Tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt advokats død

Påtalemyndigheten mener mannen i 30-årene ikke var tilstrekkelig varsom da han førte båt i mørket uten båtførerbevis. - Dette er først og fremst en dypt tragisk sak, sier tiltaltes forsvarer, Nils Anders Grønås.

Publisert Sist oppdatert

I fjor sommer, natt til 24. juli, fikk nødetatene i Lyngdal melding om at en en 16 fots lettbåt med fire personer om bord hadde kjørt inn i en jernstake på vei tilbake fra krabbefiske.

Ulykken medførte at 37 år gamle Stian Aleksander Stene Slotte fra Bærum, daværende advokat i Thommessen, omkom. De tre andre som var i båten ble flydd til sykehus, men ingen av disse ble livstruende skadd.

Nå er føreren av båten, en mann i begynnelsen av 30-årene fra Sørlandet, tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, jf. straffeloven § 281.

Av tiltalebeslutningen fremgår det også at mannen er tiltalt for å å ha navigert fritidsbåt slik at det oppstod fare for liv og helse, miljø eller materielle verdier, jf. småbåtloven § 28, jf. § 24 (1). 

- Dypt tragisk

Tiltaltes advokat, Nils Anders Grønås i Wigemyr, forteller til Advokatbladet at samtlige parter opplever saken som svært belastende. 

- Dette er for det første en dypt tragisk sak for samtlige involverte personer på grunn av utfallet og de familiære tilknytninger, sier han. 

Advokaten mener at den aktsomhetsvurderingen som skal foretas er sammensatt og innviklet, hvorfor han ikke ønsker å forhåndsprosedere problemstillingen før saken skal opp i Agder tingrett tidlig i april. 

- Den rettslige problemstillingen saken reiser, er om tiltalte har brutt aktsomhetsnormen i bestemmelsene og eventuelt vurdering av tiltaltes grad av uaktsomhet. Denne vurderingen er komplisert, sier han. 

Kan ha fått hodeskader

Dette er grunnlaget for tiltalen:

«Mandag 24. juli 2023 ca. kl. 01.30, i sjøområdet utenfor Korshavn i nærheten av Kreklingholmen, førte han en Wester 480 åpen småbåt med 50 hestekrefters Yamaha påhengsmotor. Ombord i båten var det, foruten ham selv som fører, tre passasjerer; […] . Under sin navigering av båten var han, etter forholdene på stedet, ikke tilstrekkelig aktpågivende, varsom og/eller oppmerksom, idet han førte båten i mørket med begrensede siktforhold, i tillegg til at han, etter forholdene som beskrevet foran og/eller ut fra hans begrensede kjennskap til de stedlige sjøforhold, holdt for høy fart, med den følge av at båten kolliderte med den ene av de to jernstakene (sjømerker) som markerer grunnen "Sagebomflua". Han hadde heller ikke avlagt pliktig båtførerprøve. Sammenstøtet resulterte i omfattende materielle skader på båten og personskader på flere av de involverte, samt at […] og Stian Alexander Stene Slotte falt ut av båten, hvoretter sistnevnte kort tid etterpå døde av drukning, eventuelt i forening med at han ble påført et traume mot hodet i sammenstøtet som kan ha medført bevisstløshet i forkant av at han druknet.». 

Politiadvokat Svein Håland, som representerer påtalemyndigheten i tingretten, har tidligere opplyst til Advokatbladet at ruspåvirkning ikke var en innvirkende faktor i hendelsesforløpet. 

Thommessen-partner oppnevnt som bistandsadvokat

Av  tiltalen fremgår det videre at straffeloven § 79 bokstav a får anvendelse, samt at det tas forbehold om å nedlegge påstand om sperrefrist for tiltalte til senere å kunne erverve rett til å kunne føre båtførerbevispliktig fritidsbåt.

Forbehold tas det også om at påtalemyndigheten nedlegger påstand om erstatning for økonomisk tap/oppreisning til fordel for de etterlatte etter avdøde. 

Partner i Thommessen, Henning Harborg, er oppnevnt som bistandsadvokat i saken. 

- Fantastisk kar

I Thommessen jobbet Slotte hovedsakelig med transaksjoner. Han startet i firmaet som student i november 2009, og tok jussutdanningen ved Universitetet i Oslo, hvor han ble uteksaminert i 2013. Advokaten hadde også et utvekslingsopphold ved Cornell University i New York, og studerte ett år ved Chicago-Kent College of Law.

Fra oktober 2016 til april 2017 hadde han et opphold som dommerfullmektig i Oslo Byfogdembete, mens han fra januar 2020 til mars 2022 var advokat i DNB. Slotte var gift med Thommessen-partner Frida Stene-Slotte.

- Stian var en fantastisk kar og en enestående god kollega, uttalte MP i Thommessen i kjølvannet av ulykken i fjor. 

Powered by Labrador CMS