Advokatforeningens øverste organ har fått to kandidater å velge mellom.

Vil ha Jon Wessel-Aas som ny leder av Advokatforeningen

Fire Oslo-advokater fremmer eget forslag til ny leder etter Jens Johan Hjort - mener Wessel-Aas er bedre egnet enn valgkomiteens forslag.

Publisert Sist oppdatert

I begynnelsen av mai leverte valgkomiteen i Advokatforeningen sitt forslag til ny leder og nestleder i Advokatforeningen.

Valgkomiteen innstilte Hjort-partner Kristin Veierød som ny leder, og Jon Wessel-Aas, partner i Lund & Co, som nestleder.

Kristin Veierød, som både er advokat og siviløkonom, har bred erfaring fra både advokatbransjen og fra ulike styreverv, og var frem til 2017 managing partner i Hjort. På oppdrag for styret i DnB ledet hun blant annet Hjorts undersøkelse i Panama-papers-saken.

Hun er styreleder i Mentor Media, som blant annet eier Dagsavisen, Rogalands Avis og Vårt Land, og nestleder i landsstyret til Redd Barna.

- Ikke redegjort for kandidatenes kvalifikasjoner

Men Veierød er ikke den beste kandidaten til å lede Advokatforeningen, mener advokatene Lars Berge Andersen (SANDS), Bendik Falch-Koslung (Mette Yvonne Larsen & Co.), Kåre I. Moljord (Arntzen de Besche) og Kaare Andreas Shetelig (Wikborg Rein). Alle fire sitter i Advokatforeningens representantskap på vegne av Oslo krets.

Det er representantskapet som på sitt møte torsdag denne uken skal velge hvem som skal erstatte Jens Johan Hjort som leder av foreningen. Hjort har vært leder i to perioder, og kan ikke gjenvelges.

I sitt forslag peker de fire Oslo-advokatene på at valgkomiteen i sin innstilling bare kort har redegjort for Kristin Veierøds kvalifikasjoner, men ikke de øvrige kandidatenes. Fra Advokatforeningens kretser fikk valgkomiteen innspill om fem aktuelle kandidater.

- Alle egnet til å være leder

«Det fremgår av valgkomiteens innstilling at valgkomiteen har intervjuet andre kandidater som har uttrykt at de er aktuelle. Det fremgår av innstillingen at disse kandidater har alle hatt kvalifikasjoner og etter valgkomiteens oppfatning er egnet til å være leder i Advokatforeningen», skriver de fire.

Representantskapet

  • Representantskapet er Advokatforeningens øverste organ.
  • Representantskapet består av alle kretslederne, med ekstra representanter fra de største kretsene.
  • I tillegg møter en representant for hver av faggruppene.
  • Totalt er det 42 medlemmer pluss 7 varamedlemmer.
  • Hovedstyrets medlemmer, foreningens generalsekretær og foreningens revisor har møte- og talerett, men ikke stemmerett.
  • Representantskapet velger Advokatforeningens leder, nestleder og øvrige medlemmer av hovedstyret og arbeidsutvalg.
  • Representantskapet velger foreningens valgkomité og revisor. Kilde: Advokatforeningen

De skriver videre at Jon Wessel-Aas er en «erfaren og medieprofilert advokat med en aktiv og tydelig stemme i den offentlige debatt i rettspolitiske spørsmål. Han vil kunne opptre utad og profilere Advokatforeningen for omverdenen på en god og tillitsvekkende måte.»

Videre understreker de fire at Wessel-Aas har god kunnskap om foreningens virksomheter; at han har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern og medlem av Hovedstyret siden 2018, og at han var med i komiteen som utarbeidet foreningens rettspolitiske plattform.

«Dette forslaget er ikke begrunnet i andre hensyn enn at Wessel-Aas, med sin bakgrunn, erfaring og offentlige profil, fremstår som den best egnede kandidat til valget som leder av Hovedstyret i Advokatforeningen», heter det i forslaget.

Vil ha flere kandidater presentert

Kaare Andreas Shetelig, leder av Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett, ønsker seg en synlig leder, sier han til Advokatbladet.

