Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen er styreleder i Tilsynsrådet.
Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen er styreleder i Tilsynsrådet.

Tilsynsrådet myker opp reglene for advokatfullmektiger på hjemmekontor

Fast hjemmekontor ikke tillatt for advokatfullmektiger.

Publisert Sist oppdatert

Men Tilsynsrådet finner grunnlag for «en viss oppmykning av praktisering av kravet om at advokatfullmektigen til enhver tid skal være fysisk tilstede på prinsipalens kontor».

På et møte i slutten av september besluttet Tilsynsrådets styre å endre rådets retningslinjer om advokatfullmektigers bruk av hjemmekontor.

Ifølge Regler for god advokatskikk, punkt 5.7, skal en advokatfullmektig arbeide på prinsipalens kontor.

Tilsynsrådet har praktisert regelen slik at advokatfullmektigen må ha vært fysisk til stede på prinsipalens kontor for å få godkjent praksiskravet ved søknad om advokatbevilling.

«Tilsynsrådet har ikke akseptert ordninger med hjemmekontor», heter det i beslutningen fra styret.

Men regelen ble midlertidig lempet på under koronapandemien, og Tilsynsrådet gjorde seg da gode erfaringer.

Både erfaringene samt den løpende teknologiutviklingen gir grunnlag for å gå bort fra det absolutte kravet om at en fullmektig til enhver tid skal være fysisk tilstede på prinsipalens kontor, skriver Tilsynsrådet i beslutningen.

Fast hjemmekontor ikke tillatt

Nå byttes kravet om være tilstede «til enhver tid» med et krav om tilstedeværelse «en vesentlig del av arbeidstiden».

Tilsynsrådet vil fortsatt ikke akseptere ordninger der advokatfullmektigen for eksempel skal ha fast hjemmekontor.

«Det innebærer at advokatfullmektigen fortsatt må være fysisk til stede på prinsipalens kontor en vesentlig del av arbeidstiden. Dersom fullmektigen ikke er fysisk til stede på prinsipalens kontor, for eksempel ved bruk av hjemmekontor, må prinsipalen følge opp advokatfullmektigen ved bruk av elektronisk kommunikasjon eller lignende, slik at hensynet til fullmektigens læring og prinsipalens kontroll ivaretas», heter det i beslutningen.

I mars i fjor, etter at landet stengte ned, gjorde Tilsynsrådet et vedtak om å tillate hjemmekontor for fullmektiger i én måned. Vedtaket ble senere forlenget.

Powered by Labrador CMS