Fokus: Advokatfullmektigers arbeidsvilkår

- Overtidstillegget skal alltid utbetales

I Juristforbundets lønnsundersøkelse for 2018 kom det frem at 27 prosent av nyutdannede jurister i privat sektor ikke får overtidsbetalt de første fem årene.

Publisert Sist oppdatert

Manglende overtidsbetaling har også vært et tema for unge advokater i Nord-Norge tidligere i år. I et intervju med Advokatbladet i sommer, fikk styremedlem Birte Hansen Nordgård i Troms krets spørsmål om hva som er det viktigste spørsmålet på agendaen for unge advokater i Tromsø akkurat nå.

Hun svarte «den pågående debatten om (manglende) overtidsbetaling og (mis)bruken av begrepet «særlig uavhengig stilling» på fullmektiger.»

Skjermdump fra Jodel.

Hverken styret i Troms krets eller styret i Yngre Advokater i Troms krets ønsker å kommentere saken ytterligere.

Advokat Sigurd E. Kinge, som er advokat i NHO Arktis i Tromsø, NHOs regionforening for Svalbard, Troms og Finnmark, har engasjert seg i saken. Han presiserer at han selv jobber under ordnede forhold.

– Jeg synes det er provoserende når partnere og prinsipaler hever millionlønninger, samtidig som advokatfullmektiger unndras sin rettmessige overtidsbetaling. Det er skadelig for advokatstanden når NRK og større medier rapporterer at vår bransje er blant de dårligste i klassen når det gjelder å følge lovpålagte lønnsbetingelser for nyutdannede. Det påvirker vårt renommé, sier Kinge, og viser til Juristforbundets undersøkelse, som ble omtalt blant annet i NRK.

- Konkurransevridning

Overfor Advokatbladet peker han på tre forhold som han mener er problematiske, og viktige å gripe fatt i.

– Konkurransevridningen som skjer som følge av at enkelte arbeidsgivere som bryter arbeidstidsbestemmelsene, kommer bedre ut økonomisk enn konkurrenter som følger arbeidsmiljøloven. At advokatfullmektigene ikke befinner seg i en reell forhandlingsposisjon vis-a-vis sine arbeidsgivere. Og at manglende overtidsbetaling og feil stillingsbetegnelse er brudd på de ufravikelige reglene i arbeidsmiljøloven, sier Kinge.

Skjermdump fra Jodel.

Ber om skjerping

– Bransjen bør skjerpe seg. Vi som bransje kjenner loven, og vi vet bedre. Vi kan ikke skylde på rettslig villfarelse, sier Sigurd E. Kinge.

Han forteller at han kjenner til lønnsordninger for advokatfullmektiger der det bakes inn for eksempel to hundre overtidstimer årlig i fastlønnen.

– Jeg vet ikke hvor utbredt dette er, men det er viktig at de som har slike ordninger og jobber mye overtid, ser på hvor mye de blir sittende igjen med pr. time, sammen med sin overordnede, sier Kinge.

Arbeidsmiljøloven gir rom for den fleksibiliteten mange ønsker seg, påpeker han.

– Man kan for eksempel bruke gjennomsnittsberegninger, og mye overtid kan avspaseres. Men overtidstillegget skal uansett alltid utbetales. Arbeidsgivere som ikke ønsker at ansatte skal jobbe overtid, står i sin fulle makt til å begrense det i kraft av arbeidsgivers styringsrett, sier Kinge.

Mener det er rom for forbedring

I arbeidet med denne artikkelen har Advokatbladet snakket med både partnere, advokater og advokatfullmektiger i forskjellige firmaer om advokatfullmektigers arbeidsbetingelser. Flere forteller om forhold de mener bør forbedres.

Skjermdump fra Jodel.

Oppsummert fortelles det om innbakt overtid som resulterer i lav timelønn fordi fullmektiger jobber mer enn forventet. Om overtid som aldri rapporteres fordi den må forhåndsgodkjennes av ledere med ulik oppfatning av hva som regnes som overtid. Om avspaseringstimer som forsvinner fordi man ikke rekker å ta ut timene før de strykes. Og om at misbruk av stillingsbetegnelsen «særlig uavhengig stilling» forekommer.

– Uforutsigbarheten er verst

På Jodel, en app der brukerne kan snakke sammen anonymt, har arbeidsbetingelser for advokatfullmektiger vært et tema i høst.

Fra gruppen @jussen har Advokatbladet hentet denne diskusjonen:

«Hva er vanlige arbeidstider for fullmektiger i de store firmaene? Jobber dere i helger også», spør en bruker.

«Ofte 12-timers dager, også helger», svarer en annen bruker.

«Løgn. 12 timer + helger er IKKE det som er vanlig. Når det er sagt, varierer det fra firma til firma, og hvert firma har perioder hvor arbeidsomfang kan toppe seg», svarer @2.

Trådstarter ber om «erfaringer fra noen som jobber der selv eller kjenner noen fullmektiger der godt. Ikke rykter.»

Skjermdump fra Jodel.

«40 timer i uken er utgangspunktet. 50 skjer ganske ofte. 60 når det blåser godt, opptil 80 på det aller verste», svarer @4.

– Varierer mellom firmaene

«Jobber i mellomstort (typ topp 10) og jobber normale arbeidsdager med mindre det er noe spesielt. Mitt inntrykk er at det varierer mye mellom firmaene. Veldig viktig informasjon når en velger arbeidsgiver», svarer @5.

«Anyway, jobber i et av de 10 største. Snitt på 50 timer på blokka i uken, så reelt sett en del mer. Jobber sjelden helg. Jobber nok litt mer enn snittet blant flm-her», skriver @9.

«Har for øvrig betalt overtid, og mulighet for avspasering. Synes ikke arbeidsmengden i seg selv er særlig problematisk, men mangelen på forutsigbarhet er det.»

«Helt enig med deg @ 9. Det er uforutsigbarheten som er problematisk», svarer @6.

Les flere artikler om advokatfullmektigers arbeidsvilkår i Advokatbladets papirmagasin.

Powered by Labrador CMS