Stine Lettrem, Damir Drace, Thea F. Tyvold og Alejandro Serrano-Kristiansen.

Nyårets store partneroversikt 

I både DLA Piper, Simonsen Vogt Wiig, Nicolaisen, Brækhus, SGB, Haavind og CMS Kluge har det skjedd endringer i toppen.

Publisert Sist oppdatert

Nå som 2023 har blitt til 2024, er det flere advokatfirmaer som har utvidet partnerskapet med nye navn og ansikter. 

I løpet av det siste året, har DLA Piper fått inn 12 nye partner. Inn i 2024 er det sterkere konkurranserettslige muskler som står i fokus med Aksel Joachim Hageler som ny partnerrekrutt. 

De siste 13 årene har Hageler vært partner i SANDS. Han har også ni år bak seg som advokat i Wikborg Rein. Til DLA Piper bringer han med seg spesialistkompetanse innen EU/EØS- og konkurranserett.

- DLA Pipers internasjonale profil og deres unike posisjon i Norden, med kontorer i alle de nordiske landene, sammen med muligheten til å være en del av firmaets internasjonale konkurranserettsteam, er faktorer som sterkt appellerer til meg. Jeg ser på dette som en stor fordel både for eksisterende og fremtidige klienter, sier Hageler i en pressemelding.

Fra Brækhus til SVW

Med årsskiftet meldte Frank C. Aase overgang fra Brækhus til Simonsen Vogt Wiig, hvor han nå er inne som ny partner. 

Aase, som tidligere var managing partner i fire år i Brækhus, har lang erfaring med å bistå selskaper som opplever økonomiske utfordringer, både på bank- og selskapssiden. Han oppnevnes jevnlig som bostyrer, og er leder for Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso.

- Frank vil bidra til å styrke vår posisjon innen insolvens og restrukturering med sin brede profil. Simonsen Vogt Wiig har allerede et meget solid team innen insolvens og restrukturering på tvers av alle kontorene i firmaet, og ved rekrutteringen av Frank vil vi styrke vår rådgivning på et viktig satsningsområde for firmaet, sier managing partner, Mona Søyland, på firmaets nettsider

Frank C. Aase.

Rykker opp i Haavind

I Haavind er det nå tre nye partnere, i tillegg til Håkon Austdal som fersk specialist counsel. 

Austdal startet i Haavind i 2015 etter tre år i Grette, og har spesialisert seg innen immaterialrett og regulatoriske forhold knyttet til legemidler, bioteknologi, medisinsk utstyr og næringsmidler.

I tillegg til jussen, har Austdal også tatt en bachelor i farmasi. 

Partneropprykkene til Silje Helene Bakkevig Dagsland, Sarah-Ann Kvam og  Ragnar Gundersen Koffeld kan du lese mer om HER!

Håkon Austdal.

Bytter arbeidssted - og rykker opp 

I advokatfirmaet Nicolaisen har Tom Carsten Troberg tiltrådt som partner. Bak seg har han 12 år som partner, inkludert åtte år som daglig leder, i advokatfirmaet Økland. 

Troberg har bred kompetanse, særlig innenfor kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, fast eiendom og offentlige anskaffelser, samt bank og finans. 

- Advokatfirmaet Nicolaisen har en portefølje som dekker både det forretningsjuridiske og det privatrettslige området. Det var ønskelig med en revitalisering mot næringslivet og der har jeg mye å bidra med. Jeg gleder meg til å fortsette samarbeidet med næringslivet på Romerike, sier han i en pressemelding. 

I advokatfirmaet SGB har Damir Drace kommet inn som ny partner i firmaets eiendomsavdeling. Drace kommer fra en stilling som senioradvokat i Aurlien Vordahl & Co.

Damir Drace.

Satser på arbeidsrett og offentlige anskaffelser

Arbeidsrettsspesialisten Stine Lettrem og Alejandro Serrano-Kristiansen, spesialist i offentlige anskaffelser og kontraktsrett, er fra nyttår nye partnere i KPMG Law.

Lettrem startet første gang i firmaet i 2010. Etter noen år i Simonsen Vogt Wiig og BDO Advokater fra 2013, gjorde hun «comeback» i 2019. Nå leder hun KPMG Laws nasjonale arbeidsrettsgruppe fra sitt kontor i Tromsø. 

- Internt gleder jeg meg til å jobbe videre med områdene vi kan skille oss ut på – nemlig samarbeidsprosjekter på tvers av tjenesteområdene. Vi skal gå foran som et godt eksempel på at det lønner seg å slå hodene sammen. Ikke minst gleder jeg meg til å bidra til vekst her i nord, sier hun i en pressemelding. 

