Representantskapet i Advokatforeningen samlet til sitt årlige møte. Denne gangen over videokonferanse.

Jon Wessel-Aas er valgt til ny leder av Advokatforeningen

For første gang på 20 år ble det kampvotering om ledervervet.

Publisert Sist oppdatert

Av valgkomiteen ble Hjort-partner Kristin Veierød innstilt som kandidat til å bli ny leder av Advokatforeningen, men tidligere denne uken ble det kjent at fire medlemmer i Oslo krets fremmet et alternativt forslag - nemlig Jon Wessel-Aas.

I dag var det også ham som vant valget da Representantskapet, foreningens øverste organ, skulle stemme frem ny leder etter fire år med Jens Johan Hjort.

Slik fordelte stemmene seg da Representantskapet skulle velge hvem som skal lede Advokatforeningen gjennom de neste to årene.

Trude Marie Wold er valg som ny nestleder etter Susanne Munch Thore.

- En svært hyggelig tillitserklæring

Av de 41 stemmeberettigede til stede på møtet, gikk 24 stemmer til Wessel-Aas og 17 til Veierød.

- Dette er en svært hyggelig tillitserklæring. Jeg gleder meg til å prøve å leve opp til de forventningene som ligger i dette, sammen med resten av hovedstyret, vår generalsekretær Merete Smith og forenings øvrige organer, sier Jon Wessel-Aas til Advokatbladet etter valget.

- Det er mange viktige saker i den kommende perioden, der Advokatforeningen har en viktig rolle, herunder ny advokatlov, oppfølgning av Domstolkommisjonens arbeid og prosessen med ny rettshjelpslov, for å nevne noen, sier Wessel-Aas.

- Den mest strukturerte kandidaten

Før representantskapet gikk til valg, presenterte valgkomiteen og forslagsstillerne sine begrunnelser.

- Begge de to kandidatene nyter høy anerkjennelse innenfor sine fagområder. Begge har tunge styrerverv i mediebransjen, og begge har veldig imponerende CV'er. Men det var altså ikke CV'ene som gjorde at valget falt på Kristin Veierød, sa Sigurd Knudtzon, valgkomiteens leder.

Kristin Veierød (i midten øverst) og Jon Wessel-Aas presenterte seg selv.

- Hun har vært MP i Hjort i mange år og fått innsikt i utfordringene advokatbransjen står overfor. Firmaet har en bred profil, og er kanskje det selskapet i Norge som er profilert med ledende advokater på flest områder.

- Inspirerende leder

- I samtaler med valgkomiteen har Veierød tatt utgangspunkt i utfordringer for advokater fremover, og hvilke krav hun mener dette setter for organisasjonen. Hun er en av tre kandidater som var mest tydelig om hva hun mente. Det er etter vår oppfatning ikke tvil om at Veierød vil opptre utad med en veldig tydelig stemme. Hun har også den kandidaten som fremsto mest strukturert, og viste en helhetsforståelse av lederens samlede rolle i en organisasjon.

- Hun har ledererfaringer fra en stor kunnskapsbedrift, og erfaring som nestleder i en stor medlemsorganisasjon, og har som mål å få alle med. Hun oppfattes som en inspirerende og inkluderende leder, sa Knudtzon.

At Veierød er kvinne, har ikke valgkomiteen vektlagt, sa han.

- Men vi ser at dette kan ha positive sider. Dessverre er det mange kvinnelige advokater som slutter når de når seniornivå. At Kristin Veierød har innsyn i, og meninger om hva som skal til for å få kvinner til å satse, og til å gå inn i partnerrollen i store og små firmaer, er positivt, sa Knudtzon.

Etterlyste begrunnelse

Kåre A. Shetelig var en av de fire advokatene fra Oslo krets som fremmet forslag om Jon Wessel-Aas. Valgkomiteens forslag ga en tynn begrunnelse for valget av leder, mente Shetelig.

- Representantskapet er Advokatforeningens øverste organ, men med jevne mellomrom er det blitt uttrykt at det er et sandpåstrøingsorgan. Dette var jo også bakgrunnen for at det ble opprettet et arbeidsutvalg i fjor. Det er mulig at det er vanlig praksis at valgkomiteen først gir sin begrunnelse i møtet, men dette gir jo dessverre et litt tynt grunnlag å foreta valget på. Vi mener at vi må få bedre begrunnelser, slik at vi kan ta informerte valg, sa Shetelig.

