Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB er imponert over DNB-advokatene, forteller hun. Her sammen med juridisk direktør Audun Moen.
Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB er imponert over DNB-advokatene, forteller hun. Her sammen med juridisk direktør Audun Moen.

DNB-sjefen:- Internadvokatene er sentrale når viktige beslutninger skal fattes

– Eksterne advokater kan ha sterk kompetanse på jussen, men de har ikke den samme innsikten i forretningen som det våre egne advokater har. Derfor ønsker nok flere bedrifter interne advokater, som kan gi bedre råd fordi de ser helheten på en annen måte, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.

Publisert

– I en stadig mer regulert verden er det viktig å forstå det juridiske handlingsrommet vi har. Vi trenger sterke rådgivere om vi skal treffe kloke beslutninger, sier Kjerstin Braathen til Advokatbladet.

Det er helt avgjørende for DNB å ha en sterk juridisk avdeling, forteller hun.

– Jeg er veldig imponert over hvordan DNB-advokatene har lykkes med å tiltrekke seg og holde på talenter helt i toppsjiktet. Fordi de har så sterkt kundefokus og er gode rådgivere, blir de sentrale når viktige beslutninger skal fattes. I tillegg har DNB-advokatene over tid vært en fantastisk rekrutteringskanal til andre spennende stillinger i DNB. DNB-advokatene er veldig høyt verdsatt hos oss, sier Braathen.

Forslaget om å frata internadvokater deres taushetsplikt synes hun lite om.

– I et stort konsern som vårt oppstår det situasjoner der vi er avhengig av å kunne dele informasjon i fortrolighet, for å få gode råd, uten å måtte risikere at det kommer ut. Det er helt avgjørende. Jeg kan ikke forstå hvorfor det skulle være nødvendig å hente inn eksterne advokater som ikke kjenner virksomheten vår, for å få det til.

Når advokatloven trer i kraft, lovfestes et nytt instruksjonsforbud for internadvokater. I DNB er det nye forbudet helt selvsagt, opplyser Braathen.

Imponert over laginnsats

– Det vi ønsker er hjelp til å se det juridiske handlingsrommet og å få gode råd, slik at vi på forretningssiden kan treffe kloke beslutninger. Sånn sett betyr ikke den nye advokatloven en endring for vår del.

På spørsmål om hun kan dele et konkret eksempel på en sak der juridisk avdeling har hatt avgjørende betydning for suksess, trekker hun frem DNBs oppkjøp av Sbanken.

– Der fikk vi overraskende nei fra Konkurransetilsynet, og veldig mange rundt oss dømte transaksjonen nord og ned. Jeg er utrolig imponert over hvordan DNB-advokatene mobiliserte sammen med oppkjøpsteamet vårt. I godt samarbeid med ekspertene i advokatfirmaene BAHR og Thommessen ble et nei snudd til et ja i Konkurranseklagenemnda.

– Det var en fantastisk laginnsats som også handlet om mer enn konkurranserett. Den saken viser også hvor mye kraft det kan ligge i et tett samarbeid mellom internadvokatene og de eksterne advokatfirmaene, sier Braathen.

Powered by Labrador CMS