Øverst fra v. Lilli Marie Brimi, Theo Dretvik, Erlend Hjulstad Nilsen og Vibeke Meland.

25 ville bli fast bistandsadvokat i Trøndelag

Nå har Domstoladministrasjonen oppnevnt ni advokater til ledige verv ved Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. To av advokatene ble gjenoppnevnt for tredje gang.

Publisert Sist oppdatert

Til ni ledige verv som faste bistandsadvokater ved Frostating lagmannsrett kom det inn 25 søknader. Førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo innstilte ni advokater som nå er antatt av Domstoladministrasjonen.

Trondheim rettssted

Til rettssted Trondheim er fire advokater antatt:

Advokat Arve Røli har hatt egen praksis i Advokatgården i Trondheim siden 2001, og har vært fast forsvarer i Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett fra 2011. Røli er også utdannet diplomøkonom fra BI.

Advokat Lilli Marie Brimi.

Advokat Jorunn Løvseth er partner i advokatfirmaet Strand i Trondheim, og har blant annet flere års erfaring som jurist i NAV. Også hun er utdannet diplomøkonom fra BI.

Advokat Lilli Marie Brimi driver eget firma, og har tidligere sittet i Advokatforeningens hovedstyre. Hun har jobbet som bistandsadvokat i en årrekke, og har blant annet tatt til orde for å heve kompetansekravene til bistandsadvokater. Hun har hatt flere verv i Advokatforeningen, blant annet vært medlem i bistandsadvokatutvalget og i det tidligere rettshjelp- og salærutvalget. Hun har også vært nestleder i Trøndelag krets.

Advokat Vibeke Meland.

Advokat Vibeke Meland holder til i Trondheim, der hun i 2019 gikk fra å være partner i et større advokatfirma til å starte for seg selv, i kontorfellesskap med andre bransjer. Meland har vært advokat i over tjue år.

Advokatene Brimi og Meland gjenoppnevnes for en tredje periode.

Steinkjer rettssted

Til rettssted Steinkjer er tre advokater antatt.

Advokat Roy Hedly Karlsen er partner i Bjerkan Stav Advokatfirma i Trondheim, og jobber i faggruppen for arv, skifte og familie og offentlig forvaltning. Han har lang erfaring som bobestyrer, og var fast oppnevnt bistandsadvokat for tidligere Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. Han er leder for kontrollkommisjonen for Østmarka sykehus og er advokat på verv for Spesialenheten for politisaker.

Advokat Erlend Hjulstad Nilsen.

Advokat Erlend Hjulstad Nilsen er advokat i Levangeradvokatene, og var tidligere politiadvokat i Sør-Trøndelag og Trøndelag politidistrikt. Hans spesialområder ved siden av straff, barn, foreldre og barnevern er arv og konkurs. Han har tidligere vært varamedlem i styret i Trøndelag krets.

Advokat Theo Dretvik er advokat i Advokatfirmaet Libertus i Steinkjer, og har jobbet både i NAV, Forbrukerrådet, Reindriftsforvaltningen og som politiadvokat ved Nord-Trøndelag politidistrikt. Han har drevet eget firma fra 2017.

Rettsted Brekstad

Til rettssted Brekstad, en by i Ørland kommune, er advokat Lise Skaaraas antatt. Hun er partner i ERBE advokatfellesskap i Trondheim, og har erfaring fra Advokatene Christian Wiig & Co, fra Gjensidige Forsikring og har også vært jurist i Trygdeetaten.

Advokat Theo Dretvik.

Skaaraas er spesialisert innen forsikring og erstatningsrett, og har også erfaring som bistandsadvokat.

Rettssted Namsos

Advokat Hege Bjørgum Skillingstad er antatt til rettssted Namsos. Hun er partner i Bjerkan Stav i Trondheim, og jobber spesielt med saker innenfor tomtefeste og avhendingsloven. Hun har også lang erfaring som bostyrer i konkurs- og dødsbo, og var fast bistandsadvokat for tidligere Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett. Skillingstad sitter i styret i Namsos Høyre.

25 søkte på vervene

Disse 16 advokatene søkte på vervene, i tillegg til de ni som ble antatt:

Berit A. Kvernmo, Bjørn Berg, Ellen Ulriksen, Grete Gilstad, Hilde Myklatun, Hilde Strand, Iren Richardsen, Janne Fjelnseth, Karianne Tilseth Berg, Line Anett Gillebo, Line Evensen, Mette Skoklefald, Sigrun Dybvad, Siv Elisabeth Grønning Bergem, Stefan Helberg, og Therese Fuglemsmo.

Skal være særlige grunner

I forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater står det følgende:

«Faste forsvarere og bistandsadvokater ved tingrett og lagmannsrett antas på åremål for 6 år med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning utover én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det.»

Domstoladministrasjonen har i antakelsesbrevet som er sendt ut til samtlige søkere, ikke gått nærmere inn på hvilke vurderinger eller særlige grunner som ligger til grunn for de ni oppnevnelsene, men benyttet følgende standardformulering:

«Siden domstolene har erfaring med de enkelte søkerne, er det domstolene som er nærmest til å kunne vurdere søkernes personlige kvalifikasjoner. Dette innebærer at innstillingen fra førstelagmannen, og uttalelsen fra sorenskriveren, tillegges stor vekt.»

Videre heter det at disse innstillingene viser at «søkerne blant annet er vurdert på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner, relevant praksis og personlig egnethet. Det er også lagt vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen og i geografisk nærhet til rettsstedene.»

Powered by Labrador CMS