- Jeg synes valgkomiteen har gjort en god jobb og funnet en god kandidat i Kristin Veierød. Men jeg synes det er et selvstendig poeng at alternative kandidater presenteres for representantskapet. Jon har demonstrert at han behersker sosiale medier godt og er flink til å formidle solide synspunkter, særlig på jus og teknologi. Ikke minst gjelder dette korona-loven, hvor han bidro til å markere Advokatforeningen som den ledende motstander av regjeringens fullmaktslov, sier Shetelig.

- Dersom Jon blir valgt, tror jeg foreningen er sikret en leder som bidrar til å synliggjøre Advokatforeningen og dens synspunkter på en sterk måte, sier han.

To kvinner på 112 år

Advokatforeningen har bare hatt to kvinnelige ledere siden den ble stiftet for snart 112 år siden på høsten i 1908. Den første var Bjørg Ven, som var leder fra 1994 til 1997, og den andre var Berit Reiss-Andersen, som var leder fra 2008 til 2012.

Flere kilder Advokatbladet har vært i kontakt med, mener at den neste lederen bør være en kvinne. Mens andre mener kjønn ikke er en viktig egenskap i seg selv. Shetelig er en av disse.

- Kjønn burde være en underordnet faktor i valget av ny leder. Jeg opplever Advokatforeningen som en likestilt forening med mange flinke kvinnelige og mannlige tillitsvalgte, sier Shetelig.

- Jeg klarer ikke se at kjønn bør være et avgjørende punkt i dette ledervalget. Jeg mener Jon har et fortrinn som sterk på teknologirelatert jus og profilering i sosiale medier, ikke fordi han er mann, sier han.

Flere å velge mellom

Advokat Kåre I. Moljord, en av forslagsstillerne, sier til Advokatbladet at formålet med forslaget var å gi representantskapet flere kandidater å velge mellom.

- Det fremgår av valgkomiteens innstilling at det var flere kvalifiserte kandidater til lederstillingen. For å gi representantskapet mulighet til å velge blant flere kandidater, ble advokat Jon Wessel-Aas fremmet som kandidat, sier Moljord.

Avgjøres i fjernmøte

Advokat Frode Sulland er leder av arbeidsutvalget i representantskapet, og skal lede representantskapets møte torsdag 28.mai.

- Jeg har mottatt forslaget og formidlet det til alle som skal møte i representantskapet, slik at man skal ha mulighet til å områ seg, særlig i lys av at møtet arrangeres som fjernmøte, sier Frode Sulland.

- For å sikre en demokratisk prosess rundt valget er det viktig at representantskapets medlemmer får mulighet til å diskutere og vurdere dette i forkant, sier Sulland.

På møtet vil både valgkomiteen og de fire Oslo-advokatene presentere og begrunne sine forslag, forteller han.

- Det vil deretter bli anledning til å kommentere innenfor en gitt tidsramme, sier Sulland.

- Ønsker å bidra

Jon Wessel-Aas vil gjerne bli ny leder av Advokatforeningen, forteller han.

– Etter å ha hatt diverse tidligere verv i Advokatforeningen, og nå sittet i Hovedstyret og dets arbeidsutvalg i to år, hadde jeg bestemt meg for at dersom det var noen som ønsket å nominere meg som lederkandidat, ville jeg si ja. Det er mange utfordringer for advokatbransjen og rettssamfunnet i den tiden vi er inne i, og jeg kunne gjerne tenke meg å bidra til å møte dem som leder for Advokatforeningen, sier Wessel-Aas.

- Da jeg så ble kontaktet av medlemmer i representantskapet, som jo er det organet som skal velge leder, og spurt om jeg fortsatt var en aktuell kandidat, svarte jeg ja til det. Det er selvfølgelig hyggelig at de har nominert meg som kandidat, og da har vi foreløpig to kandidater som representantskapet kan velge mellom. Dette ser jeg ikke som noen ulempe for representantskapets del, ettersom dette jo foreningens øverste demokratiske organ. Jeg skal velges opp mot en som fremstår som en flott kandidat, så jeg vil leve godt med utfallet av valget, uansett, sier Wessel-Aas.

Advokatbladet har kontaktet Kristin Veierød. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Powered by Labrador CMS