Advokatmarkedet i Norge er svært delt, og det er de største som sørger for veksten.

ADVOKATFORENINGENS BRANSJEANALYSE 2023

Advokatbransjens omsetning: Mindre firmaer og firmaer som jobber på rettshjelpssats har størst nedgang

Siden 2017 er det bare advokatfirmaer med mer enn tjue advokater i staben som har hatt en vekst i inflasjonsjustert omsetning pr. advokat og advokatfullmektig. Firmaer med over femti prosent av omsetningen basert på rettshjelpssatsen, taper mest.

Publisert Sist oppdatert

Dette viser tall fra Advokatforeningens bransjeanalyse for 2023. Advokatforetakene som helhet omsatte for 23,4 milliarder kroner i 2022. 

Mens de fem største i snitt hadde en nominell vekst på ti prosent, vokste resten av selskapene med halvparten, altså fem prosent.  Ifølge Statistisk sentralbyrå var inflasjonen i 2022 på 5,8 prosent.

Fjorårets lave vekst kommer etter flere år med god realvekst for bransjen, ifølge analysen.

- Lavere vekst enn på mange år

Omsetningen i advokatforetakene hadde en lavere vekst enn på mange år. Den nominelle veksten i bransjen totalt var på 6,2 prosent, som tilsvarer en realvekst på 0,4 prosent.

De fem største er i kategori for seg selv. De fem store omsatte totalt for 6,8 milliarder kroner, som utgjør 29 prosent av omsetningen i hele advokatbransjen.

De seks til førti største firmaene omsatte totalt for 9,2 milliarder (39 prosent), mens resten av bransjen hadde en totalomsetning på 7,4 milliarder kroner i 2022 (32 prosent).

«Ser man på alle advokatforetak bortsett fra de fem største, opplevde de totalt sett en realnedgang i sin omsetning på nesten én prosent. Inflasjonen spiste altså opp mer enn omsetningsveksten for det store flertallet av advokatforetakene i 2022», heter det i analysen.

Sterkest realnedgang for firmaer med stor andel oppdrag på rettshjelpssats

Advokatforeningen har laget en egen tabell over firmaer med under tjue advokater som har omsetning basert på rettshjelpssatsen.

Tallene viser at firmaer som hadde en omsetning på mer enn femti prosent på offentlig sats, hadde en reell nedgang på 10,9 prosent i omsetningen i perioden 2014 til 2022.

Alle firmaene som tar oppdrag på rettshjelpssatsen, har hatt en realnedgang i omsetning.

«Figuren viser med tydelighet at blant disse allmennadvokatene har de med en høy andel saker på rettshjelpssatsen opplevd den klart sterkeste  realnedgangen over perioden», påpeker Advokatforeningen.

Firmaer med én advokat størst reduksjon i omsetning

Vekst per advokat og advokatfullmektig 2014-2022 for firmaer med færre enn 20 advokater som tar oppdrag på offentlig rettshjelpssats

Andel omsetning på rettshjelpssatsen i 2021 Realvekst
over 50 prosent-10.9
20-50 prosent-7.8
5-20 prosent-6.7
0-5 prosent-2.7

Kilde: Advokatforeningens bransjeanalyse 2023

Bare de største vokser

Mens firmaer som hadde én advokat i 2014 har hatt en negativ vekst på 14,2 prosent, har firmaer som hadde over tjue advokater i 2014, hatt en vekst på 15,2 prosent.

Realomsetning pr. advokat og advokatfullmektig, endring siden 2014

Type firma 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Firma med én advokat i 201401,80,8-1,9-6,2-6-6,8-9,2-14,2
Firma med 2-5 advokater i 201406,85-0,3-1,8-1,20,5-2,8-7,4
Firma med 6-20 advokater i 201405,12,93,23,35,27,93,8-1
Firma med over 20 advokater i 201402,44,33,97,310,215,12015,2

Kolonnene viser ikke veksten det gjeldende året, men akkumulert vekst over perioden. Kilde: Advokatforeningen

- Treghet i prisingen

Det kan være mange årsaker til nedgangen i realomsetningen pr. advokat og advokatfullmektig i 2o22, ifølge analysen.

Det vises til at en mulig årsak er at advokatenes priser ikke vokser i takt med inflasjonen. Antall oppdrag synker ikke, men blir mindre verdt sammenlignet med andre varer og tjenester.

«Det er verdt å være obs på at advokatenes priser har en tendens til å utvikle seg med en viss treghet i forhold til inflasjonen», heter det i analysen.

Advokatforeningen viser til at oppdrag som avsluttes, kan være basert på en timepris som ble bestemt lang tid i forveien. Ifølge statistikken, har advokatenes timepris en tendens til å følge inflasjonen omtrent ett år på etterskudd.

35 prosent jobber i store selskaper

I fjor arbeidet over én av tre advokater - 35 prosent - i et advokatfirma med mer enn tjue advokater. 

I fjor ble det 41 færre enkeltmannsforetak med én advokat, totalt finnes det nå 1467 slike i Norge. Hvor mange av disse som sitter i kontorfellesskap, kommer ikke frem i analysen. Bare fjorten prosent av landets advokater arbeider nå i enkeltmannsforetak.

Antall internadvokater, derimot, vokser. Bedriftsadvokater utgjør nå over 17 prosent av landets advokater og advokatfullmektiger. Totalt utgjør bedriftsadvokater, offentlig ansatte advokater og organisasjonsadvokater nå 28,8 prosent av alle advokater.

Flere advokater

Antall advokater og advokatfullmektiger vokser kraftig. Fra 2014 til 2022 har antallet økt med 24 prosent, og Norge har nå 2,1 advokat og advokatfullmektig pr. tusen innbyggere. 

Ifølge bransjeanalysen, har veksten særlig skjedd blant de største advokatfirmaene og blant bedriftsadvokater. Den eneste gruppen det er blitt færre av, er advokater som jobber alene.

Fra 2022 til 2023 ble det totalt 277 flere advokater og advokatfullmektiger i advokatforetakene.

Advokater og advokatfullmektiger fordelt på type firma / bedrift

Type firma Antall Andel i %
Over 20 advokater395234,8
6-20 advokater150713,3
2-5 advokater10609,3
Én advokat155813,7
Internadvokater196817,3
Offentlig ansatte6425,7
Organisasjonsadvokater6635,8
Totalt1135099,9

Kilde: Advokatforeningens bransjeanalyse 2023

Bransjeanalysen er tilgjengelig i sin helhet på Advokatforeningens nettsider (krever innlogging).

Powered by Labrador CMS