Denne uken ble ChatGPT for bedrifter lansert – advokatfirmaer er avventende

Mandag lanserte OpenAI ChatGPT for bedrifter. Simonsen Vogt Wiig, Thommessen og Kvale mener det nye verktøyet er spennende, men har foreløpig ikke bestemt seg for om de vil ta tjenesten i bruk.

Publisert Sist oppdatert

Da ChatGPT ble lansert i november i fjor, tok den verden med storm. Verktøyet var den raskeste teknologien til å nå 100 millioner brukere noensinne, og over natten fikk advokater en chatbot som kunne hjelpe til med advokatarbeid.

Mandag denne uken slapp OpenAi den største nyheten siden ChatGPT så dagens lys: ChatGPT for bedrifter.

Thommessen vurderer bruk nøye

- ChatGPT for bedrifter er noe Thommessen vil kunne benytte seg av. Vårt AI team jobber aktivt med dette nå, og det er sannsynlig at vi vil ta verktøyet i bruk i utvalgte arbeidsprosesser. Det gjenstår å ferdigstille kartlegging av aktuelle bruksområder, samt hvilke muligheter og begrensninger som ligger i denne versjonen, sier partner Espen A. Werring.

Espen Werring.

Thommessen-advokaten har i flere år blitt kåret til Norges beste advokat på feltet teknologi og digitalisering i Finansavisens advokatundersøkelse, og følger AI-utviklingen med argusøyne.

- Det lanseres stadig nye AI-løsninger, og vi tester ut flere av disse. Vurderingene knyttet til bruk må vurderes nøye opp mot de kontraktuelle og regulatoriske rammene som gjelder for oss som advokater og klientene vi bistår, sier han.

Skreddersydd for forretningsbehov

Det nye bedriftsprogrammet har vært under utvikling i mindre enn ett år, men mer enn 20 selskaper fra ulike bransjer skal ha vært med på å utforme tjenesten.

Der alminnelig ChatGPT er tilgjengelig for mer generelle gjøremål, er ChatGPT for bedrifter spesielt utviklet for bedrifter som ønsker å integrere ChatGPT i den daglige virksomheten. ChatGPT for bedrifter tilbyr blant annet funksjoner og API-tilgjengelighet som er skeddersydd for forretningsbehov.

En av de største forskjellene fra den alminnelige versjonen er at bedriftsversjonen vil gi kundene mulighet til å mate inn egne data for å trene og tilpasse verktøyet til egen virksomhet og bransje.

Dessuten inneholder den nye versjonen, ChatGPT for bedrifter, datakryptering, med garanti om at OpenAI ikke vil bruke kundedata for videreutvikling av teknologien. Slik skal bedriftene kunne være trygge på at data ikke lekkes.

- Bedre kryptering er betryggende

Det faktum at den nye bedriftsversjonen er sikrere, gir garantier og er beskyttet med bedre kryptering, er betryggende for advokatfirmaene. Flere av de største har nemlig, til nå, operert med en tommelfingerregel om at sensitiv informasjon skal holdes utenfor ChatGPT-systemet.

- Det er gode nyheter at den nye bedriftsversjonen skal være sikrere. Men vi går nå grundig til verks for å finne ut av hvorvidt sikkerheten er tilstrekkelig god for et advokatfirma, sier Werring i Thommessen.

- Sikkerhet er avgjørende

- Mulighetene for å bruke ChatGPT teknologien på egne data, på en sikker måte, er avgjørende for at vi skal kunne bruke denne teknologien i et større omfang, slik at vi er sikre på at konfidensialiteten ivaretas, sier Kvale-partner Per-Kaare Svendsen, anerkjent internasjonalt for sin teknologi-ekspertise.

Han forteller at firmaet allerede bruker en versjon av ChatGPT, nemlig versjon 4.0. Denne brukes kun til spesifikke oppgaver, samtidig som firmaet tester ut mulighetene for å utvide anvendelsen.

Nicolai Halbo, partner i Simonsen Vogt Wiig og leder av firmaets avdeling for teknologi og media, er enig i at de nye sikkerhetsgarantiene er et skritt i riktig retning.

