Ved Universitetet i Oslo er det omtrent åtte søkere per studieplass i rettsvitenskap.

Rettsvitenskap er det nest mest attraktive studiet i år

Rettsvitenskap ved universitetene i Oslo og Bergen ligger svært høyt opp på listen over de mest populære studiene i år, viser tall fra Samordna opptak.

Publisert

Øverst på listen over studier med flest førstevalgssøkere troner stadig siviløkonomutdanningen ved NHH. Hakk i hæl følger rettsvitenskap ved universitetene i Oslo og Bergen.

Ved studiestedet i Oslo (høst) er det planlagt 224 studieplasser. Hele 1 784 søkere hadde dette som sitt førstevalg for høyere utdanning, noe som innebærer omtrent 8 søkere per studieplass.

Ordinært vitnemål og førstegangsvitnemål

For de som søker med ordinært vitnemål blir alderspoeng, tilleggspoeng for høyere utdanning, folkehøyskole eller militærtjeneste tatt med i beregningen sammen med skolepoengene. Etter at man har fylt 21 år søker man automatisk med ordinært vitnemål.

For de som søker med førstegangsvitnemål er det kun skolepoengene som er avgjørende, og man konkurrerer da med karaktersnitt, samt realfag- og språkpoeng.

Ved studiestedet i Bergen er det planlagt 390 studieplasser. Her var det 1 727 personer som hadde oppført studiestedet som sitt førstevalg denne høsten.

Høye opptakskrav

Samordna opptak begynte denne uken å sende ut svar på søknadene. De endelige tallene for opptaket blir ikke presentert før den 25. juli, men for de fleste vil det nå være klart hvor de skal studere etter sommeren. Fristen for å takke ja til eventuelt studietilbud går ut på søndag den 24. juli.

For de mange som hadde håpet på å studere juss i Oslo eller Bergen, er det nok et stort antall som har blitt skuffet. I fjor var nemlig poenggrensene for å komme inn på studiestedene rekordhøye, og det er ingenting som tyder på at tallene vil bli særlig lavere i år.

Poenggrense

Poenggrensen angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket, og er en indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på et studium.

I 2021 var poenggrensen i Oslo på 63,5 poeng for de som søkte med ordinært vitnemål, og 56,5 poeng for de som søkte med førstegangsvitnemål, en økning fra henholdsvis 63 og 56 poeng i 2020.

I Bergen var poenggrensen i fjor på 61,5 poeng for de som søkte med ordinært vitnemål, mens den var på 55,3 for de som søkte med førstegangsvitnemål. I 2020 var grensene henholdsvis 60.8 og 55.

Nedgang totalt sett

Totalt var det 134 953 personer som søkte om en studieplass til høsten, en nedgang på omtrent 19 000 søkere sammenlignet med i fjor, som var et rekordår.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe er likevel tilfreds.

- Jeg er godt fornøyd med årets søkertall. Totalt sett er tallene tilbake på et mer normalt nivå, og det er en forventet nedgang. Under pandemien var det ikke så lett å ta seg et «pauseår» eller å reise. Når vi samtidig tar med at ungdomskullene nå er mindre, er det totale søkertallet omtrent som før korona, sier han i en pressemeldning.

Samtidig har antallet studieplasser økt. Det er 62 191 planlagte studieplasser, noe som er 518 flere enn i fjor.

– Jeg er glad for at vi i år kan tilby flere studieplasser enn noensinne, det betyr at flere får oppfylt sine ønsker om høyere utdanning. Det er fremdeles mange som ønsker å studere og skaffe seg en utdanning. Dette er gode nyheter for arbeids- og næringsliv. Det er et stort behov for mer kompetanse rundt om i hele landet, sier Moe i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS