Et team fra Wikborg Rein mottok Universum-diplom torsdag kveld, fra v. Erlend Ose fra traineekomiteen, Cecilia Mathisen, leder HR, Finn Finn Bjørnstad, managing partner, Heidi Skuterud, Director of People and Culture og Jørgen Vangsnes, rekrutteringsansvarlig partner.

Her er jusstudentenes mest attraktive arbeidsgivere

Wikborg Rein er et hestehode foran de andre store firmaene og vinner Universum-kåringen for niende gang. Mannlige jusstudenter er mer opptatt av lønn og fremtidig inntekt enn kvinner, viser undersøkelsen.

Publisert Sist oppdatert

Wikborg Rein er rangert som det advokatfirmaet der jusstudenter helst vil jobbe for niende året på rad i Universums ferske undersøkelse.

Universum har også spurt studentene om hvilke kvaliteter de vektlegger ved valg av arbeidsgiver - se mer om dette lenger ned på siden.

440 jusstudenter har besvart undersøkelsen.

– Slike undersøkelser er av stor betydning for oss som firma. Den viser hvor viktig det er å gjennomføre ulike studentrettede aktiviteter, og at alle vi som jobber her prioriterer å følge opp studentene som kommer inn til oss som traineer på en god og systematisk måte. Nå skal vi stå på for å opprettholde denne posisjonen også i fremtiden, sier managing partner Finn Bjørnstad til firmaets egne nettsider.

Konkurransen i advokatmarkedet tatt i betraktning, er det langt fra noen selvfølge at Wikborg Rein topper listen over attraktive advokatfirmaer, poengterer han.

Også domstoler, firmaer og institusjoner er rangert

Universums rangering er delt inn i de seks fagområdene Business, Engineering / Natural Sciences, IT, Humanities / Liberal Arts / Education, Health / Medicine og Law.

I kåringen blir både advokatfirmaer, offentlige institusjoner og private bedrifter rangert.

Også i år er det politiet som troner helt på toppen av jusstudentenes liste over attraktive arbeidsgivere. Utenriksdepartementet, Høyesterett, Økokrim og Regjeringsadvokaten kommer også høyt på listen.

Advokatbladet har skilt ut advokatfirmaene fra oversikten, og da ser listen slik ut:

De mest attraktive advokatfirmaene i 2022 og 2021

Firma 2022 2021
Wikborg Rein11
Thommessen22
Wierholm33
Schjødt47
SANDS55
Arntzen de Besche68
Deloitte711
BAHR84
Haavind910
PwC109
Simonsen Vogt Wiig116
CSM Kluge1214
Ernst & Young1315
Hjort1412

Kilde: Universum

Som det fremgår av tabellen over, har Schjødt, Arntzen de Besche, Deloitte, Haavind og Ernst & Young bedre plasseringer i år enn i fjor.

De mest populære næringslivsbedriftene for studentene er DnB, Equinor, Aker Solutions og Hydro.

Trygt arbeidsmiljø viktigst

Studentene har også svart på hvilke ti faktorer de synes er de viktigste i valg av arbeidsgiver. Her er resultatene basert på svar fra alle de seks fagkategoriene:

  1. Et trygt og inkluderende arbeidsmiljø («a friendly work environment»).
  2. Faglig opplæring og utvikling.
  3. Konkurransedyktig grunnlønn.
  4. Varierte oppdrag.
  5. Høy fremtidig inntekt.
  6. Trygg og sikker jobb.
  7. At det vises respekt for de ansatte.
  8. Mulighet for opprykk til ledelse.
  9. At firmaet er en god referanse for videre karriere.
  10. Ledere som vil støtte min utvikling.

Menn mer opptatt av lønn

Universum har inndelt preferanse på kjønn, og her er det tydelige kjønnsforskjeller.

Mens kvinnelige jusstudenter ikke har lønn og inntekt blant sine topp fem preferanser i det hele tatt, så har menn konkurransedyktig grunnlønn og mulighet for høy inntekt på sikt som nr. 2 og 3.

Preferanser basert på kjønn

Nr.KvinnerNr.Menn
1Et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.1Et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.
2Varierte oppdrag.2Konkurransedyktig grunnlønn.
3Faglig opplæring og utvikling3Høy fremtidig inntekt
4Trygg og sikker jobb4Faglig opplæring og utvikling
5At det vises respekt for de ansatte5Varierte oppdrag

Kilde: Universum

Her er hele tabellen med i alt tretti ulike firmaer, etater og institusjoner:

Universums

Plassering Mest attraktive arbeidsgiver
1Politiet
2Utenriksdepartementet
3Wikborg Rein
4Høyesterett
5Økokrim
6Regjeringsadvokaten
7Thommessen
8Wiersholm
9Schjødt
10Tingrettene
11DNB
12Justisdepartementet, øvrige avdelinger
13Justisdepartementet, lovavdelingen
14Equinor
15SANDS
16Arntzen de Besche
17Deloitte
18BAHR
19Haavind
20PwC
21Simonsen Vogt Wiig
22Statsadvokatembetene
23Aker Solutions
24Finansdepartmentet
25Arbeids- og sosialdepartementet
26CSM Kluge
27Ernst & Young
28Hjort
29Sivilombudsmannen
30Hydro

Kilde: Universums undersøkelse, 2022

Powered by Labrador CMS