Selv om klage allerede er levert til disiplinærsystemet, må den avvises dersom advokaten tar ut søksmål mot klienten, fastslår ankeutvalget.

- Rettstilstanden for salærklager må endres

En advokat som får en salærklage mot seg i disiplinærsystemet, kan stoppe klagen ved å ta ut søksmål mot klienten. Slik hindres klienten i å prøve gyldigheten av advokatens salærkrav helt gratis, skriver Kåre I. Moljord, leder av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg, i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Høyesteretts ankeutvalg uttalte nylig at en salærklage til Disiplinærnemnden må avvises, dersom advokaten reiser søksmål for domstolene om salærkravets rettmessighet. Ankeutvalget uttalte at dette kan fremstå som uheldig, og slo fast at det er en lovgiveroppgave å endre på dette.

Kåre I. Moljord er til daglig partner i Arntzen de Besche i Oslo.

Avgjørelsen «innebærer at en advokat som er klaget inn for Disiplinærnemnden, vil kunne forhindre videre behandling av disiplinærsaken ved å fremme en forliksklage eller ta ut stevning», skriver ankeutvalget i kjennelsen, og videre: «Når en sak om salær er brakt inn for domstolene, kan ikke saken behandles av Disiplinærnemnden.»

Ankeutvalget viser til at det i forslaget til ny advokatlov, på side 479 og 505, er foreslått at klageadgangen må være uttømt før saken bringes inn for domstolene.

Fratas gratis klageadgang

En konsekvens av gjeldene advokatforskrift er at en klient fratas muligheten til en kostnadsfri prøving av advokatens salærkrav, og kan bli tvunget inn i en kostbar og belastende domstolsprøving.

Etter forslag fra Advokatforeningen uttalte Justisdepartementet allerede i 2001 at departementet vil vurdere å endre advokatforskriften, slik at saker som allerede er brakt inn for disiplinærmyndighetene, ikke skal kunne bringes inn for domstolene før de er rettskraftig avgjort av disiplinærmyndighetene.

Advokatforeningen og Disiplinærnemnden har senere etterlyst oppfølgning fra departementets side.

Det er kjent at Justisdepartementet for tiden arbeider med forslaget til ny advokatlov. Det er å håpe at departementet nå finner tiden moden til å endre en rettstilstand som Høyesteretts ankeutvalg mener fremstår som uheldig.

Powered by Labrador CMS