettssaker under pandemien.

Publisert Sist oppdatert

Etter at en rekke aktører ble korona-smittet etter en rettssak i Sarpsborg, har Folkehelseinstituttet (FHI) og Domstoladministrasjonen gått sammen for å utarbeide en egen veileder for gjennomføring av fysiske rettsmøter i domstolene.

Advokat John Christian Elden delte en oversikt over hvor aktørene i en ankesak i Borgarting skulle plassere seg.

Veilederen trekker i hovedsak frem tre grunnprinsipper for å få gjennomført en rettssak på en smittefri måte; syke personer skal ikke være til stede, god hygiene og redusert kontakt mellom personer.

Innledningsvis understrekes det at «det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.»

Ikke møt i retten med symptomer

Først og fremst er det personer med symptomer som er smittsomme, og risikoen for smitte er størst når disse symptomene oppstår, står det i veilederen.

«På bakgrunn av dette er det viktig at personer med selv milde symptomer på luftveisinfeksjon ikke møter fysisk i retten. Dersom det oppstår symptomer under gjennomføringen av en sak, må vedkommende snarest mulig forlate rettssalen og kan først komme tilbake etter å ha vært symptomfri i et døgn.»

«Den syke kan benytte ikke-medisinsk munnbind for å hindre videre smitte dersom en avstand på to meter til andre ikke kan overholdes».

Omfattende rengjøring avgjørende

I tillegg til en anbefaling om forsterket renhold på utsatte områder, slik som dørhåndtak, heisknapper, gelendre, bordplater, armlener, lysbrytere og så videre, lister veilederen opp følgende retningslinjer for å ivareta god hygiene:

 • Vask hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder.
 • Arbeidsplasser rengjøres regelmessig ut fra bruk, for eksempel daglig/mellom hver bruker.
 • Kontaktpunkt i vitneboks rengjøres mellom hvert vitne.
 • Kontaktpunkt i tolkerom rengjøres mellom hver tolk/daglig.
 • Eventuelt løst utstyr som er delt mellom flere personer vaskes etter bruk.

Hold minst én meter avstand eller bruk skillevegg

For å hindre potensiell dråpesmitte, skal alle personer i rettslokalet holde minst én meter avstand, heter det i veilederen. Videre understrekes det at man havner i karantene om man befinner seg innen to meters avstand fra et bekreftet covid-19-tilfelle i mer enn 15 minutter.

Dette er retningslinjene som anbefales i rettssalen:

 • Hold minst 1, helst 2 meter mellom personer.
 • Så lenge smitteverntiltakene ivaretas er det ikke et maksimum tak på antall deltakere, men begrens likevel antallet personer til kun de nødvendige.
 • Hvis det er vanskelig å opprettholde anbefalt avstand på minst 1 meter, må man vurdere alternative løsninger, for eksempel:
  - Vurdere om aktører, parter og vitner kan delta fra andre rom (i domstolen eller utenfor) via fjernmøte
  - Vurdere fysiske skillevegger mellom personer, for eksempel pleksiglass. Ved bruk av fysiske skiller kan det tillates mindre enn 1 meter mellom personer. Dråper stanses av glasset. Skillevegger må ha en størrelse som sikrer at de rekker minimum 20 cm utover hode/bryst i alle retninger, selv om man lener seg forover bordet.
 • Marker eventuelt plassering av meddommere, aktører og parter med tape/lapper.
 • Vurdere leie av eksterne lokaler.
Powered by Labrador CMS