Wikborg Rein mottok Universum-diplomet torsdag kveld.

Dette er jusstudentenes mest attraktive arbeidsgivere

Totalt er 40 arbeidsgivere rangert i årets studentundersøkelse fra Universum. Nær halvparten er advokatfirmaer. Best ut kommer Wikborg Rein.

Publisert Sist oppdatert

I Universums årlige studentundersøkelse, er det på ny - for ellevte året på rad - Wikborg Rein som blir kåret til landets mest attraktive advokatfirma blant jusstudenter. 

Totalt er det over 11.000 respondenter fordelt på 24 studiesteder og 160 fagområder som har deltatt i kåringen. Den rangerer altså de gjeveste arbeidsplassene for studenter, og innenfor fagområdet juss er det hele 40 stykker som trekkes frem. Nær halvparten er advokatvirksomheter. 

- Noe av det fineste vi kan vinne av kåringer.

I juss-kategorien er det rundt 530 studenter som har deltatt i undersøkelsen, hvor både offentligere institusjoner, private bedrifter og advokatfirmaer er rangert. 

Gjengangeren på topp i kategorien, er politiet. Like bak følger Høyesterett, før Wikborg Rein er best plasserte advokatfirma på en 3. plass. Thommessen er nest beste advokatfirma på 5. plass. 

- Vi er utrolig glade for dette. Og selv om studentene utpeker oss som det mest attraktive firmaet for 11. gang på rad, er dette et ry vi fortsetter å jobbe knallhardt for å gjøre oss fortjent til, hver eneste dag, sier managing partner i Wikborg Rein, Geir Sviggum, til Advokatbladet. 

Geir Sviggum.

- For oss er dette et genuint utslag av hvordan vårt fag- og arbeidsmiljø oppfattes av de som har Wikborg Rein som arbeidsplass, det være seg som trainee i noen uker eller som fast ansatt, og hvordan de omtaler denne arbeidsplassen i møte med omverdenen. Derfor er dette noe av det fineste vi kan vinne av kåringer. Vi skal fortsette å bygge Norges fremste juridiske fagmiljø, samtidig som vi skal ha et inkluderende arbeidsmiljø preget av godt humør, samhold og raushet.

Få full oversikt over plasseringene nederst i saken!

Lønn og arbeidsmiljø avgjørende 

I undersøkelsen røper studentene også hvilke kriterier som er viktig for dem i valg av arbeidsplass, og her dukker det opp noen kjønnsforskjeller blant respondentene. 

Sett under ett, ønsker studentene først og fremst et godt arbeidsmiljø, høy fremtidig lønn, gode muligheter for karriereutvikling, gode referanser for fremtidig karriere og trygge ansettelsesforhold. 

Dette ser studentene etter hos arbeidsgiver:

Plassering Kvinne Mann
1Godt arbeidsmiljøHøy fremtidig lønn
2Høy fremtidig lønnGodt arbeidsmiljø
3Trygge ansettelsesforholdKarriereutvikling
4Gjensidig respekt blant ansatteKonkurransedyktig grunnlønn
5KarriereutviklingGod ledelse

Deler man respondentene inn i egne kategorier for menn og kvinner, forandrer svarene og rekkefølgen seg. 

Ifølge undersøkelsen har lønn blitt en stadig viktigere faktor, særlig blant de kvinnelige respondentene. Hverken i fjor eller året før var muligheter for høy fremtidig lønn et prioritert kriterium for denne gruppen. 

Dette er de mest attraktive arbeidsplassene blant jusstudenter:

Plassering: Sted:
1Politiet
2Høyesterett
3Wikborg Rein
4Utenriksdepartementet
5Thommessen
6Økokrim
7Tingrettene
8Justisdepartementet, lovavdelingen
9Wiersholm
10Schjødt
11Equinor
12Regjeringsadvokaten
13DNB
14BAHR
15Simonsen Vogt Wiig
16Justisdepartementet, øvrige avdelinger
17Arntzen de Besche
18SANDS
19Haavind
20Deloitte
21PwC
22Hjort
23Statsadvokatembetet
24Olje- og energidepartementet
25Selmer
26CMS Kluge
27Skatteetaten
28Aker Solutions
29Sivilombudet
30Hydro
31Juridisk fakultet (UiO)
32EY
33Arbeids- og inkluderingsdepartementet
34HELP
35Finansdepartementet
36KPMG
37Kommuneadvokaten i Oslo
38Finanstilsynet
39DLA Piper Norway
40McKinsey & Company

Powered by Labrador CMS