Klientene etterspør folk som tør å si hva de mener, sier partner Lars Eirik Gåseide Røsås.

- Må jobbe i team når den rettslige kompleksiteten øker

Ålesunderen Lars Eirik Gåseide Røsås har bodd og jobbet tretten år i Storbritannia, der han de siste ti årene har ledet Thommessens London-kontor. Han ser et stadig sterkere behov for betrodde rådgivere, forteller han i dette sommerintervjuet.

Publisert

Lars Eirik Gåseide Røsås leder Thommessens London-kontor, og har vært i Thommessen siden han var advokatfullmektig, med unntak av et opphold hos Regjeringsadvokaten.

I London jobber Røsås mest med kapitalmarkedtransaksjoner og M&A, sammen med to til tre norske advokatfullmektiger. Siden 2010 har over førti norske fullmektiger vært utplassert ved firmaets London-kontor for kortere perioder.

Lars Eirik Gåseide Røsås (42)

Tittel: Resident partner i Thommessen

Bosted: London

Opprinnelsessted: Ålesund

Sivil status: Gift. Tre barn på ti, sju og fire år.

Røsås har en rekke internasjonale utmerkelser; han er nevnt en rekke ganger i Legal 500 og IFLR innen områder som fisk og fiskeoppdrett, M&A og restrukturering. I Finansavisens advokatundersøkelse i år kom han på topp ti-listen i kategorien internasjonal advokat.

- Hva trakk deg til London?

- Jeg studerte i London i 2004, og det ga meg lysten på å bo og jobbe i utlandet. Da min kone fikk jobb i London i 2007, ba jeg om å få flytte til Thommessens kontor i London. Heldigvis sa de ja til det, og tretten år senere er jeg, og min kone, fortsatt her.

- Hvordan har koronakrisen påvirket arbeidsdagen din? Er du fornøyd med Storbritannias håndtering av koronakrisen?

- På samme måte som andre har jeg jobbet på hjemmekontor siden midten av mars. Det har fungert fint, og på en måte har det vært enklere enn ellers for oss her i London å være tettere på kolleger i Norge, når all kommunikasjon skjer elektronisk.

DEN LILLE RASKE

Antall timer på jobb i uken: 40-60

Antall saker i retten siste år: Ingen.

Antall champagneglass i måneden: Ingen

Favoritter:

Bok: Mysterier av Knut Hamsun er en slags favoritt. Jeg er også glad i Kurt Vonneguts bøker.

TV-serie: Arrested Development.

Podcast: This American Life og S-Town.

Sommerlåt: De glemmes fort, så svaret er egentlig ingen. Denne sommeren en det Hell N Back med Bakar.

Advokat-kjendis: Sverre E. Koch er enestående.

- For sakstypene har det naturligvis vært en vridning mot å finne løsninger for virksomheter som har likviditetsproblemer eller andre utfordringer i lys av koronakrisen. Dette har særlig vært tilfellet innen offshore, deler av shipping-sektoren, detaljhandel og reiseliv.

- Innen andre bransjer, som teknologi, sjømat og bioteknologi, har det vært positivt fortegn på oppdragene i mange tilfeller. Med hensyn til myndighetenes håndtering av koronakrisen, har jeg respekt for at det ikke er enkelt å være den som skal ta valgene for andre, men mange mener nok at Storbritannia var for sent ute med å stenge ned skoler og ta de tiltakene som ble gjort i andre land på samme tidspunkt. Når man ser på smittetallene og antall dødsfall her, er det dessverre lett å forstå den kritikken.

- Er det én spesiell ting du har lært av korona-krisen? I tilfelle; hva?

- Det er mange ting, men en lærdom som vi nok tar med oss som firma, er at det er i stormen man får testet kjerneverdiene sine. Dersom man klarer å stå støtt ved dem og holde blikket på den lange bildet, kommer man styrket og stolt ut av det.

- Jeg er stolt over hvordan vi organiserte oss og stod sammen da krisen inntraff, unngikk permitteringer og fokuserte på å ta vare på hverandre og våre klienter.

- Vil koronakrisens ringvirkninger påvirke norsk næringsliv i Storbritannia?

- Det er for tidlig å si hva alle ringvirkningene blir av krisen vi har vært i og fortsetter å være i. Men det er få eller ingen bransjer som vil være upåvirket.

- Tror du erfaringene advokater gjør seg nå, vil endre måten de jobber på for alltid?

- Jeg tror at krisen har ført til at utviklingen på noen områder har gått langt raskere enn hva som ellers ville vært tilfelle, særlig ved bruk av teknologi og aksept for at man kan jobbe hjemmefra, selv om vi nok som bransje allerede var relativt langt fremme i utviklingen. Som firma har vi lært mye av de siste månedene, og vi fokuserer nå på å bevare de nye gode vanene inn i den neste fasen.

- Hva blir den største utfordringen for deg og advokatfirmaet ditt fremover?

- Ettersom vår oppgave er å løse andres problemer, vil utfordringene våre vil alltid bli definert ut fra hvilke utfordringer klientene våre har. Vi ser et stadig sterkere behov for betrodde rådgivere som forstår klientens utfordringer - og som tør å stikke ut hodet og si hva man mener, også utenfor det rent faglige. Tempoet øker, informasjonsmengden øker og den rettslige kompleksiteten øker, og det er ikke mulig å levere fullgodt på dette uten å opptre som et lag hvor man utfyller hverandres styrker og svakheter.

- Den største utfordringen vi har er å endre oss raskt nok som et lag i takt med klientenes behov.

- Har du et norsk faglig forbilde?

- Jeg har mange jeg ser opp til i og utenfor eget firma, men hvis jeg skal trekke frem et forbilde, må det være tidligere kollega Kim Dobrowen, som gikk bort på nyttårsaften i 2017. Han var en bauta både i vårt firma og i advokatbransjen generelt, og jeg er heldig som fikk jobbe med og lære av ham.

- Hvor skal du neste gang du kommer tilbake til Norge?

- Jeg vet ikke, men jeg regner med at det blir en tur til Oslo tidlig høst for å ta del i arrangementer og møter på vårt kontor der.

- Hva savner du, eller savner du ikke, med å jobbe i Norge?

- Jeg savner å være rundt alle de gode kollegene i Thommessen, jeg savner å slippe å ta «tuben» i London, og jeg savner naturligvis venner og familie.

-Hvilket råd vil du gi til unge advokater som vurder en internasjonal karriere?

- Ikke vent for lenge med å ta sjansen på å dra.

- Hvilken nyhetssak har engasjert deg mest i det siste?

- Debatten og demonstrasjonene rundt Black Lives Matter, i etterkant av drapet på George Floyd. Det føles som man har kommet et steg videre i form av å anerkjenne hvor utbredt diskriminering er.

- Av andre saker har jeg latt meg engasjere av, er debatten rundt gratis skolemåltid til vanskeligstilte barn i Storbritannia, hvor myndighetene heldigvis ser ut til likevel ikke å avvikle de støtteordningene man har. Det er urovekkende at det skal være vanskelig å ta så enkle valg.

- Hvor går årets sommerferie?

- Den går til sør-Spania.

Powered by Labrador CMS