Jens Johan Hjort har ledet Advokatforeningen siden 2016.
Jens Johan Hjort har ledet Advokatforeningen siden 2016.

Hvem skal overta etter Jens Johan Hjort?

I mai skal Advokatforeningens representantskap velge ny leder. Sjekk hvem som er aktuelle til å overta.

Publisert

Advokatbladet kjenner til at valgkomiteen har fått innspill om fem aktuelle kandidater til å overta etter Jens Johan Hjort.

Ifølge Advokatforeningens vedtekter velges lederen for en periode på to år, med mulighet for gjenvalg én gang. Jens Johan Hjort ble valgt første gang i 2016 og gjenvalgt i 2018, og hans periode er derfor over i mai i år.

Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, er den siste kvinnelige lederen av Advokatforeningen. Hun var leder fra 2008 til 2012.
Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, er den siste kvinnelige lederen av Advokatforeningen. Hun var leder fra 2008 til 2012.

Advokatforeningen har bare hatt to kvinnelige ledere siden den ble stiftet for snart 112 år siden på høsten i 1908. Den første var Bjørg Ven, som var leder fra 1994 til 1997, og den andre var Berit Reiss-Andersen, som var leder fra 2008 til 2012.

Uredd og tydelig

Flere kilder Advokatbladet har vært i kontakt med, mener at den neste lederen bør være en kvinne. Mens andre mener kjønn ikke er en viktig egenskap i seg selv.

Kretsleder i Aust-Agder krets, Ole Magnus Heimvik, ønsker seg en modig leder.

– Jeg synes at Jens Johan Hjort har gjort en svært god jobb som leder. Han har vært lydhør internt, og synlig eksternt. Han har også fremholdt foreningens standpunkter på en god måte i flere viktig rettspolitiske spørsmål, sier Heimvik, som er advokat i Hald & Co i Arendal.

Kjønn er ikke det viktigste kriteriet, mener han.

– Jeg tenker at det er fint om den nye lederen er en kvinne, men det aller viktigste er at vi får en leder som evner å representere Advokatforeningen på en best mulig måte. Jeg bryr meg i denne sammenhengen også mindre om alder, geografi, firmatilhørighet og lignende. Det viktigste, slik jeg ser det, er at den som blir ny leder er kompetent, uredd og tydelig.

Må mestre media

Styret i Oslo krets har drøftet hvilke egenskaper den nye lederen bør ha, forteller Else-Marie Merckoll, leder av Oslo krets, og advokat i Advokatfirmaet Langseth.

– Vi har diskutert i styret om den neste lederen bør være en kvinne, og vi er enige om at det er på tide. Men på den annen side har vi en veldig tydelig og synlig kvinnelig generalsekretær. Derfor er vår holdning at det viktigste er å finne frem til den beste kandidaten, uavhengig av kjønn.

At personen evner å være tydelig og synlig og flink til å kommunisere i media, er svært viktige egenskaper, understreker Merckoll.

Den nye lederen må ha mye engasjement, og gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter, mener Ingrid Maria Holm, leder av Helgeland og Salten krets, og advokat i Angell advokatfirma i Bodø.

– Personlig ønsker jeg en kandidat som ikke tilhører de aller største firmaene, men som kanskje kunne synliggjøre «gjennomsnittsadvokaten» mer. Slik jeg ser det, er kjønn underordnet. Foreningen har jobbet mye med å få økt den offentlige salærsatsen og reisegodtgjørelsen de siste årene, og den nye lederen bør ha ambisjoner om å fortsette den kampen, sier Holm.

Det er advokat Sigurd Knudtzon i Wahl-Larsen advokatfirma i Oslo som er leder av valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling skal sendes Representantskapet innen 7.mai. Representantskapsmøtet avholdes 28.mai.

Her er en kort presentasjon av dem fem kandidatene:

Marijana Lozic (46)

Marijana Lozic jobber som forsvarer i straffesaker og også med barnevernssaker. Her fra Forsvarerseminaret i 2019, der hun holdt foredrag om unge lovbrytere og straff.
Marijana Lozic jobber som forsvarer i straffesaker og også med barnevernssaker. Her fra Forsvarerseminaret i 2019, der hun holdt foredrag om unge lovbrytere og straff.
 • Fra Oslo.
 • Egen praksis i advokatfellesskap med Matrix advokater, Oslo.
 • Frem til i år partner i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma.
 • Fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.
 • Uteksaminert fra UiO i 2000, tok spesialfag ved universitetet i Zagreb i 1997. Har kroatisk som sitt annet morsmål. Har sittet i styret i Forsvarergruppen. Spesielt engasjert i temaet unge og straff.

– Det er både hyggelig og en tillitserklæring at navnet mitt er kommet på bordet, uavhengig av hva som blir resultatet. Men det er for tidlig å ta standpunkt til dette før jeg vet om det blir aktuelt, sier Lozic.

