Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp)

Regjeringen: De 21 millionene som SV sa skulle gå til å løfte reisesalæret, skal gå til å oppjustere salærsatsen

Det blir ikke en økning på 125 kroner pr. time i reisesalæret likevel.

Publisert Sist oppdatert

Da Ap- og SP-regjeringen ble enige om et budsjettforlik i slutten av november, opplyste SVs justispolitiske talsperson at partiet hadde fått til en økning i reisesalæret.

- Dette er et viktig steg i retning av å gjøre opp for kuttene i reisegodtgjørelsen som skjedde under Erna Solberg. Vi øker reisegodtgjørelsen med 21 millioner kroner. Dette er en start for å likestille reisefraværssatsen med resten av ordningen, sa Andreas Unneland til Advokatbladet.

Dette var den 29. november. I går, nærmere tre uker senere, fikk Advokatbladet plutselig en e-post fra Justis- og beredskapsdepartementet, der det het at salærsatsen skulle økes med ytterligere 14 kroner pr. time, til 1121 kroner timen, en økning på 36 kroner fra dagens sats på 1085 kroner.

De 14 kronene kommer i tillegg til de 22 kronene som kom da regjeringen la frem sitt alternative budsjett. Som kjent var det ingen økning i det hele tatt i budsjettforslaget fra Solberg-regjeringen.

Da oppstod det forvirring: Var dette de samme 21 millionene som SV øremerket reisesalæret? Til Rett24 i går sa Andreas Unneland at det virker som departementet har misforstått.

Advokatforeningen: - Imøtekommer ikke kravene

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas mener at tilbudene fra SV og regjeringspartiene uansett er langt fra tilstrekkelige.

- Jeg har notert meg at det er uenighet mellom dem om hva budsjettforliket går ut på. Uansett hvordan beløpet fordeles er det, som vi har uttrykt før, på langt nær noe som imøtekommer vårt krav om et bærekraftig nivå, sier Wessel-Aas.

Vi håper nå at regjeringen vil komme oss i møte på vårt krav om en ny forhandlingsmodell fra og med 2022, slik at det for oss som for alle andre parter i arbeidslivet, blir reell dialog fremover, sier han.

Advokatforeningen har utarbeidet et konkret forslag til hvordan forhandlinger om rettshjelpssatsen og stykkprisene kan organiseres som ble overlevert departementet i et møte tidligere denne uken.

Forslaget kan du lese her.

Ordknapt fra departementet

Advokatbladet har i dag bedt om en oppklaring fra Justis- og beredskapsdepartementet. Den kom i form av en knapp setning fra senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik:

«De 21 millionene kroner skulle gå til, og har gått til, å oppjustere salærsatsen.»

Advokatforeningen var tirsdag i møte med departementet der salærkravene for statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem, samt forslag til forhandlingsmodell.

Så vidt Advokatbladet kjenner til, benyttet ikke departementet anledningen til å oppklare det gale bildet som er skapt av budsjettforliket.

Advokatbladet har spurt Justisdepartementet om hvorfor misforståelsen ikke er blitt oppklart tidligere, men har i skrivende stund ikke fått svar.

SV: Avklares

Justispolitisk talsperson i SV, Andreas Unneland, sier til Advokatbladet at partiet gikk inn i forhandlinger med Ap- og Sp-regjeringen med et utgangspunkt om å øke salærsatsen med totalt 100 millioner kroner.

- Så fikk vi gjennomslag for 21 millioner kroner for å tette gapet mellom reisegodtgjørelsen og den alminnelige salærsatsen. Vi er forundret over at regjeringen nå tolker dette på en annen måte, og er i en prosess for å få avklart dette, sier Unneland.

SV ønsker å øke reisesalæret for å styrke rettssikkerheten i distriktet, understreker han.

- Vi er som sagt forundret over at den enigheten vi hadde med regjeringspartiene, tolkes på en annen måte.

- Så siste ord i saken er ikke sagt?

- Vi er nå i en prosess for å få avklart dette, gjentar Unneland.

Powered by Labrador CMS