De leder advokatselskapene i de fire store revisjonsselskapene, fra v. Trond Ingebrigtsen i PwC, Øystein Arff Gulseth i EY, Cathrine B. Dalheim i KPMG Law og Rolf Saastad i Deloitte.

Advokatselskapene til «The Big 4» fortsetter å vokse i Norge 

Samlet omsatte Deloitte advokatfirma, EY, KPMG Law og PwC for over 2,2 milliarder kroner i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Da regnskapstallene for 2022 var klare i fjor, viste de en pen vekst for de norske advokatselskapene til  «The Big 4», altså de største internasjonale revisjonsgigantene. 

Den pene veksten fortsatte i 2023. Samlet omsatte advokatfirmaene Deloitte, EY, KPMG Law og PwC for over 2,2 milliarder kroner. 

Best gikk det for EY i 2022 med en vekst på 45 prosent. Selv om økningen ikke var fullt så sterk i 2023, kan selskapet likevel vise til en vekst på neste 18 prosent og 638,9 millioner kroner i omsetning.  

- Godt rustet til ikke å bli rammet ensidig av midlertidig nedgang

Øystein Arff Gulseth, leder av Tax & Law i EY Norge, forteller at de opplever en oppbremsing innenfor enkelte segmenter, slik som fast eiendom, særlig blant mindre aktører. 

Øystein Arff Gulseth.

- På en annen side er det andre bransjer og industrier som går meget godt, og gjennom vår sektortilnærming og samarbeid med hele kompetansehuset EY, er vi godt rustet til ikke å bli rammet ensidig av midlertidig nedgang i ett segment, sier han. 

- Spesialisering og størrelse vil fortsatt være meget viktig for fortsatt lønnsom vekst, og vi skal holde vår posisjon som et ledende firma innenfor skatt- og avgiftsområdet nasjonalt og internasjonalt. Sammen med arbeidet innenfor de ulike juridiske aspektene med ESG/bærekraft og teknologi, vil det være en hovedsatsning også i tiden fremover.

- God økning i lønnsomheten

I 2022 gjorde omsetningen til PwC et realt byks i forbindelse med salg av virksomhet knyttet til Global Mobility. Omsetningen endte på 685,9 millioner kroner.

For 2023 viser tallene en omsetning på 543 millioner kroner, med et driftsresultat på 80 millioner. 

Trond Ingebrigtsen.

- Våre beregninger viser en vekst på 12 prosent når vi sammenligner virksomheten vi har i behold fra 2022 til 2023, forteller managing partner Trond Ingebrigtsen. 

- Vi er godt fornøyd med året som har gått. Vi ser en god økning i lønnsomheten fordi vi fokuserer på effektiv drift. Vi har også klart å hente inn omsetning som falt bort da vi solgte global mobility-virksomheten vår. Nå har vi fokus på fortsatt vekst på våre kjernetjenester på skatt, avgift og transaksjonsstøtte, samt utbygning av legal-virksomheten vår og implementering AI i våre leveranser.

Deloitte: Vekst på 12 prosent så langt i 2024

Deloitte advokatfirmas regnskapsår strekker seg fra 1. juni til 31. mai. Årsregnskapet for 2023 viser en omsetning 628 millioner kroner. Ifølge regnskapet endte driftsresultatet på 107 millioner. 

Rolf Saastad.

- Det gir liten veiledning da blant annet arbeidsgodtgjørelse til partnerne ligger inne som en kostnad. Resultatet i henhold til våre interne management-rapporter var 193 millioner, utdyper managing partner Rolf Saastad. 

Foreløpig viser regnskapet også grønne piler for 2024. 

- Ved utløpet av januar, etter åtte måneder, har vi en vekst på 12 prosent og en økning i resultat på 16 prosent, sier Saastad. 

- Fremdeles markant nedgang på M&A 

Åpenhetsrapporten til KPMG Law viser en omsetning på 418,5 millioner kroner, med et driftsresultat på 134,6 millioner. 

Ser man på årsregnskapet er omsetningen 364 millioner kroner, med et driftsresultat på 66 millioner. Dette er imidlertid ikke representativ for faktisk inntekt og resultat i law, ifølge managing partner Cathrine B. Dalheim. 

- I årsregnskapet tar vi med konserntransaksjoner som ikke er relevante for driftsresultatet, samt at advokatselskapets partnere også er deleiere i KPMG AS og får deler av sin belønning derfra, sier hun. 

Cathrine B. Dalheim.

De siste to årene har advokatfirmaet hatt en samlet vekst på 47 prosent. I 2023 lå den på 13,5 prosent. 

- Vi har lenge hatt en sterk posisjon på skatt og avgift, men det er særlig gledelig at vår spissede satsning på forretningsjus har lykkes. Avgjørende for suksess er at vi kan tilby våre kunder spisskompetanse innen de områdene vi satser på og det er selvfølgelig også en styrke for oss at vi samhandler tett med våre dyktige kollegaer i revisjon og rådgivning, foteller Dalheim. 

- Det området vi har merket og fremdeles merker markant nedgang på er M&A. For inneværende år har vi satt oss som mål å beholde den sterke veksten vi har hatt de siste to årene, og prognosene så langt indikerer at vi vil ha en omsetningsvekst på rundt åtte prosent.

Powered by Labrador CMS