Foto: iStock/Pitiphothivichit

Advokatbransjen sliter med å ta i bruk lawtech

Spesielt byr de tradisjonelle partnerskaps- og timemodellene på utfordringer.

Publisert Sist oppdatert

Det britiske nettstedet The Law Society slapp nylig en rapport som ser nærmere på advokatenes evne til å tilegne seg og ta i bruk lawtech-verktøy.

Den slår fast at til tross for at det er et økende antall bedrifter som jobber med å utvikle nettopp lawtech, slik også Advokatbladet kunne fortelle sist uke, reflekteres ikke denne økningen i advokatfirmaenes evne til å implementere verktøyene.

Økende press på effektivitet og pris

Ifølge rapporten er det et økende press mot britiske advokatfirmaer om å ta i bruk eller forbedre bruken av tekniske hjelpemidler.

Presset skyldes blant annet større og mer kompliserte arbeidsmengder, større demografiske ulikheter mellom advokatene, samt økt forventningspress fra klientene hva gjelder effektivitet og pris.

De tradisjonelle modellene utfordres

Selv om stadig flere erkjenner at lawtech er både viktig og nyttig, at markedet er i endring og at advokatfirmaer som er fremoverlente i møte med teknologien vil ha et konkurransefortrinn, står det i rapporten at advokatbransjen spesielt har «akutte» adaptasjonsvansker.

Noen av hindringene er grunnleggende for næringen, og inkluderer partnerskapsmodellen så vel som den tradisjonelle timemodellen. I tillegg ansees også frykten for potensiell risiko og kunnskapsmangel som utfordringer.

Variasjoner i bransjen

I Storbritannia er det i hovedsak effektiviserings- og automatiseringsverktøy det fokuseres på innen lawtech, slik vi også ser her hjemme. Ifølge rapporten kan man imidlertid se store forskjeller innad i advokatbransjen.

I det såkalte «business-to-business»-markedet har utviklingen kommet lengst, spesielt innenfor de største firmaene, som har begynt å ta i bruk en del applikasjoner basert på AI og maskinlæring. Særlig når det kommer til analytiske verktøy, prosjektledelse, compliance og kontraktshåndtering for å nevne noe.

Markedsdelen rapporten beskriver som «business-to-consumer» ser derimot ut til å henge etter. Likevel fremheves det at det også her har begynt å komme bevegelse, og at det stadig dukker opp flere eksempler på brukerfokuserte verktøy, slik som chatbots.

Powered by Labrador CMS