Jon Wessel-Aas (53)

Jon Wessel-Aas er spesialist i medierett med spesielt fokus på ytringsfrihet, personvern, menneskerettigheter og immaterialrett .
Jon Wessel-Aas er spesialist i medierett med spesielt fokus på ytringsfrihet, personvern, menneskerettigheter og immaterialrett .
 • Fra Oslo.
 • Partner i Lund & Co i Oslo fra 2019.
 • Tidligere partner i Bing Hodneland, advokat i NRK, og advokat i Schjødt. Møterett i Høyesterett.
 • Sitter i Advokatforeningens hovedstyre. Tidligere styreleder i ICJ Norge. Medlem av Rådet for Norsk senter for menneskerettigheter (UiO). Leder nå et offentlig utvalg for utredning om tiltak for å beskytte barn mot skadelig medieinnhold eller -aktivitet.
 • Spesialist i medierett og ytringsfrihet. Har under korona-pandemien markert seg som en kritiker av myndighetenes smittevernapp, og blant annet advart mot formålsutglidning.

– Det er veldig hyggelig å bli nevnt. Advokatforeningen er en viktig forening, og det er ganske unikt at over nitti prosent av landets praktiserende advokater frivillig er medlemmer. En utfordring er at advokatvirksomhetene er så forskjellige, fra de minste til de største forretningsjuridiske firmaene. Advokatforeningen skal være en forening for begge ender av skalaen, og det vil være en viktig oppgave for den som skal lede foreningen å holde advokatene samlet, og se alle, med deres behov, og sørge for at medlemmene opplever at de får noe igjen for å være medlem, sier Wessel-Aas.

Frode Sulland (63)

Frode Sulland var i tolv år leder av Forsvarergruppen.
Frode Sulland var i tolv år leder av Forsvarergruppen.
 • Fra Oslo
 • Partner i Advokatfirmaet Sulland i Oslo.
 • Tidligere leder av Forsvarergruppen og medlem av hovedstyret. Leder av arbeidsutvalget i Representantskapet. Medlem av lovutvalget for strafferett og straffeprosess. Fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Tidligere fast forsvarer i Høyesterett. Spesialist i strafferettslige særreaksjoner og økonomiske straffesaker. Vært leder og deltatt i en lang rekke utvalg.

– Det er veldig hyggelig å bli nevnt i en slik sammenheng, og lederjobben er både spennende og viktig. Jeg var en av kandidatene for fire år siden, og måtte da dessverre takke nei. Hvis jeg skulle få en forespørsel nå, må jeg sette med ned og tenke meg nøye om, sier Sulland.

Kristin Veierød (52)

Kristin Veierød er en hyppig brukt foredragsholder, blant annet om temaene digitalisering og nye forretningsmodeller.
Kristin Veierød er en hyppig brukt foredragsholder, blant annet om temaene digitalisering og nye forretningsmodeller.
 • Fra Harstad.
 • Partner i Hjort og leder av firmaets avdeling for TMT (teknologi, media og telekommunikasjon), energi og industri. Også utdannet siviløkonom fra NHH.
 • Bred forretningsjuridisk praksis med spisskompetanse innenfor TMT, og har betydelig prosedyreerfaring. Er styreleder i Mentor Medier, som blant annet eier Dagsavisen, Rogalands Avis og Vårt Land, og nestleder i landsstyret til Redd Barna. I seks år frem til 2017 var hun managing partner i Hjort, og har også vært konsernadvokat i Telenor. Hun har tidligere blant annet sittet i styret i Vestre Aker Arbeiderpartilag.

– Jeg synes det er hyggelig at noen har tenkt på mitt navn i denne sammenheng. Advokatforeningen har stor betydning for advokaters virksomhet, og er en viktig stemme i samfunnsdebatten.

Aase Karine Sigmond (58)

Aase Karine Sigmond er forsvarsadvokat og satt i mange år i styret i Forsvarergruppen.
Aase Karine Sigmond er forsvarsadvokat og satt i mange år i styret i Forsvarergruppen.
 • Fra Bærum
 • Partner i Advokatene Sigmond & Ysen i Oslo.
 • Tidligere kontorsjef i Forbrukerombudet. Varamedlem til styret i Domstoladministrasjonen, tidligere nestleder og fungerende leder av Forsvarergruppen. Vært medlem av flere offentlige lovutvalg, blant annet politimetodeutvalget. Fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Forbrukerrepresentant i Forsikringsskadenemnda og flere andre utvalg. Spesialist i strafferett.

– Det er veldig hyggelig og overraskende å bli foreslått. Jeg har opp gjennom årene vært engasjert i rettspolitisk arbeid, og synes det er både viktig og spennende å fronte saker. Advokatforeningen har en viktig stemme som forsvarer av de helt grunnleggende rettssikkerhetspremissene, spesielt nå under korona-epidemien. Foreningen har tatt et ansvar for oppfølgning av medlemmene i denne unntakssituasjonen, dette er et arbeid som må prioriteres i overgangen til normalen, sier Sigmond.