Ally har flyttet inn i nye lokaler på Frogner i Oslo
Ally har flyttet inn i nye lokaler på Frogner i Oslo

I dag åpner Ally advokater sin første avdeling

I Nils Thommessens nye advokatsatsning har advokatene fått egne skriveregler å forholde seg til. Målet er å tilgjengeliggjøre jussen for kundene.

Publisert Sist oppdatert

Ally Advokater åpnet mandag sitt aller første kontor på Thomas Heftyes Plass i Oslo.

Der har de bestemt seg for å avskaffe det de mener er et stammespråk i advokatbransjen.

- Gjennom å gjøre advokattjenester mer tilgjengelige, enkle og forutsigbare ønsker vi å senke terskelen for å søke juridisk bistand. Forbausende mye advokatarbeid gjøres fortsatt manuelt. Det er her åpenbart en stor mulighet for oss å digitalisere og dermed effektivisere mange av disse prosessene, sier daglig leder Cathrine Bach.

Fra oppstarten av vil selskapet ha syv advokater på plass. Som Advokatbladet tidligere har omtalt, satser Ally, som har Askeladden i ryggen, på fastpris fremfor timespris.

De ønsker også å minimere vanskelig tilgjengelige juridiske ord og vendinger.

- Vi tror det vil føre til at kunden forstår hva vi snakker om. Ved at avtalene blir klarere, vil det skape mindre konflikt og minimere behovet for en rettslig avgjørelse. Vi tror klarspråk kan bidra til å redusere kostnadene i samfunnet, sier Bach.

Mindre skummel juss

- Vi håper dette kan gjøre jussen mindre skummel og mer tilgjengelig, legger hun til.

Hun viser til at samfunnet i dag blir stadig mer rettsliggjort, og at kompleksiteten øker.

- Da hjelper det lite med lange juridiske utredninger, påpeker hun, og viser til at mange privatpersoner som egentlig har bruk for juridisk bistand i dag i liten grad benytter seg av advokattjenester, men heller ender opp med å google på nett.

- Der finner de mye rart. For mange ville det vært langt bedre å gå til en advokat som ga dem et klart svar. Ofte trenger ikke kunden en lang utredning for å forstå og ta et valg om hva man vil gjøre, sier Bach.

Johan Woo Kvandal, Cathrine Bach, Anniken Qvale og Farooq Ansari er blant dem som har meldt overgang til Ally advokater.
Johan Woo Kvandal, Cathrine Bach, Anniken Qvale og Farooq Ansari er blant dem som har meldt overgang til Ally advokater.

Egne skriveregler

Som et ledd i å gjøre jussen mer tilgjengelig har Ally også innført egne skriveregler for sine advokater - noe de anbefaler andre advokater å følge også.

- Vi skal skrive enkelt, og droppe lange og innfløkte setninger. Vi skal benytte oss mindre av passiv, droppe fyllord, overpresiseringer og bruk av vanlige ord i uvanlig betydning. Vi skal skrive på godt norsk, og kundene skal føle at vi skriver til dem og at vi hjelper dem. For å få til det handler det om at advokatene må ned fra pidestallen. Dette handler om demokrati, mener Bach.

- Vi ville ha et jentenavn fremfor et etternavn slik mange andre har. I tillegg ønsket vi oss et enkelt og vennlig navn. «Ally» spiller også på «alliert».

- Har navnet noe med TV-serien Ally McBeal å gjøre?
- Ja, jeg vokste selv opp med Ally McBeal, og vi skal ikke legge skjul på at vi har latt oss inspirere av den serien. For mange i min generasjon var nok det første gang de så en serie med en kvinnelig hovedperson som også var karrierekvinne. Det hadde nok mye å si for hvordan man tenkte rundt mulighetene for karriere i profesjonsbaserte yrker. Men vi skal ikke ha den type arbeidsmiljø den serien viste. Heldigvis er vi et helt annet sted i dag, og vi ønsker å ha et inkluderende, mangfoldig og respektfullt arbeidsmiljø der man heier på hverandre, sier Bach.

Ally advokaters lokaler er godt synlig fra gateplan i Thomas Heftyes gate i Oslo.
Ally advokaters lokaler er godt synlig fra gateplan i Thomas Heftyes gate i Oslo.
Powered by Labrador CMS