Valgkomitteen peker på Kristin Veierød i sin innstilling til ledervervet i Advokatforeningen.

Hun er innstilt som ny leder av Advokatforeningen

Hjort-partner Kristin Veierød kan bli Jens Johan Hjorts etterfølger.

Publisert Sist oppdatert

- Å bli innstilt av valgkomiteen som ny leder i Advokatforeningen er veldig hyggelig, og en stor tillitserklæring, sier Kristin Veierød (53) til Advokatbladet.

Hun understreker at ledervalget først skjer på Advokatforeningens representantskapsmøte i slutten av mai.

Lang styreerfaring

Veierød har bred erfaring fra både advokatbransjen og fra ulike styreverv. Hun var i perioden 2011 til 2017 managing partner i Hjort.

Veierød har bred prosedyreerfaring, og erfaring med granskninger. I 2016 ledet hun Hjorts undersøkelse i den såkalte Panama-papers saken på oppdrag for styret i DNB. Hjort-advokaten er oppvokst i Harstad, og bodde der inntil hun flyttet til Bergen for siviløkonomstudier. Hun har siden 1991 vært bosatt i Oslo.

Veierød er også styreleder i Mentor Media som blant annet eier Dagsavisen, Rogalands Avis og Vårt Land. Hun har også vært konsernadvokat i Telenor.

Hjort-partneren er i dag også nestleder i landsstyret til Redd Barna, og har tidligere blant annet sittet i styret i Vestre Aker Arbeiderpartilag.

Dersom Veierød blir valgt, vil hun bli den tredje kvinnelige lederen av Advokatforeningen gjennom tidene, etter Berit Reiss-Andersen (2008-2012) og Bjørg Ven (1994- 1997).

- Helhetsvurdering

Valgkomiteens leder Sigurd Knudtzon opplyser i innstillingen at valgkomiteen har vært i kontakt med alle lederkandidater som har fremstått som aktuelle, og har hatt videokonferanse med de kandidatene som har uttrykt at de er aktuelle.

«Disse kandidater har alle hatt kvalifikasjoner, og er etter valgkomiteens oppfatning egnet til å være leder i foreningen. Valget til innstilling av leder ble truffet ut fra en helhetsvurdering », heter det i innstillingen.

I Advokatforeningens vedtekter heter det at «Lederen har som særskilt oppgave å opptre utad og profilere foreningen for omverdenen. Lederen skal være orientert om foreningens virksomheter og se til at foreningens organer fungerer i samsvar med intensjonene i disse vedtekter».

Ledervervet i Advokatforeningen er ikke en fulltidsjobb, men et verv ved siden av jobben som advokat, og honoreres for tiden med 750.000 kroner i året.

Jens Johan Hjort ble valgt som leder av Advokatforeningen 26. mai 2016, er gjenvalgt en gang, og kan derfor ikke gjenvelges. Hjort er foreslått som ny leder i valgkomiteen.

Flere nye i hovedstyret

I tillegg til Veierød har valgkomiteen også innstilt disse som nye hovedstyremedlemmer;

  • Silje Christine Hellesen (40), Haugesund krets.
  • Trude Marie Wold (52), Midt-Hålogaland krets.
  • Bjarte Døssland (50)Sogn og Fjordane krets
  • Cecilie Nakstad (49), Oslo krets, også nominert av Forsvarergruppen av 1977
  • Moshin Ramani (36 år), Oslo krets
Powered by Labrador CMS