64,2 er snittet for å komme inn på UiO med ordinær kvote. 57,2 er snittet dersom du konkurrerer med førstegangsvitnemål (høst).

Skyhøye poenggrenser for å studere rettsvitenskap

Aldri før har så mange søkt seg til jusstudier i Oslo, Bergen og Tromsø. Det bærer poenggrensene preg av.

Publisert Sist oppdatert

Mandag ettermiddag sendte Samordna opptak ut svarbrev for hovedopptaket 2023. Eventuelle tilbud om studieplass og ventelisteplass var opprinnelig ikke ventet å komme før den 20. juli, men er nå klare.

Ordinært vitnemål og førstegangsvitnemål

For de som søker med ordinært vitnemål blir alderspoeng, tilleggspoeng for høyere utdanning, folkehøyskole eller militærtjeneste tatt med i beregningen sammen med skolepoengene. Etter at man har fylt 21 år søker man automatisk med ordinært vitnemål.

For de som søker med førstegangsvitnemål er det kun skolepoengene som er avgjørende, og man konkurrerer da med karaktersnitt, samt realfag- og språkpoeng.

Høye krav ved de tre største universitetene

For å komme inn på rettsvitenskap ved Universitet i Oslo denne høsten, må du kunne vise til et snitt på 64,2, dersom du konkurrerer i ordinær kvote. 57,2 er snittet dersom du konkurrerer med førstegangsvitnemål. For de som har søkt om opptak til vår-semesteret ved universitetet, er snittet på 62,8 (ordinær) og 55,7 (førstegangsvitnemål).

Tallene er ikke mye lavere i Bergen. Her er årets poengrense 61.8 for de som søker med ordinært vitnemål. 55,6 lyder snittet på dersom det er førstegangsvitnemål du fremlegger for Universitetet i Bergen.

Lenger nord er tallene nokså like. For å komme inn på rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø må du kunne vise til et snitt på 61,4 hva angår ordinær kvote. 54,8 er snittet dersom du konkurrerer med førstegangsvitnemål.

Høyere poenggrenser enn i fjor

Dersom man fokuserer på ordinært vitnemål, er årets poenggrenser er en god del høyere enn hva de var i fjor.

For rettsvitenskap ved UiO (høst) sitt vedkommende, var snittet 63,5 (ordinær) og 57,3 (førstegangsvitnemål) i 2022. Dersom du startet å studere ved universitetet fra og med vår-semesteret, var snittet 62,2 (ordinær) og 55,3 (førstegangsvitnemål).

I Bergen var snittet i fjor 61,4 (ordinær) og 55,7 (førstegangsvitnemål). I Tromsø var snittet 61 (ordinær) og 54,8 (førstegangsvitnemål) i 2022.

Stor vekst i antall søkere

Tall fra samordna opptak viser at det i år er 5453 førstevalgssøkere til totalt 964 studieplasser i rettsvitenskap i Oslo, Bergen og Tromsø. Det er en vekst på omtrent 18 prosent, sett opp mot fjorårets 4632.

Samtidig er antall studieplasser noe redusert. I fjor var det 977 studenter som kunne studere rettsvitenskap. I år er det 964.

Poenggrense

Poenggrensen angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket, og er en indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på et studium.

Stor interesse for de nye masterprogrammene

Ytterligere tre læresteder har dessuten fått godkjenning for masterstudier i rettsvitenskap. Det er Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Handelshøyskolen BI som nå tilbyr en fullverdig jussutdanning, etter at gradsforskriften ble opphevet.

Hos Universitetet i Stavanger (UiS) var det totalt 335 søkere til 30 planlagte studieplasser på den nye masteren i rettsvitenskap, ifølge tall fra Samordna opptak.

Med en poenggrense på 58,2 (ordinær) har rettsvitenskap-studiet det høyeste inntakskravet for en utdanning ved UiS i 2023. Utdanningen har økt poenggrensen med 1,8 siden i fjor. 53,3 er snittet for førstegangssøkere i Stavanger.

Den nye mastergraden ved Universitetet i Agder er også populær, med 328 søkere til 40 planlagte studieplasser.

58,6 poeng lyder snittet for å komme inn på studiet i rettsvitenskap ved UiA i år (ordinær). For førstegangssøkere er snittet på 53,9 poeng. De to poenggrensene er opp henholdsvis 0,9 og 2 poeng fra 2022.

Eget opptakssystem på BI

BI har sitt eget opptakssystem, og årets søkertall viste en sterk interesse for den nye jussutdannelsen som starter opp høsten 2023. Totalt 1645 søkere konkurrerer om 150 plasser.

BI har ikke offentliggjort sine poenggrenser, men Advokatbladet erfarer at snittet per nå ligger på omtrent 54 for de som søker med førstegangsvitnemål, mens snittet er like under 60 for de som konkurrerer med ordinært vitnemål.

- Mange studenter har fått tilbud flere steder

Monica Viken, professor i rettsvitenskap og associate dean for bachelor- og masterstudiet i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI, forteller at de ikke vet hva det endelige snittet vil bli, foreløpig.

- Hvor vi havner til slutt, tør jeg ikke å si. Mange studenter har fått tilbud flere steder, og vi kjenner ikke til hvilket valg de kommer til å ta. Vi får nok mer klarhet innen en uke, sier hun.

Dersom hun skal komme med antagelser, tror hun snittet blir noe høyere enn 50 for de som søker med førstegangsvitnemål.

- At snittet vil ende et sted mellom 50 og 55, er noe jeg regner med, sier hun.

Powered by Labrador CMS