Brækhus er først med en slik ordning blant de største advokatfirmaene i Norge.
Brækhus er først med en slik ordning blant de største advokatfirmaene i Norge.

Nå er alle 80 ansatte i Brækhus eiere

- Partnerne evner å sette «vi» fremfor «jeg», og firmakultur fremfor egen lommebok. Det er bra, sier managing partner, Atle H. Carlsen.

Publisert

Den 1. januar opprettet Brækhus en ny ordning som gjør de ansatte til medeiere, og ble således det første blant de 25 største advokatfirmaene med en slik ordning. 

Firmaet har opprettet en virtuell partner som skal motta gjennomsnittlig partnerutbytte. Summen skal fordeles likt på alle de ansatte i selskapet, og utbetales som lønn.

- Omsetningen til Brækhus landet på rundt 200 millioner kroner i 2023, noe som er ny rekord for oss. Dersom vi legger til grunn at et gjennomsnittlig partnerutbytte er 5 millioner kroner og at vi er 80 ansatte, vil hver person motta et ekstra utbytte på 62 .500 kroner , sier managing partner Atle H. Carlsen.

De ansatte blir med andre ord ikke aksjonærer i selskapet, men stifter eierskap gjennom den virtuelle partneren. Med det går firmaet på papiret fra 23 til 24 partnere.

Finansavisen omtalte saken først.

- Partnerne setter «vi» fremfor «jeg» 

Carlsen forteller at idéen sprang ut fra en strategiprosess med de ansatte, og ble formet gjennom diskusjoner i ledelse og styret. Firmaet gjør dette for å skape en arbeidsplass med ansatte som alle har arbeidsengasjement og arbeidsglede, opplyser han. 

Manging partner Atle H. Carlsen kom til Brækhus fra Selmer, og er en av få managing partnere i advokatbransjen som ikke er jurist.
Manging partner Atle H. Carlsen kom til Brækhus fra Selmer, og er en av få managing partnere i advokatbransjen som ikke er jurist.

- Vi ønsker å være en arbeidsplass der det er plass til alle, der alle blir sett og der alle bidrar til å gi kundene de beste rådene og den beste servicen. Brækhus tror eierskap, fellesskapsfølelse og delaktighet kan bidra til økt motivasjon og ansvarsfølelse. Vi tror på tidlig involvering, også i ledelse og drift av vårt eget selskap. Derfor besluttet vi å innføre eierskap til alle, sier han.

- Partnerne evner å sette «vi» fremfor «jeg», og firmakultur fremfor egen lommebok. Det er bra, fortsetter Carlsen. 

Får stemmerett 

Managing partner opplyser at de ansatte dessuten har fått stemmerett. Også dette gjennom den virtuelle partneren. 

- De ansattes stemmer vil samlet utgjøre stemmen til den virtuelle partneren. Rent teknisk vil vi legge ut tema til avstemming for ansatte, der de stemmer for eller mot det aktuelle forslag. Flertallet av stemmene vil avgjøre den virtuelle stemmen, sier han. 

- Én ytterligere stemme medfører neppe noen kursendring for Brækhus, men den vil kunne være utslagsgivende i en vippesituasjon, fortsetter han.

Carlsen tror partnerskapet vil legge stor vekt på hva de ansatte vil mene om ulike forslag i tiden fremover.  

- Dersom de ansatte er negative, tipper jeg partnerskapet vil gå flere runder med forslaget enn hva som tidligere var tilfelle. Avstemmingen blant ansatte kan dessuten avdekke situasjoner der vi i ledelsen har gitt for lite eller for dårlig informasjon i forkant av et forslag. Det gir oss en fin mulighet til å informere bedre, sier Carlsen.

- Et verdivalg 

Forslaget om å opprette ytterligere en partnerstilling skal ha blitt vedtatt enstemmig av partnerne, selv om de i praksis innebærer at disse må avse deler av sitt utbytte.

- Det var bokstavelig talt ingen negative stemmer i partnerskapet. Forslaget var godt gjennomarbeidet, og partnerne følte nok de fikk den informasjonen de trengte for å stå bak forslaget. For oss er dette fortrinnsvis et verdivalg.

- Partnerne ser fordelene ved å tilby tidlig involvering av ansatte og i å skape en sterkere fellesskapsfølelse. Når alle får en eierandel, vil flere strekke seg lenger for å ivareta kundene. Når alle strekker seg lenger, vil kundene få en bedre opplevelse, og forbli kunde i Brækhus over tid. Slik er tiltaket bra for kunden, for den ansatte og for Brækhus, sier Carlsen. 

- Mange ble positivt overrasket 

Ikke overraskende ble ordningen tatt imot med åpne armer blant de ansatte. 

- Naturlig nok. Mange ble positivt overrasket, og hadde nok ikke forutsett at vi skulle bli det første blant fullserviceselskapene som tilbyr eierskap til alle. Flere ansatte har kommentert at ambisjonen om tidlig involvering, viljen til å lytte ut alle og ønsket om et sterkt fellesskap, betyr mer enn pengene som følger.

- Mange har også vært positive til at vi deler utbytte likt på alle. Dessuten har flere kommentert at de synes ordningen er raus, blant annet ved at man får en eierandel selv om man starter sent på året, eller om man er i permisjon.

- Ingen skattetekniske fordeler 

Brækhus har et av Norges fremste fagmiljøer innen skatt og avgift, er topprangert innen fagområdet av ITR World Tax og anerkjent av Legal 500 for sin skattekompetanse. Firmaet rådgir i alle faser innen skatteretten, fra strategisk skatte- og avgiftsrådgivning til transaksjoner, klagesaker og skattetvister.

På spørsmål om den nye ordningen med virtuell partner er skattemessig fordelaktig, svarer Carlsen benektende.

- Det medfører ingen skattetekniske fordeler, så langt vi er kjent med. Vi gjør dette utelukkende fordi vi tror eierskap til alle gir en mer moderne selskapsstruktur som kan gi oss økt kraft og motivasjon, og som kan gi en sterkere tilhørighetsfølelse for alle ansatte, sier han. 

Av skattetekniske grunner, utbetales andelen av overskuddet rett nok som lønn, ikke som utbytte. 

Blir ikke overrasket om flere følger etter 

- Tror dere flere advokatfirmaer vil gjøre som dere? 

- Advokatfirmaene er på ulike steder i sin utvikling. Det som er riktig for ett selskap, trenger ikke være riktig for et annet. Jeg tenker derfor at selskapene selv må vurdere om dette er noe for dem, og om tiden er rett.

- Ettersom ordningen med eierskap til ansatte ikke er uvanlig i andre bransjer, vil det likevel ikke overraske meg om flere velger en slik eller lignende løsning fremover. Personlig synes jeg det er gøy å se at partnerskapet i Brækhus tør tenke nytt og gå egne veier, sier Carlsen.

Powered by Labrador CMS