Mentor og partner Marit Barth, advokat og mentee Hanne Reese Holm og talentutvikler Cecilie Klæboe er alle enige om at advokatbransjen ofte er veldig tradisjonell og hadde tjent mye på en fornyelse. Her i PwCs lokaler i Barcode i Bjørvika.

– De fleste har veldig lyst til å komme opp og frem

Å delta i mentorprogrammet gir trygghet, nettverk og faglig styrke, og sender et signal om at man ønsker å satse på en karriere i advokatbransjen, mener deltagerne.

– Mentorprogrammet er en reise i selvutvikling, sier PwC-partner Marit Barth. Hun har i snart ett år vært mentor for advokat Hanne Reese Holm.

Målet er å inspirere til karrierebygging.

– Det er ubetinget positivt å ha en mentor. Det viktigste er kanskje at man har enda en person som heier på seg, og en rollemodell og en støttespiller man kan konferere med utenfor bedriften. Det gir en ekstra trygghet, sier Holm, som er advokat i Bing Hodneland.

Holm har vært jurist i ti år, men har kun arbeidet som advokatfullmektig og advokat i fire. Da hun hørte om Kvinneutvalgets mentorprogram, grep hun sjansen.

– Jeg tenkte at det ikke var noen grunn til ikke å ha en mentor. Her fikk vi et tilbud, og jeg ville benytte meg av det. Jeg synes alltid det er positivt å få «input», fortsetter Holm.

Vil ha kvinnelige forbilder

Mentorprogrammet ble for første gang lansert høsten 2015. Programmet har 17 plasser, og målet er å inspirere kvinner til karrierebygging. Hver mentee får en erfaren kvinnelig partner fra bransjen som mentor, og gjennom et år møtes de minst fire ganger for å diskutere ulike problemstillinger.

I tillegg arrangeres det kurs i presentasjonsteknikk, nettverksbygging og salg, samt kurs om hvordan man kan bygge karriere i balanse mellom arbeid og privatliv.

– Bakgrunnen for programmet er et ønske fra medlemmene om å ha eksterne mentorer framfor interne. Nå har vi også kun kvinnelige mentorer, fordi mange vil ha et mer konkret og relevant forbilde, som kan gi en tydeligere framstilling av hva partnerjobben faktisk innebærer, sier Tina Storsletten Nordstrøm, leder av Kvinneutvalget.

– Viktig for kvinneandelen

Mentorprogrammet er et tiltak for å øke og vedlikeholde kvinneandelen i advokatbransjen.

– Når man ønsker å være med i programmet viser man jo at man gjerne vil satse. Det er et positivt signal til bedriften. I tillegg har programmet en god nettverksfunksjon med de andre menteene. Jeg tror mange liker å ha noen å sparre med om de kommer i krevende situasjoner, sier mentor Barth.

Hun legger til at mentorprogrammet kun er en av flere viktige momenter som kan endre kvinnetrenden i advokatbransjen. Hun mener også det må holdningsendringer til, og nye parametere for hvordan advokatene blir målt.

– Spesielt mennene i toppsjiktet må ønske å ha kvinner under vingene, legger hun til.

Holm mener man må kartlegge utfordringene, og finne svaret på hvorfor så mange kvinnelige advokater takker for seg.

– De kvinnene jeg kjenner som har jobbet som advokat tidligere, gir ikke innrykk av at det var manglende selvtillit eller mestring som gjorde at de sluttet. De ble lei av holdninger, forskjellsbehandling og det ensidige fokuset på antall fakturerbare timer. For mange er det i tillegg uinteressant å skulle bruke en så stor del av livet på jobb, sier hun.

– Mange føler nok på at man ikke er verdt stort, om man ikke vil tilbringe ti-tolv timer dagen på jobb.

– En reise i selvutvikling

Selv føler mentee Hanne Holm at hun får mye verdifullt ut av å ha en mentor. Etter intervjuet med Advokatbladet, skal hun og mentor Marit Barth ha sitt tredje møte.

– Vi kan eksempelvis snakke om hvordan man skal satse faglig. Jeg jobber med skatt, merverdiavgift og selskapsrett, og har tidligere spurt Marit om jeg burde fokusere på kun ett felt. Da fikk jeg et konkret tips om heller å fokusere på bransje. Vi diskuterer, deler ideer og det er godt å ha mulighet til å ventilere til noen utenfor arbeidsplassen, sier hun.

– Jeg håper jo at menteene føler at jeg bryr meg, og at jeg kan gi noen gode råd på veien, slik at de kan utvikle seg videre. Vi har blant annet diskutert hvilke målsettinger Hanne har, og hvilke verdier som er viktige for henne, sier Barth.

– Det har kanskje blitt mer enn bare et mentorprogram. Det er jo en reise i selvutvikling.

Cecilie Klæboe, talentutvikler og partner i Hudson Norway, er en av bidragsyterne i programmet. Foreløpig virker programmet til å ha god effekt, forteller hun.

– Mange blir nok mer bevisste på egne karrierevalg – er jeg der jeg skal være, eller kunne jeg tenke meg å jobbe et annet sted. Men jeg har ikke noen spesiell følelse av at noen ønsker å hoppe ut av bransjen. De fleste har veldig lyst til å komme opp og frem, sier hun.

Bedriftene må være positive

Holm mener deltakelse på mentorprogrammet også sender et viktig signal fra bedriftenes side.

– Det er god reklame for de bedriftene som stiller opp med kvinner på programmet. Kvinnelige arbeidssøkere liker jo firmaer som er fremoverlente i møte med nettopp kvinner.

Hun understreker at støtte fra eget arbeidssted er helt avgjørende for menteene.

– Jeg tror ikke det er så mange arbeidsgivere som har tatt initiativ til ansattes deltakelse på mentorprogrammet, men det burde de gjøre. Og dersom den ansatte selv spør om å få delta, bør bedriften svare «yes!» og være tydelig positiv. For meg har det også vært viktig at arbeidsgiver har fulgt opp med å sjekke hvordan programmet fungerer. Det har veldig stor betydning, sier Holm.

Powered by Labrador CMS