Justisminister Emilie Enger Mehl.
Justisminister Emilie Enger Mehl.

Dette blir salærsatsen i 2022

Etter regjeringens budsjettavtale med SV, øker rettshjelpssatsen med ytterligere 14 kroner pr. time. Men fortsatt vil ikke justisminister Emilie Enger Mehl love advokatene forhandlingsrett.

Publisert Sist oppdatert

Solberg-regjeringen hadde opprinnelig foreslått at rettshjelpssatsen skulle stå på stedet hvil i 2022. Det blir det ikke noe av.

- I budsjettavtalen med SV ble vi enige om å heve rettshjelpsatsen enda mer, til 1121 kroner, sier statssekretær John-Erik Vika til Advokatbladet.

John-Erik Vika er statssekretær i Justisdepartementet.
John-Erik Vika er statssekretær i Justisdepartementet.

Den nye regjeringen foreslo opprinnelig å øke satsen med 22 kroner. Etter forhandlinger med SV er det altså lagt på ytterligere 14 kroner på dette.

Det endelige utfallet blir dermed at rettshjelpssatsen totalt går opp 36 kroner sammenlignet med dagens nivå. Det tilsvarer en økning på 3,2 prosent.

- Den forrige regjeringen foreslo ingen prisjustering av rettshjelpsatsen. Det blir en reell økning i kompensasjon til advokater, sakkyndige og tolker i rettshjelpssaker og straffesaker til neste år, sier Vika.

Fortsetter streiken

Advokatforeningen meldte torsdag at de fortsetter den pågående advokatstreiken til tross for økningen i rettshjelpssatsen og at reisefraværsgodtgjørelsen ser ut til å kunne øke med om lag 120 kroner pr. time.

«Det viktigste spørsmålet for mange av advokatforeningens medlemmer har vært om regjeringen og SV ville imøtekomme de kravene Advokatforeningen har stilt for å avslutte den pågående streiken i Høyesterett.

Resultatene fra budsjettforhandlingene viser fortsatt ingen forhandlingsrett, eller høyere sats ut over den økningen regjeringen allerede har varslet», skriver foreningen på sine nettsider.

Forhandlingsrett ble tema i Stortingssalen

Onsdag denne uken tok SVs justispolitiske talsperson, Andreas Unneland, opp advokatenes vilkår i spørretimen på Stortinget.

Han påpekte at Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sv stemte for et forslag i forrige regjeringsperiode som var akkurat i tråd med Advokatforeningens krav.

- Der ble vi enige om å fremme forslag til ulike modeller for årlige drøftinger eller forhandlinger mellom staten og Advokatforeningen ved fastsettingen av den offentlige salærsatsen. Det som er fint, er at det nå er flertall på Stortinget for dette. Mitt spørsmål er om regjeringspartiene nå jobber med et forslag om forhandlingsrett for advokater, eller om regjeringen har endret standpunkt i denne saken?, undret Unneland.

Se Andreas Unnelands spørsmål om advokatenes forhandlingsrett på Stortingets nettsider! (Fra 4:08:50)

Ville ikke love noe

Justisminister Emilie Enger Mehl mener dette er et spørsmålet det er naturlig å vurdere inn mot det neste statsbudsjettet.

- Jeg kjenner til at det er et stort engasjement for det representanten tar opp om salærsats og forhandlingsrett, men også om andre ting, som reisefraværsgodtgjørelse. Jeg kan ikke forskuttere eller gi noen lovnader om at de vil få sine krav innfridd, sa Mehl.

- Men jeg mener vi har gjort viktige grep for rettshjelpsområdet og for advokatene med at vi løfter salærsatsen, noe som ikke lå inne i budsjettet fra Solberg-regjeringen. Jeg er klar over at vi fortsatt har en vei å gå hvis vi skal legge advokatenes ønske til grunn, men jeg vil invitere dem til videre dialog om dette, la hun til.

Emilie Enger Mehl inviterte advokatstanden til dialog da hun svarte på spørsmål i stortingssalen onsdag.
Emilie Enger Mehl inviterte advokatstanden til dialog da hun svarte på spørsmål i stortingssalen onsdag.
Powered by Labrador CMS