Alejandro Serrano-Kristiansen og Stine Lettrem.

Serrano-Kristiansen har siden 2020 ledet KPMG Laws satsing på offentlige anskaffelser. Selv har han arbeidet med fagområdet i 14 år, og har tidligere vært avdelingsdirektør for strategiske anskaffelser i Forsvarets logistikkorganisasjon. 

Han mener partneropprykket er et signal om at satsingen på offentlige anskaffelser har vært vellykket - og at det samtidig er en satsing det må bygges videre på. 

– Vi opplever at kundene våre verdsetter den brede og spesialiserte kompetansen vi tilbyr gjennom vårt advokat- og rådgivningsmiljø. At vi kan bistå gjennom hele anskaffelsesprosessen har vist seg å være en klar fordel. Kundetilfredsheten gjenspeiler seg i flere oppdrag, og vi skal fortsette å utvide teamet med enda flere spesialister, sier han. 

To nye partnere i Brækhus

At nytt år gir nye muligheter, har Brækhus tatt på alvor. Advokatfirmaet har lagt en ny og mer spisset strategi, og det både «transformeres og moderniseres» heter det på virksomhetens nettsider

Som en del av denne strategien, rykker Jacob Winderen Lindegaard og Julius Berg Kaasin opp til partner.

- Vi styrker vår internasjonale posisjon, styrker og spisser vår rådgivning på ny teknologi og styrker vår rådgivning for privatpersoner og familier som forvalter større verdier. Vi er derfor godt fornøyde med at Lindegaard og Kaasin blir partnere i Brækhus. De besitter viktig kompetanse og erfaring som støtter opp under vår strategi, sier managing partner Atle H. Carlsen. 

Jacob Winderen Lindegaard og Julius Berg Kaasin.

Lindegaard leder Brækhus Family Office, som bistår familier som ønsker å bevare og overføre formue mellom generasjoner. Han har omfattende prosedyreerfaring, og er spesialist på bedriftsoverføringer, generasjonsskifter, arveplanlegging, arveoppgjør og økonomisk familierett. 

Lindegaard er i tillegg oppnevnt som bostyrer ved Oslo tingrett og har ansvar for offentlige skifteprosesser.

Kaasin er Brækhus' ledende advokat innenfor immaterialrett (IP) og markedsføringsrett, og arbeider primært med norske og internasjonale selskaper innen teknologi, varehandel, energi og legemiddelindustri. 

Brækhus ble i 2023, med Kaasin i spissen, kåret til det beste norske advokatfirmaet i kategorien «varemerke» av Managing IP.

Fire nye partnere i CMS Kluge

Lang fartstid i virksomheten. Det har samtlige av de fire advokatene som fra nyttår har blitt partnere i CMS Kluge: Kjetil Synsvoll Sangolt, Thea Fürst Tyvold, Håkon Skorstad og Peter Hallsteinsen.

– Det er ekstra hyggelig å ta opp advokater fra egne rekker som har bidratt til vår utvikling og vekst. De vil tilføre kunnskap, nettverk og kapasitet til partnerskapet og styrke vår satsning på viktige fagområder, sier managing partner Bjørnar Alterskjær.

Sangolt er en del av firmaets entrepriseteam i Bergen, og har arbeidet i CMS Kluge siden 2012. I tillegg til entreprise, arbeider han hovedsakelig med offentlige anskaffelser og tvisteløsning. 

Håkon Skorstad, Thea Fürst Tyvold, Peter Hallsteinsen og Kjetil Synsvoll Sangolt.

Også Skorstad rykker opp som partner i firmaets entrepriseavdeling, men med base i Oslo. Han har 13 års fartstid i advokatfirmaet, og bred erfaring med blant annet kontraktsforhandlinger, rådgivning og prosedyre.

Tyvold jobber med fast eiendom ved firmaets Oslo-avdeling. Hun er særlig spesialisert innenfor avtaleverk og forhandlinger knyttet til samarbeidsprosjekter, transaksjoner og næringsleie. Hun startet som fullmektig i CMS Kluge for 12 år siden, og har også arbeidet som dommerfullmektig. 

Hallsteinsen startet også i CMS Kluge som fullmektig tilbake i 2012, men la, i likhet med Tyvold, advokatkappen på hyllen en periode for å teste arbeidslivet i domstolen, både som dommerfullmektig og som konstituert sorenskriver. 

I dag arbeider Hallsteinsen primært med prosedyre og tvisteløsning i saker om styreansvar, garantier, lån, investeringer, krav om erstatning og tvister mellom aksjonærer. Powered by Labrador CMS