Utarbeider nasjonal veileder for hvordan rettsaker skal gjennomføres

I Sarpsborg ble nesten alle aktørene som var til stede i en rettssak korona-syke. Nå arbeider Domstoladministrasjonen i samarbeid med Helsedirektoratet for at flest mulig rettssaker skal kunne gjennomføres, enten digitalt eller med færre aktører.

Publisert Sist oppdatert

1. april startet en voldssak i den største rettssalen i Sarpsborg tingrett. Men til tross for at smitterverntiltak ble ivaretatt, fikk nesten alle aktørene påvist koronasmitte i etterkant.

Både forsvarer, aktor, de to meddommerne, tiltalte, og én observatør skal ifølge TV2 ha blitt smittet.

– Vi skulle gjerne ønsket at ingen ble utsatt for smitte i våre lokaler. Så vil jeg understreke at det ikke er noen som har smittet noen med vilje her, men så lenge det er smitte i befolkningen vil vi ikke kunne gardere oss helt, sier sorenskriver Ragnhild Borgerud til TV2.

- Viser utfordringene

Yngve Brox i Domstoladministrasjonen påpeker at saken viser utfordringene med å ha for mange folk til stede i domstolene.

I Sarpsborg forsøkte de å følge alle råd, veiledninger, og retningslinjer vedrørende avstand.

- Saken ble gjennomført i en rettssal på 150 kvadratmeter, sier Yngve Brox i Domstoladministrasjonen til Advokatbladet.

Han understreker at det vil bli krevende å få gjennomført saker, dersom ikke man får igjennom forslaget om å redusere antall personer i rettsakene.

- Vi risikerer at ankebehandlinger av saker i lagmannsrettene stopper helt opp, sier Brox.

DAs hovedmål er å få gjennomført så mange saker som mulig, forklarer Brox.

- Vi jobber bredt for å sørge for at flere saker kan gjennomføres digitalt. Vi arbeider nå med å få bistand fra Helsedirektoratet med å lage en nasjonal veileder for hvordan rettsmøter kan gjennomføres med best mulig smittevern. Dette kommer i tillegg til det vi allerede har gjort, som åpning for mer bruk av fjernmøteteknologi, og generell informasjon om smittevern til alle domstoler, sier Brox.

DA har, som Advokatbladet har omtalt, nylig foreslått å redusere antall meddommere. Advokatforeningen er særlig kritiske til et forslag om å fjerne meddommere i tingretten.

- Har forståelse

Domstoladministrasjonen har ifølge Brox stor forståelse for at Advokatforeningen er kritiske til å gjennomføre saker uten meddommere.

- Men her er det flere hensyn som står mot hverandre. I straffesaker er det tiltalte og fornærmede som vil ha en avklaring av saken. Dette er vanskelige avveininger, sier Brox.

Senior kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter at departementet har mottatt forslaget fra Domstoladministrasjonen.

- Det er til vurdering i departementet, opplyser hun.

Leder av Advokatforeningens forsvarergruppe, Marius Dietrichson, mener man må ofre en viss smitterisiko for å holde domstolene i gang under pandemien.

– Gitt at det er i forbindelse med rettssaken at dette har skjedd, må man gå gjennom rutinene. Samtidig er det slik at domstolen er et samfunnskritisk organ som må holdes gående, og da må man tåle en viss risiko. Men denne risikoen kan ikke bli uforholdsmessig høy, sier han til NRK.

Powered by Labrador CMS