Her er Advokatforeningens forhandlingsgruppe på vei inn til mekling. Fra v. Frode Sulland, Martin Kaasgaard Nielsen, Anne K. Ekerholt, Mette Yvonne Larsen, Jon Wessel-Aas og Merete Smith.
Her er Advokatforeningens forhandlingsgruppe på vei inn til mekling. Fra v. Frode Sulland, Martin Kaasgaard Nielsen, Anne K. Ekerholt, Mette Yvonne Larsen, Jon Wessel-Aas og Merete Smith.

Meklingen ikke avsluttet - nytt meklingsmøte tirsdag 31.mai

- Har tro på positive resultater, slik at det ikke blir nødvendig å gjenoppta streikeaksjonen, sier Jon Wessel-Aas.

Publisert

Meklingen mellom Advokatforeningen og Justisdepartementet var i utgangspunktet planlagt å gå over to dager - mandag 9. mai og fredag 13. mai.

Sistnevnte møte ble utsatt til i dag - 20.mai - fordi meklerne ønsket å ha et møte med justisminister Emilie Mehl (Sp) før partene igjen satte seg ned ved meklingsbordet.

Det er tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og riksmekler Mats Ruland som mekler i konflikten mellom Justisdepartementet og Advokatforeningen.

- Vi har i dag hatt et godt møte i meklingsprosessen. Partene har behov for mer tid, og meklingen ble derfor ikke avsluttet i dag. Det er berammet et nytt meklingsmøte 31. mai. Det var ikke mulig å få neste møte tidligere fordi meklerne er opptatt med andre oppdrag, sier Jon Wessel-Aas.

Krevde at «boikotten» ble avsluttet

Justisminister Mehl satte som forutsetning for å gå i mekling at Advokatforeningen avsluttet boikotten, som hun kaller aksjonen, som startet 9.november i fjor.

«Under forutsetning av at en slik mekling foregår innenfor en på forhånd avtalt konsentrert og konkret tidsramme, vil Advokatforeningen avslutte aksjonen idet meklingen starter», svarte foreningen.

Høyesterett har nå berammet alle straffesakene som hadde hopet seg opp på grunn av aksjonen.

Jon Wessel-Aas var optimistisk før første meklingsmøte:

- Hvis man ved meklingens slutt ikke kommer til et godt nok resultat, vil aksjonen måtte gjenopptas. Men vi har veldig tro på at hvis partene setter seg ned med profesjonelle aktører, så vil vi kunne komme frem til en enighet som begge parter vil kunne leve godt med, sa han til Advokatbladet.

Tror på løsning

Advokatforeningen er fortsatt optimistiske.

-Vi har fortsatt tro på at meklingen vil føre til positive resultater, slik at det ikke blir nødvendig å gjenoppta streikeaksjonen, sier Jon Wessel-Aas.

Advokatforeningen har stilt tre krav til departementet: At rettshjelpssatsen økes til et bærekraftig nivå, at halveringen av reisefraværet reverseres, samt at Advokatforeningen får forhandlingsrett.

Powered by Labrador CMS