Illustrasjonsfoto/iStock:

Regler for god advokatskikk:
Dette ble advokatene felt for i 2019

Totalt ble 90 advokater ilagt en disiplinærreaksjon i fjor.

Publisert Sist oppdatert

I 2019 mottok landets sju regionale disiplinærutvalg til sammen 534 klager på advokater. Det er 38 saker flere enn i 2018, hvor tallet lå på 496, viser tall fra Advokatforeningen.

406 av fjorårets saker ble behandlet. Det er nedgang på 120 saker sammenliknet med året før. Selv tror Advokatforeningen i hovedsak at nedgangen skyldes implementeringen av Advokatklageordningen, en elektronisk klageportal for disiplinærsaker, som ble lansert i fjor.

De siste fire årene har antall innkomne saker til Disiplinærnemnden gått gradvis ned. I 2019 mottok nemnden 247 saker, noe som er 17 saker færre enn året før. Totalt 170 saker ble behandlet, mot 268 i 2018, noe som gir en nedgang på 36,5 prosent. Også her tror foreningen at nedgangen i antall behandlede saker delvis skyldes implementeringen av det nye klagesystemet Advokatklageordningen.

Dette ble advokatene felt for

Av fjorårets 406 behandlede saker i disiplinærutvalgene, ble 276 realitetsbehandlet og 130 avvist.

Trenden de siste årene har vært at de fleste fellelsene for brudd på god advokatskikk gjelder advokatens opptreden. I fjor var det derimot en annen kategori som toppet statistikken. 24 advokater ble nemlig felt for brudd på reglene for saksoppfølging.

I tillegg ble 19 advokater felt for brudd på på reglene for advokatens opptreden, ti ble felt for interessekonflikt og ti for salærberegning. Seks advokater ble felt for brudd på reglene for advokatens oppgave, seks for uforholdsmessige omkostninger, fire for henvendelse til motpart, tre for å holde tilbake saksdokumenter og to for brudd på reglene for uavhengighet.

Ytterligere to ble felt for brudd på reglene for etablering av oppdrag, to for brudd på reglene for minnelige ordninger og to for brudd på reglene for forlikstilbud.

Totalt 24 advokater ble pålagt å sette ned salæret, og i 27 prosent av sakene fikk klager medhold.

Færre reaksjoner i Disiplinærnemnden

Antall reaksjoner gitt av Disiplinærnemnden i 2019 har også gått betraktelig ned sammenliknet med året før, viser utregninger Advokatbladet har gjort.

I fjor ble det gitt kritikk i 28 tilfeller. Det er en nedgang på 57,6 prosent sammenliknet med 2018. To advokater fikk irettesettelse, hvilket er en nedgang på 80 prosent. Fem advokater fikk advarsel - en nedgang på 16,7 prosent.

Av nemnden fikk også 14 advokater nedsatt salær, som er 33,3 prosent færre enn året før.

Det var også færre som ble frikjent. I 2019 konkluderte nemnden med at 63 klager ikke var i strid med god advokatskikk. Det er en nedgang på 42,2 prosent mot 2018.

To advokater ble innberettet til Advokatbevillingsnemnden, begge som følge av håndtering av klientmidler. En advokat ble varslet til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Ingen advokater ble ekskludert fra Advokatforeningen, men to søknader om innmeldinger ble avslått.

Økende saksbehandlingstid i nemnden

For disiplinærutvalgene var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for realitetsbehandlede og avviste saker 5,5 måneder, hvor totalt 171 saker ble avgjort innen seksmånedersfristen. Det er 56 saker færre enn i 2018.

233 klager hadde en saksbehandlingstid på mellom seks og 12 måneder, mot 284 i 2018. Kun tre saker ble avgjort etter et år. Det er en nedgang på 12 saker sammenliknet med året før, og 34 saker færre enn i 2017.

I Disiplinærnemnden var gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2019 6,4 måneder samlet for alle saker. Det utgjør en økning fra 5,6 måneder i 2018.

Powered by Labrador CMS