- Jeg er sikker på at begge kandidatene er kvalifiserte, sier Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, og tidligere leder av Advokatforeningen.

Berit Reiss-Andersen om ledervalget: - Nå må gutta ta seg sammen

Reagerer på at fire Oslo-advokater har foreslått Jon Wessel-Aas som ny leder av Advokatforeningen, på bekostning av valgkomiteens innstilling av kvinnelig kandidat.

Publisert Sist oppdatert

Valgkomiteen i Advokatforeningen har innstilt Hjort-partner Kristin Veierød til å etterfølge Jens Johan Hjort som leder av Advokatforeningen. Dersom Veierød blir valgt, blir hun den tredje kvinnelige lederen i Advokatforeningens 112 år lange historie.

Som Advokatbladet skrev om i går, har fire advokater fra Oslo krets foreslått Jon Wessel-Aas, partner i Lund & Co, som ny leder fordi de mener han er bedre egnet enn Kristin Veierød.

«Dette forslaget er ikke begrunnet i andre hensyn enn at Wessel-Aas, med sin bakgrunn, erfaring og offentlige profil, fremstår som den best egnede kandidat til valget som leder av Hovedstyret i Advokatforeningen».

Dette skriver advokatene Lars Berge Andersen (SANDS), Bendik Falch-Koslung (Mette Yvonne Larsen & Co.), Kåre I. Moljord (Arntzen de Besche) og Kaare Andreas Shetelig (Wikborg Rein) i sitt forslag. Alle fire sitter i Advokatforeningens representantskap på vegne av Oslo krets.

- Trist og nesten litt pinlig

Berit Reiss-Andersen, partner i DLA Piper og leder av Nobelkomiteen, kaller forslaget fra de fire Oslo-advokatene for «trist».

- Hvis vi over tid skal ha ledere som gjenspeiler ulike erfaringer i advokatstanden, må vi jammen meg kunne gi plass til en meget kvalifisert kvinne som Kristin Veierød. Hun har tung, faglig kompetanse, ledererfaring fra et stort advokatfirma og bred erfaring fra frivillig arbeid. Ærlig talt, hva mer vil man ha, spør Reiss-Andersen.

-Vi er en profesjon der kvinnene har kommet sent, men godt, og de er nå en betydelig kraft i bransjen. Kvinner kan i sitt lederskap bidra med erfaringer som selvfølgelig ikke spesifikt bare er kvinnelige, men en del av erfaringene vil være det.

- For tredje gang på 112 år ha man klart å komme opp med en kvinnelig lederkandidat som er kvalifisert, og så vil man ikke ha henne. Da sier jeg at nå må gutta ta seg sammen, sier hun.

- I en forening der alle sier at de kjemper for at kvinner skal få en sterkere stilling i profesjonen, så synes jeg det nesten er litt pinlig at noen går til angrep på en godt kvalifisert kvinnelig kandidat.

Representantskapet

  • Representantskapet er Advokatforeningens øverste organ.
  • Representantskapet består av alle kretslederne, med ekstra representanter fra de største kretsene.
  • I tillegg møter en representant for hver av faggruppene.
  • Totalt er det 42 medlemmer pluss 7 varamedlemmer.
  • Hovedstyrets medlemmer, foreningens generalsekretær og foreningens revisor har møte- og talerett, men ikke stemmerett.
  • Representantskapet velger Advokatforeningens leder, nestleder og øvrige medlemmer av hovedstyret og arbeidsutvalg.
  • Representantskapet velger foreningens valgkomité og revisor. Kilde: Advokatforeningen

Berømmer Wessel-Aas' engasjement

Hun presiserer at hun ikke ønsker å desavuere Jon Wessel-Aas, og berømmer ham for hans sterke engasjement i samfunnsdebatten.

- Man sier at Jon Wessel-Aas er bedre kvalifisert. Dette er veldig interessant, for dette har alltid vært et argument som benyttes for å diskvalifisere folk. For hva mener man egentlig med «kvalifikasjoner»? Jeg har listet opp Veierøds kvalifikasjoner, som jeg mener er sterke.

- Wessel-Aas har vært og er en sterk og kraftfull stemme i den offentlige debatten, både på hans spesialiserte fagområder, og om rettspolitiske spørsmål. Ære være ham for det. Jeg er kjempeglad for hans engasjement, og han er en viktig bidragsyter. Men dette er bare én kvalifikasjon blant mange. Med de erfaringene Veierød har, så er jeg helt sikker på at når hun får en talerstol, så får hun en kraftfull stemme, sier Reiss-Andersen.

Var foreningens andre kvinnelige leder

Å lede Advokatforeningen er ikke en jobb man i utgangspunktet er kvalifisert til, mener hun.

Hun ledet selv foreningen fra 2008 til 2012, som den andre kvinnen i foreningens historie. Den første var Bjørg Ven, som var leder fra 1994 til 1997.

- Å lede foreningen er å gå inn i en stor og ukjent oppgave. Og nettopp det første du lærer som leder, er hvor mangfoldig denne profesjonen er. Den kan drives i så mange størrelser og spesialiteter, alle steder i landet. Jeg baserte mitt lederskap på å forsøke å forstå hva som var limet mellom alle disse ulike variantene av advokatvirksomhet, sier Reiss-Andersen.

Å lede Advokatforeningen er ikke noe man gjør alene, men i et viktig kollegium bestående av medlemmer, hovedstyret og administrasjonen, understreker hun.

- Det aller viktigste er at du får en talerstol for å tale profesjonens sak, for å ta opp rettspolitiske spørsmål, for å delta i debatten om lovgivning og lovgivertiltak, om rekruttering av advokater og profesjonens fremtid. Det er uendelig hva du kan gripe fatt i, og veldig spennende.

Snakker ikke med innestemme

Hver leder bidrar med sitt, sier Reiss-Andersen.

- Vi er advokater, vi snakker ikke med innestemme. Vi skal være saklige og korrekte, men vi skal ha en tydelig stemme, hjelpe medlemmene, og spisse synspunktene på vegne av foreningen. Dette er veldig viktig. Og det er jeg sikker på at begge kandidatene er kvalifisert til.

Jon Wessel-Aas sier til Advokatbladet at han ikke anser det som sin oppgave å kommentere utspillet til Berit Reiss-Andersen.

- Dette er det opp til representantskapet å ta stilling til, sier Jon Wessel-Aas.

Kristin Veierød sier hun er glad for å bli nominert av valgkomiteen som ny leder.

- Dette er et verv jeg gjerne tar på meg, men avgjørelsen ligger hos representantskapet, sier Veierød til Advokatbladet.

Det er representantskapet, Advokatforeningens øverste organ, som på et møte førstkommende torsdag skal velge ny leder, nestleder og medlemmer av hovedstyret.

Powered by Labrador CMS