Advokatforeningen får et økende antall henvendelser om arbeidsrettslige spørsmål, sier Merete Smith. Foto: Monica Kvaale

Vil tilby advokat-hjelp i arbeidsrettslige spørsmål

Aktive medlemmer i Advokatforeningen får snart tilbud om én times gratis juridisk rådgivning i arbeidsrettslige spørsmål hos ekstern advokat.

Publisert Sist oppdatert

Dette blir første gang foreningen tilbyr arbeidsrettslig rådgivning til sine medlemmer. Opplegget er et prøveprosjekt som ble vedtatt av hovedstyret i Advokatforeningen i oktober.

– Vi får mange henvendelser både fra ansatte advokater og advokatfullmektiger som gjelder arbeidsrettslige spørsmål, så vi er glade for å kunne gi dette tilbudet, og tror en del medlemmer vil synes det er nyttig, sier generalsekretær Merete Smith.

Alle aktive medlemmer vil kunne benytte seg av tilbudet. Det er eksterne advokater utenfor Advokatforeningen som skal stå for rådgivningen i inntil én time pr. sak, og disse vil ikke kunne påta seg ytterligere arbeid i sakene, presiserer Smith.

Konfliktdempende

– Dersom et medlem ønsker ytterligere hjelp fra advokat, må medlemmet dekke dette selv hos en annen advokat. Advokatene i ordningen vil derfor ikke ha en interesse av at det er behov for videre rådgivning i en sak, sier Smith.

Spørsmål som kan drøftes med advokat kan for eksempel være knyttet til arbeidstid og overtid eller til punkter i arbeidsavtalen, eller for arbeidsgivers vedkommende om betingelser, dersom man for eksempel skal ansette en advokatfullmektig for første gang.

– Vi tror juridisk rådgivning kan være konfliktdempende i de tilfeller der det er en uenighet, fordi man på et tidlig tidspunkt kan få vite mer om sine rettigheter og plikter, sier Smith.

Detaljene i ordningen er ikke på plass ennå, men Advokatforeningen håper å ha tilbudet på plass allerede fra nyttår.

Kamp om talentene

Advokatforeningen har laget en grundig veileder for prinsipaler og advokatfullmektiger.

– Vårt fokus er at prinsipalen må ta oppgaven på alvor og gi god opplæring, slik at fullmektigene blir gode og ordentlige advokater, både i sin rådgivning og i retten.

Men ordningen kan også være utfordrende for mindre firmaer, påpeker hun.

– For små firmaer kan det å ha fullmektig være krevende, både økonomisk og på andre måter, særlig hvis de erfarer at fullmektigene forsvinner til en bedre betalt jobb, så snart de har det nødvendige antallet rettssaker.

Men fullmektig-ordningen har alltid vært en kamp om talentene, forteller hun.

– Den er en fin måte å få unge og flinke folk inn i sin virksomhet på, og er en viktig rekrutteringsarena, ikke minst for de store firmaene, sier Smith.

Dette anbefaler Advokatforeningen

I Advokatforeningens veileder for prinsipaler og advokatfullmektiger gis det konkrete råd om ansettelsesvilkår, lønn og arbeidstid. Her får du en kort gjennomgang:

ARBEIDSTID

Veilederen tar utgangspunkt i arbeidsmiljølovens bestemmelser om at en arbeidsuke ikke skal vare lenger enn maks 40 timer i uka og maks ni timer om dagen. Arbeid utover dette er overtid og skal kompenseres med minst 40 prosent lønnstillegg. Selv om man avtaler at overtidstimer avspaseres, skal tillegget betales.

Trenger man større fleksibilitet kan man avtale gjennomsnittsberegning av den vanlige arbeidstiden. Dermed har man rom for å jobbe mer i hektiske perioder, mot at man jobber tilsvarende mindre i roligere perioder.

LØNN

Regler for god advokatskikk punkt 5.7 slår fast at advokatfullmektiger skal «sikres en fast og rimelig avlønning». Det betyr blant annet at fullmektiger ikke kan ha ren provisjonsbasert lønn, og at provisjon i så fall må komme i tillegg til en fastlønn. Dette kravet handler først og fremst om advokaters uavhengighet.

Startlønnen for en statsansatt jurist anbefales som veiledende minimumslønn, det vil si cirka 500.000 kroner

STILLINGSBESKRIVELSE

Minimumskravene til en arbeidsavtale er at den følger arbeidsmiljøloven, likestillingsloven og regler for god advokatskikk. Advokatforeningen anbefaler fullmektiger å være særlig oppmerksom på:

  • Stillingsbeskrivelsen: Hva er stillingens innhold?
  • Arbeidstid: Hvordan beregnes arbeidstid og overtid?
  • Lønn: Hva er fastlønnen, og kommer bonus eller provisjon i tillegg? Hvordan kompenseres overtid?
  • Ferie og feriegodtgjørelse
  • Lønn under sykdom og permisjon
  • Prøvetid og oppsigelse

I 2009 hadde Arbeidstilsynet en opprydning hos en rekke advokatfirmaer, og fant at flere ikke hadde gjort konkrete vurderinger av advokatfullmektigenes reelle stilling før de fikk beskrivelsen «særlig uavhengig stilling». Jobber man under den beskrivelsen, er man unntatt store deler av arbeidsmiljølovens kapittel om arbeidstid.

Powered by Labrador CMS