Ingen av de fire forslagsstillerne betviler at Kristin Veierød er en dyktig advokat som kan bekle rollen godt, fremholdt han.

- Så hvorfor bør Jon stå på valgseddelen? Advokatforeningen står foran svært viktige år. Det aller viktigste er at det kommer en ny advokatlov til neste år. Videre pågår det lovarbeid om advokaters taushetsplikt i skattesaker. Det er helt sentralt at lederen evner å kommunisere hvorfor det ikke må gjøres inngrep i advokaters taushetsplikt. Jon klarer å formidle prinsipielle spørsmål på vegne av Advokatforeningen på en god måte.

- Skaffer oppmerksomhet

- Han hadde en tydelig stemme i forbindelse med korona-loven, slik at utfallet ikke ble slik regjeringen ønsket seg. Det er sentralt for oss at han klarer å bryte gjennom mediestøyen, og at han vet hvordan man setter foten i døren hos journalister for å skaffe oss den oppmerksomheten vi trenger.

- Vi tror at effektiv kommunikasjon blir veldig viktig fremover. Et tredje punkt som skiller Jon fra Kristin, er at han de to siste årene har sittet i hovedstyret og i arbeidsutvalget, og har inngående kjennskap og erfaring med foreningen gjennom ulike verv, sa Shetelig.

Synlig i media

Svært mange tok ordet i den etterfølgende debatten. Av dem som støttet Jon Wessel-Aas, ble spesielt hans egenskaper til å kommunisere i media trukket frem.

- Personlig så er jeg nok av den oppfatning at Jon Wessel-Aas kanskje vil være den best egnede kandidaten. Det skyldes ikke minst hans evne til å være synlig i media, og til å kommunisere, noe jeg tror er veldig viktig hvis vi skal klare å vinne opinionen, sa Else-Marie Merckoll, leder i Oslo krets.

Også Frode Sulland, leder i representantskapets arbeidsutvalg og dagens møteleder, ville gi sin stemme til Wessel-Aas, sa han i debatten.

- De neste to årene vil særlig to kamper være viktige som lederen av Advokatforeningen må fronte på vegne av oss alle; kampen for rettsstaten, og kampen for rettshjelpen. Jeg er helt sikker på at Jon vil kunne være en solid hærfører i begge disse kampene. Han har allerede ved gjentatte anledninger vist kraftfullt og solid engasjement for rettsstaten i mange anledninger, sa Sulland.

- Kvinne ikke avgjørende

Også Håkon Halvorsen fra Sør-Rogaland krets støttet Wessel-Aas.

- Han har en standing i media som det ville være dumt av Advokatforeningen ikke å profitere på, sa Halvorsen.

Anette Mellbye i Oslo krets støttet Wessel-Aas.

- Jeg synes det er veldig viktig å ha en god stemme utad, og at Wessel-Aas vil være den som kan representere oss best. Og selv om jeg er enig i at det ville være fint med en kvinnelig leder, synes jeg ikke det skal være avgjørende, sa Mellbye.

- God rollemodell

Skatteadvokat Bettina Banoun, også hun fra Oslo krets, var en av dem som støttet Kristin Veierød.

- Jeg er positiv til å følge valgkomiteens innstilling. Kristin Veierød har ledelseserfaring som managing partner fra advokatfirmaet Hjort og er en god rollemodell for både mannelige og kvinnelig advokater, sa Banoun.

Marianne Teisbekk, leder av Vestfold krets, støttet Veierød.

- Når vi diskuterer strategi, blir det ofte bare salærsats, salærsats, salærsats. Jeg opplever at en del medlemmer har en negativ holdning til Advokatforeningen. Vi trenger en leder som også innad samler oss, og der tror jeg Kristin kan være veldig bra, sa Teisbakk.

Gry Brandshaug Dale fra Oslo støttet valgkomiteens innstilling.

- Valgkomiteen har gjort en veldig grundig jobb, og den fremstillingen Sigurd Knudtzon ga i dag, ga meg tillit til at de har gjort det riktige valget. Jeg merket meg også det Bettina Banoun sa, og andre som har støttet Veierud, og stiller meg fullt og helt bak det, sa Dale.

Powered by Labrador CMS