Fokus: Advokatfullmektigers arbeidsvilkår

Illustrasjonsfoto: Gorodenkoff, Istockphoto

Mener arbeidstids-reglene burde vært mer fleksible

Har advokatfirmaene nok fokus på arbeidsbetingelsene til advokatfullmektiger?

Publisert Sist oppdatert

Høyt tempo og sterke møter med mennesker i krise. Oppdrag med økonomiske verdier bortenfor fatteevne. Advokatbransjen krever mye av alle som jobber der.

Advokatfullmektigers arbeidsbetingelser har i vår vært tema i sosiale medier, og blant mange yngre advokater. Mens noen hevder at arbeidsdagene blir for lange og betalingen for dårlig, forteller andre om ordnede forhold og gode overtids- og avspaseringsordninger.

Per M. Ristvedt, partner og pressekontakt i Schjødt.

Advokatfullmektiger hadde i 2018 en gjennomsnittlig årslønn på 655.759 kroner, og tjener bedre enn snittet for alle aldersgrupper i akademiske yrker. Mange fullmektiger har overtid innbakt i lønnen.

Mens enkelte fullmektiger gjerne skulle ha jobbet mer, mener andre at de jobber for mye. Mange tar til orde for at arbeidstidsbestemmelsene er for stivbeinte.

Advokatbladet har sendt spørsmål om arbeidsbetingelser for advokatfullmektiger til en rekke advokatfirmaer i Oslo og rundt om i landet.

Ønsker større smidighet

Wikborg Rein, Schjødt, Wiersholm og Thommessen mener alle at arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid burde ha gitt flere muligheter.

Anne Therese Bogen er HR-sjef i Thommessen.

– Vi tror det hadde vært fornuftig om bestemmelsene hadde vært mer fleksible, sier pressekontakt, advokat og partner Per M. Ristvedt i Schjødt.

Advokatfirmaet Wiersholm mener at spesielt reglene om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden burde ha vært mer smidige.

– Taket på antall arbeidstimer i løpet av et år fungerer godt, men i perioder, særlig i forbindelse med store rettsaker, hadde det vært fordelaktig med et regelverk som la mer til rette for kortvarige, arbeidsintensive perioder, sier Christine Liæker Lindeberg, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Wiersholm.

Thommessen løser den varierende arbeidsbelastningen for advokatfullmektiger med maksimal gjennomsnittsberegning av overtid.

– Dette gir noe mer fleksibilitet i arbeidstiden i de periodene det er behov for det. mMedarbeiderne har fleksibilitet til å styre sin egen arbeidstid ut fra de prosjektene og fristene de har i hverdagen, og oppfordres til å gå hjem eller arbeide kortere dager etter særlig arbeidsintensive perioder, sier HR-sjef Anne Therese Bogen.

Wiersholms markedsdirektør Christine Liæker Lindberg. Foto: Henrik Skjevestad

Må gå hjem

Men arbeidsmiljølovens krav oppleves av enkelte som for firkantet, opplyser hun.

– Vi får tilbakemeldinger fra flere av våre advokatfullmektiger om at de gjerne skulle ønske seg et litt mer fleksibelt regime, og at det tidvis er frustrerende ikke å kunne bli med i prosjekter helt til mål for viktig læring, og at regelverket i større grad burde tillate den enkelte selv å bestemme hvor mye de ønsker å jobbe, sier Bogen.

Også fungerende COO i Wikborg Rein, Heidi Skuterud, forteller at firmaet opplever at loven legger begrensninger på arbeidet som ikke er tilpasset firmaets arbeidssituasjon.

– Dette kan oppleves som frustrerende også for den enkelte ansatte som i ytterste konsekvens må tas av spennende saker, fordi de har jobbet utover rammene i loven, sier Skuterud.

I Schjødt opplyses det at fullmektigene i snitt arbeider rundt førti timer pr. uke. I Wiersholm arbeider fullmektigene 43 timer i uken i snitt, ferier ikke iberegnet.

– Alle fullmektiger og advokater skriver timer for alt arbeid de utfører i løpet av dagen, det være seg klienttid eller tid brukt på interne prosjekter, markedsføring, kurs og opplæring, sier HR-sjef Bogen i Thommessen.

Overtid innbakt

Både i Schjødt, Thommessen og i Wiersholm dekker fastlønnen et visst antall overtidstimer for advokatfullmektigene.

Schjødt opplyser at fullmektiger får betalt for pålagt overtid, og at fleksitid og avspasering avtales med avdelingsleder, hvis det er grunnlag for det.

På spørsmål om hvordan fleksitid og avspasering håndteres i Wiersholm, svarer Christine Liæker Lindberg at arbeidshverdagen generelt er fleksibel.

– Vi har en kjernetid, men de ansatte velger til en viss grad selv når de ønsker å arbeide utover den oppsatte kjernetiden. Avspasering søker de ansatte om via vårt HR-system, som godkjennes av leder og HR, dersom man har opparbeidet overtidstimer som kan tas ut som avspasering, sier hun.

Hun opplyser at fullmektigene får betalt for overtid.

Wikborg Rein jobber også for å tilby fleksibilitet til sine ansatte.

– Wikborg Rein er selvsagt opptatt av å følge gjeldende lover og regler også når det gjelder arbeidstid. Vi bruker mye tid på å følge opp arbeidsbelastningen til våre ansatte, og vi tilstreber å jevne ut belastningen så langt det er mulig, samt å legge til rette for ekstra fri etter ekstra travle perioder, sier Heidi Skuterud.

Les flere saker om advokatfullmektigers arbeidsvilkår i Advokatbladets papirmagasin.

Powered by Labrador CMS