Advokat Hege Salomon er bekymret på vegne av klientene som risikerer å få sakene sine utsatt til over sommeren.
Advokat Hege Salomon er bekymret på vegne av klientene som risikerer å få sakene sine utsatt til over sommeren.

- Vi vil måtte vurdere permitteringer

Hege Salomon er denne uken bistandsadvokat i en av få rettssaker som fremdeles går. Nå risikerer hun å miste minst åtte saker som opprinnelig var berammet før sommeren. Aller mest bekymret er hun likevel for klientene.

Publisert Sist oppdatert

Hege Salomon er leder av Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg, og partner i firmaet Salomon Johansen.

Hun forteller at korona-krisen allerede har fått store konsekvenser for hennes firma, som totalt har om lag tjuefem advokater og administrativt ansatte fordelt på kontorer i Oslo og Drammen.

Kontoret er spesialisert innen en rekke fagområder, som arbeidsrett, eiendomsmegling og strafferett.

TIPS OSS: Hvordan takler ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Nesten tom domstol

Denne uken er hun bistandsadvokat i en av de få sakene i Oslo tingrett som ikke er utsatt.

- I Oslo tinghus i går var det nesten helt tomt - nærmest som å være der på lille julaften. Antibac var lagt ut, vitneførselen skjedde via Skype, og kun de som måtte være til stede, var til stede. Det var også en ekstra meddommer, i tilfelle noen av meddommerne må i karantene. Jeg opplevde at domstolen hadde minimert risikoen ved at saken gikk i en stor sal der vi satt langt fra hverandre, og at det ikke var noen vitner og svært få i publikum, sier Salomon, og legger til at det heller ikke var satt ut karafler med vann, og at kantinen er stengt.

Årsaken til at hun som bistandsadvokat hadde bedt om at voldtektssaken ikke skulle utsettes, var at den har helt spesielle omstendigheter, forklarer Salomon.

- Kjempeinnsats

Selv er hun fast bistandsadvokat i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

- Mine kolleger gjør en kjempeinnsats, og tilpasser seg så godt de kan, men det er naturlig at når man skal jobbe hjemmefra, særlig med små barn til stede, går produktiviteten betydelig ned. For å få kabalen til å gå opp, har jeg kolleger som jobber både på natten, og grytidlig om morgenen når barna sover, sier advokat Hege Salomon.

Denne våren har hun åtte saker hun har ryddet plass i kalenderen til, som nå risikerer å bli utsatt.

- Jeg vil ikke klare å fylle opp for disse sakene senere. Korona-situasjonen vil få store økonomiske konsekvenser for oss hvis det vedvarer. Det gjelder nok både for oss, og mange andre små- og mellomstore firmaer, sier Salomon.

- Må vurdere permitteringer

Hittil har hun likevel hatt nok å gjøre.

- Vi har ikke vurdert permitteringer som aktuelt ennå, men vil måtte vurdere det fortløpende fremover. Foreløpig har vi vært operative hjemmefra med klientmøter på Skype og i politiavhør via telefon, påpeker bistandsadvokaten.

Aller mest bekymret er hun for hvordan dette påvirker fornærmede i voldtektssaker.

- Ofrene har ofte saker som gjerne har tatt altfor lang tid i utgangspunktet, der de har satt livene sine på vent. Jeg er bekymret hvis de nå må vente til over sommeren med å få opp sakene sine for retten, sier Salomon.

Refunderer parkeringsavgift

Oslo tingrett opplyser at de nå godtar nå at advokater og andre aktører bruker egen bil til rettsmøter i straffesaker og fengselsbesøk, fremfor kollektiv transport. Parkeringsavgift dekkes mot kvittering.

Tiltaket gjelder inntil videre, for å unngå smittespredning under koronapandemien.

I et rundskriv fra Kriminalomsorgen denne uken kommer det frem at innsatte med kortere dommer kan løslates før tiden. De nye retningslinjene er nå slik

  • Domfelte med dommer under 90 dager kan løslates 10 dager før de ellers ville blitt løslatt.
  • Domfelte med dommer på 90 dager eller mer kan løslates 20 dager før de ellers ville blittløslatt.
  • Domfelte med dommer på 6 måneder eller mer kan løslates 30 dager før de ellers ville blitt løslatt.

Berammer i mai

I en e-post til politi, påtalemyndighet, Forsvarergruppen og Bistandsadvokatutvalget, opplyste Oslo tingrett tirsdag at de har avlyst alle vanlige meddomsrett-saker denne, og neste uke - og vil måtte utsette flere saker.

«Så langt er de fleste saker avlyst fordi folk skal holde seg hjemme. Fremover må vi påregne at aktører vil bli syke, og at utsettelser også vil være nødvendig av den grunn.» (...)

«Selv om det er mye usikkerhet fremover mener vi det er riktig ikke å avvente omberammelser og nye berammelser. Gjør vi det risikerer vi at vi ikke har saker å behandle når det er mulig å gjennomføre rettsmøter igjen . Vi har derfor besluttet følgende:

  • Saker som omberammes, og saker som berammes for første gang berammes ikke før 5. mai. Unntak gjelder for fristsaker hvor det vil foreligge fare for oversoning.
  • Fristsaker prioriteres, men for fristsaker som vil ta mer enn 3 dager i retten skal saksforberedende avdelingsleder i dialog med aktørene vurdere om hovedforhandling først skal berammes i august. Viktige momenter i vurderingen vil være hvordan tiltalte stiller seg til dette, om tiltalte har erkjent straffeskyld, fare for oversonning, betydning for eventuelle fornærmede o.l.
  • Begjæring om prøveløslatelse/forlengelse av forvaring vurderes på samme måte som fristsaker.
  • Omberammelser prioriteres før nye saker.
  • I mai og juni berammes ikke vanlige hovedforhandlinger som er lengre enn 2 dager.
  • Hovedforhandlinger på 3 dager eller mer kan berammes fra august.
  • Når det gjelder opprettholdelse av særreaksjoner ber jeg om at påtalemyndigheten tar kontakt med retten for å avklare mulighet beramming.
Powered by Labrador CMS