- Det er betryggende at Open AI sørger for at våre prompts og vår data ikke blir brukt for trening, slik at de ikke kommer på avveie. I tillegg er det viktig at data er kryptert, både «in transit» og «at rest». Vesentlig er det også at den nye løsningen er SOC2-compliant, sier han.

SOC2 compliance

SOC 2 er en frivillig overholdelsesstandard som spesifiserer hvordan organisasjoner skal administrere kundedata.

- Vi må likevel vurdere informasjonssikkerheten i løsningen nærmere før vi kan ta ChatGPT for bedrifter i bruk, sier Halbo.

- Vurderer bruk av ulike modeller

Simonsen Vogt Wiig-partneren forteller at firmaet for tiden utforsker en egen AI-løsning som er spesielt tilpasset deres virksomhet.

- En slik løsning vil kunne bygges på en såkalt Azure OpenAI infrastruktur. Men nå bør vi se på om Chat GPT for bedrifter fyller dette behovet på en bedre måte, sier han.

- Uansett tenker vi at vi også bør vurdere bruk av andre modeller, blant annet Bård og Claude. Vi trenger ikke å begrense oss til å bare bruke OpenAI. Forskjellige modeller har sine styrker og svakheter, sier Halbo.

Nicolai Halbo

Han mener det trolig finnes andre verktøy som er bedre og mer egnet for advokatfirmaer, enn den nylanserte ChatGPT for bedrifter.

- Vi har oppfordret våre advokater til å gjøre seg kjent med Chat GPT, være nysgjerrige, se hva de kan få ut av det, og ikke minst lære seg å snakke med en maskin. Men Chat GPT er upålitelig når det gjelder de fleste juridiske spørsmål.

- Vi tester derfor ut ulike verktøy og applikasjoner, sier han.

Kvale bruker Ayfie

Lars Trygve Jenssen i Kvale, spesialisert innen IT, forteller at firmaet blant annet har integrert en løsning fra Ayfie, et ledende norsk teknologiselskap spesialisert på AI-drevne løsninger, til mer spesialiserte oppgaver.

- Vi vil nå vurdere om det er forskjeller mellom løsningen fra Ayfie og Open AIs bedriftsløsning, og se hva disse forskjellene eventuelt går ut på. Vi vurderer også andre verktøy, sier han.

- Forskjellene er ikke store

Jenssen forteller at Kvale ikke har testet ut Open AIs bedriftløsning enda.

Svendsen, Flobak og Jenssen i Kvale

- Men inntrykket vårt er at forskjellene fra den alminnelige versjonen ikke er store, ettersom det fortrinnsvis er snakk om sikker lagring og begrensninger hva angår deling av data, sier han.

OpenAI

OpenAI er et ideelt forskningsforetak som retter seg mot kunstig intelligens. På dette området er foretaket et av de mest innflytelsesrike selskapene. Blant annet har OpenAi utviklet ChatGPT og Dall-E. I 2019 besluttet Microsoft å investere 1 milliard dollar i foretaket.

- Den løsningen Kvale bruker i dag, lagrer datasett på en egen server i Europa, og dataene lekkes ikke til noen. Løsningen gir en tilsvarende funksjonalitet som Open AIs bedriftsløsning, og vi kan avgrense spørringen til begrensede datasett og dermed begrense smitte fra usikre datakilder, sier partneren.

- En fortsettende trend

Halbo er overbevist om at AI vil påvirke advokaters hverdag i betydelig grad fremover.

- Vi i Simonsen Vogt Wiig er overbevisst at dette er en trend som bare vil fortsette. De Generative AI-verktøyene vi tester ut akkurat nå effektiviserer kanskje ikke så altfor mye, og det er til og med mulig det koster oss mer i tid. Men det er bare et tidsspørsmål før det gir oss en betydelig fordel, sier han.

Svendsen i Kvale kan slutte seg til det.

Per-Kaare Svendsen

- Den største trusselen er å ikke tørre å teste hva denne teknologien kan brukes til, sier han.

Powered by Labrador CMS