FASTE VERV

- Hvis man fortsatt skal ha en ordning med faste bistandsadvokater og forsvarere, er det behov for gjennomgang av hele prosessen

Flere advokater er fornøyd etter at det ble kjent at Domstoladministrasjonen vil utrede kriteriene for gjenoppnevnelser til faste verv.

Publisert Sist oppdatert

Flere reagerte da det ble kjent at to advokater hadde blitt gjenoppnevnt til en tredje periode som fast bistandsadvokat ved Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. Totalt var det ni ledige verv og 25 advokater på søkerlisten.

Advokatbladets dekning har skapt diskusjon om regelverket rundt og premissene for gjenoppnevnelser. Særlig er det påpekt at det er nødvendig med begrunnelser for gjenoppnevning, spesielt der domstolene vektlegger såkalte «særlige grunner».

Domstoladministrasjonen har lyttet til advokatene, og skal nedsette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå rutinene. Gruppen skal bestå av representanter fra Domstoladministrasjonen, Advokatforeningen og domstolledere. Det gleder advokatene i Trøndelag.

- Jeg og flere andre er kjempeglade over at utspillet genererer diskusjon om ordningen. Jeg ser at dagens situasjon allerede har skapt et forholdsvis stort engasjement, sier advokat Janne Rebecca Fjelnseth. Hun var en av de 25 søkerne.

- Behov for gjennomgang av hele prosessen

Ifølge Fjelnseth virker saken til å engasjere bredt over hele landet, og hun har fått flere tilbakemeldinger etter at hun uttalte seg kritisk om systemet for gjenoppnevnelse tidligere i uken.

- Hvis man fortsatt skal ha en ordning med faste bistandsadvokater og forsvarere, er det behov for en gjennomgang av hele prosessen, mener hun.

- Både med tanke på hvilket organ som skal ta beslutningene, hvordan dagens system fungerer i praksis, samt hvilke endringer som eventuelt bør finne sted.

Vil presisere kriteriene

Arbeidsgruppen skal se på kriteriene som benyttes, ikke minst for begrepet «særlige grunner».

- Vi bør kanskje presisere hva som skal ligge i dette, sa direktør Sven Marius Urke til Advokatbladet tirsdag.

- Et spørsmål som bør vurderes, er hvilken rolle Domstoladministrasjonen og domstolene skal ha. Er det naturlig at det er DA som fatter beslutningene? Kanskje DA burde være klageinstans i stedet for avgjørelsesinstans, sa han, og presiserte samtidig at han foreløpig ikke har tenkt nøye gjennom problemstillingen.

Powered by Labrador CMS