Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.
Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

– Det du uttaler deg om som privatperson på nett, kan påvirke ditt omdømme som advokat

Advokatforeningen har vedtatt anbefalinger for advokaters bruk av sosiale medier. – Vi ønsker å gi en påminnelse om viktigheten av rollebevissthet, sier foreningens leder Jon Wessel-Aas. Også advokat John Christian Elden er positiv til anbefalingene, og tror man kommer langt med høflighet og folkeskikk – også i kommentarfeltet.

Publisert Sist oppdatert

10. september vedtok Advokatforeningens hovedstyre et knippe anbefalinger som skal veilede advokater i bruken av sosiale medier. Formålet er å sikre en etisk og forsvarlig bruk av sosiale medieplattformer, og en økt bevissthet rundt forholdet mellom advokatrollen og rollen som privatperson når man ferdes på nett.

– Vi har gjennom flere år fått henvendelser fra medlemmer som vegrer seg for å publisere og mene så mye på nett, fordi de er usikre på hva som er greit og på hvor grensene går. Vi har sett at det på toppen av Regler for god advokatskikk (RGA), for noen kan være et behov for å bli minnet på hvordan etikken også spiller en rolle når man uttaler seg i sosiale medier, sier Jon Wessel-Aas.

Han er opptatt av at retningslinjene skal være til hjelp og veiledning, og at det ikke er regler som på noen som helst måte kan medføre reaksjoner. De er ingen «forlengelse» av RGA, og er kun ment som et positivt bidrag, understreker han.

Her kan du lese Advokatforeningens sosiale medier-anbefalinger.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.
Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Hjelp til rollebevissthet

Wessel-Aas har selv holdt kurs om god advokatskikk og advokaters bruk av sosiale medier, og opplever at mange møter utfordringer i forbindelse med rolleavklaring når de uttaler seg i den offentlige debatten.

– Advokater er jo ofte opptatt av hva som skjer i samfunnsdebatten, og mange er glad i å diskutere. Ofte hender det jo også at man uttaler seg som privatperson, og ikke i kraft av sin rolle som advokat. Selv om man da faller utenfor kjernen av det som reglene for god advokatskikk skal ramme, så kan det ofte skje at publikum likevel oppfatter at det er advokaten som prater, og ikke privatpersonen. I slike tilfeller er det viktig å være bevisst på hvilken hatt man har på seg – både for sin egen og for andres del, forklarer han.

På nett og i kommentarfelt skjer ting gjerne fort, og her er bevissthetsnivået ofte litt lavere enn når man blir oppringt av media og bedt om en kommentar, påpeker Wessel-Aas.

– I disiplinærsaker om brudd på god advokatskikk, har det hendt at ytringer som advokaten selv mener er publisert av ham eller henne som privatperson, likevel blir ansett som ytret som advokat, fordi advokaten etter omstendighetene har opptrådt slik at omverdenen kunne misforstå.

Oppfordrer til debatt-deltakelse

For å forhindre slike situasjoner, tror han det kan være nyttig med lavterskel-anbefalinger som gir påminnelser om egen bevisstgjøring og grensesetting.

– Det er ellers viktig å huske på at det du uttaler deg om som privatperson, også kan påvirke ditt omdømme som advokat – enten du vil det eller ikke. Og det er nettopp fordi omverdenen ikke alltid kan eller vil skille mellom disse rollene. Sånn sett kan jo verden kanskje oppleves litt urettferdig.

– Men jeg mener likevel at advokater aldri må slutte å uttale seg i den offentlige debatten – det er kjempeviktig at fagfolk bidrar til samfunnsopplysning. Sånn sett er anbefalingene i realiteten en oppfordring til deltakelse, fordi vi rett og slett bare ønsker å gjøre det lettere for advokatene å begå seg trygt i samfunnsdebatten, der den foregår, understreker Wessel-Aas.

– En påminnelse om vanlig folkeskikk

Også advokat John Christian Elden mener det er positivt med råd og retningslinjer for bevisstgjøring av egen opptreden i sosiale medier.

Selv er han aktiv både på Facebook og Twitter – ikke bare som advokat, men også som politiker og privatperson.

Advokat John Christian Elden.
Advokat John Christian Elden.

– Disse anbefalingene handler jo på ingen måte om at advokater ikke skal få lov til å uttale seg i samfunnsdebatten eller kommentere saker som går i rettssystemet. Advokater har ytringsfrihet som alle andre, men også vi må være høflige og vise folkeskikk når vi ferdes i kommentarfeltene. Man skal selvfølgelig ikke fratas bevillingen bare fordi det har gått en kule varmt på Twitter, men det å få beskjed om at man må tenke seg litt om, og at det man gjør potensielt kan være med på å svekke tilliten til advokatene, tror jeg er positivt, sier han.

– Jeg vet jo at jeg er meg

Han mener det er viktig å huske på at det man skriver i det offentlige rom, selv om man i øyeblikket opptrer som privatperson, er utenfor ens egen kontroll når det blir liggende på nett. Da er det nødvendig med en rolleavklaring, mener han.

– Jeg er riktignok advokat, men jeg er jo også politiker. Jeg kan godt ha politiske meninger og prate om regjeringsforhandlinger uten at dette har noe som helst med min advokatvirksomhet å gjøre. Men hvis jeg kommenterer saker som tenderer inn til jobben min, så er jeg bevisst på at det er advokat John Christian som snakker, og ikke politikeren eller privatpersonen. Jeg vet også at jeg er meg, og at folk der ute vet at de får svar fra en advokat når jeg skriver i kommentarfeltene, forklarer Elden.

«Men Elden sa på Twitter at …»

Særlig Twitter opplever han som en positiv arena for advokaters bidrag i den offentlige debatten.

– Jeg synes det er kjempeviktig at vi advokater er synlige i samfunnsdebatten. På Twitter er det levende debatter og masse spørsmål – mange lurer på ting, og jeg prøver å svare på mye så lenge det er enkelt og greit å gjøre det. Her er det også lov til å gi ja- og nei-svar på spørsmål som du ellers ville brukt flere sider på, og det tror jeg kan være nyttig for mange, sier han.

Elden mener samtidig det er viktig å huske på at mye av det man skriver, av publikum kan bli oppfattet som juridiske råd og meninger, uavhengig om det er tenkt slik eller ikke.

– Jeg har selv opplevd at folk har vært i retten og argumentert med «men Elden sa på Twitter at …». Så det er klart at man bør tenke litt ekstra på det når man vet hvordan det kan oppfattes, påpeker han.

Powered by Labrador CMS