Thea Ekran Gustavsen (t.h.) er nytt styremedlem i Midt Hålogaland krets, mens Håkon Torgersen er nytt varamedlem i kretsens utvalg for Yngre advokater
Thea Ekran Gustavsen (t.h.) er nytt styremedlem i Midt Hålogaland krets, mens Håkon Torgersen er nytt varamedlem i kretsens utvalg for Yngre advokater

Disse er nye i styret i Midt-Hålogaland

Lofoten-advokat valgt som ny kretsleder.

Publisert Sist oppdatert

Fredag før påske arrangerte Advokatforeningen Midt Hålogaland krets årsmøte på Teams.

Hanne Elise Skare fra Advokatfirmaet Øraker på Melbu ledet møtet. Hun har vært konstituert som leder i kretsen etter at Trude Marie Wold ble nestleder i Advokatforeningens hovedstyre i fjor.

- Det er kjempeflott at Trude Marie som er så opptatt av advokater i distriktene ble valgt inn i hovedstyret, sa møteleder Skare til kretsens medlemmer.

Som så mange andre måtte Advokatforeningen Midt Hålogaland også arrangere årsmøtet sitt digitalt i år.
Som så mange andre måtte Advokatforeningen Midt Hålogaland også arrangere årsmøtet sitt digitalt i år.

Knut Inge Myklebust fra Leknes i Lofoten ble valgt som kretsens nye leder, mens Thea Ekran Gustavsen fra Advokatfirmaet Wold på Sortland og Tore Mevik fra Advokathuset Harstad ble valgt som nye styremedlemmer.

- Jeg ser positivt på å ta på meg denne rollen. Et medlemskap i Advokatforeningen forplikter, og dette er et viktig verv, sier Myklebust til Advokatbladet.

Flere utfordringer

Han påpeker at det vil bli en utfordring å lede en relativt liten krets med få felles arenaer, og til dels store avstander.

- Det er ikke så enkelt for oss å invitere til frokostseminarer der folk bare kan stikke innom. Og pandemien har satt en stopper for større regionale kurs - men vi håper at disse snart vil være i gang igjen, sier Myklebust.

Jon-Arne Østvik fra Eurojuris Nord i Narvik fortsetter som nestleder, det samme gjør styremedlem Ingrid Aadnesen fra Advokatfirmaet Finn.

Charlotte Bartholsen Greger fra Eurojuris Nord i Narvik ble valgt som ny leder av Yngre Advokater Midt Hålogaland, mens Daniel Riibe-Stokkland fra Advokatfirmaet Wold på Sortland ble valgt som nytt styremedlem i utvalget.

Vil bevare rettsstedet

På møtet ble også domstolstruktur tatt opp. I november orienterte Skare Stortinget i en høring, der hun tok til orde for å opprettholde Vesterålen tingrett.

- Vi har ingen tro på at Vesterålen tingrett og Ofoten tingrett vil bestå som vitale rettssteder når støvet har lagt seg dersom rettskretsene utvides. Til det har Domstoladministrasjonen over år vært altfor tydelige. Særlig her i nord er det behov for lokale tingretter, og vi spør hvorfor dette må endres når tingretten er så velfungerende, sa Skare.

Resultatet ble som kjent at Vesterålen tingrett, Ofoten tingrett, og Trondenes tingrett den 1. mai blir til Midtre Hålogaland tingrett, men rettsstedet på Sortland skal etter planen bestå.

Overfor årsmøtet vektla Skare at det nå blir viktig å sørge for at rettsstedene som er etablert fortsetter å bestå, og ikke blir fratatt oppgaver.

- Vi må påse at det myndighetene signaliserte om at det ikke skal skje endringer faktisk etterleves i praksis. Det blir kjempeviktig, fastslo Skare.

Årsmøtet ble orientert om at Yngre Advokater planlegger et todagers kurs til høsten der også advokater fra Troms vil bli invitert. Her fra tilsvarende kurs i Svolvær i 2017.
Årsmøtet ble orientert om at Yngre Advokater planlegger et todagers kurs til høsten der også advokater fra Troms vil bli invitert. Her fra tilsvarende kurs i Svolvær i 2017.
Powered by Labrador CMS