Anne Gaustad er spesialist i anti-korrupsjon og har advokatbevilling i tre land. Her fra familiens ferie på vestkysten av Frankrike i sommer.

- Hvitvasking og korrupsjon er blitt et problem også for nordiske selskaper

Hun har reist verden rundt på jobb for sin amerikanske arbeidsgiver, og bare i fjor tok jobben henne til atten land. Paris-bosatte Anne Hukkelaas Gaustad er anti-korrupsjonsekspert og mener det er mer enn fleksibilitet som er positivt for unge advokater i Norge.

Publisert

– Norge har et mer fleksibelt arbeidsliv enn i mange andre land, og fleksibiliteten er ganske unik, tror jeg. Men det er også mindre hierarki, og som ung tror jeg at man får sjansen til å prøve seg i retten og med å håndtere klienter litt tidligere, sier Anne H. Gaustad, partner i Hughes, Hubbard & Reed.

Det amerikanske firmaet, som omsatte for 288 millioner dollar i 2019, har hovedkontor i New York, og kontorer blant annet i Paris, Japan og Brasil.

Anne Hukkelaas Gaustad (39)

Tittel: Partner i Hughes, Hubbard & Reed

Bosted: Paris

Opprinnelsessted: Melhus, to mil sør for Trondheim

Sivil status: Gift

– Selv fikk jeg være med i retten etter bare tre uker i jobben i Norge, sammen med advokat Cato Schiøtz i bokhandlersaken, som jo var en stor sak. En slik mulighet ville jeg aldri fått der jeg er i dag, etter så kort tid i firmaet, sier hun.

(Sammen med Schiøtz representerte hun forfatter Åsne Seierstad og forlaget Cappelen Damm i tingretten og lagmannsretten da bokhandler Shah Mohammad Rais anla sak etter utgivelsen av boken Bokhandleren i Kabul. Rais tapte saken.)

Anti-korrupsjonsekspert

Med utgangspunkt i Paris jobber Gaustad nå med compliance, anti-korrupsjon, hvitvasking og internasjonal voldgift, og er tilknyttet Hughes, Hubbard & Reeds Anti-Corruption & Internal Investigations and Arbitration practice groups.

Hun har advokatbevilling i to stater i USA (New York og District of Columbia), samt i Frankrike (Paris) og Norge.

Hun har bistått i en rekke anti-korrupsjonssaker så vel som internasjonale kommersielle og investeringstvister, og rådgir i saker knyttet til både amerikansk, fransk og norsk lovgivning. Hun har også lang erfaring med menneskerettsspørsmål, med særlig fokus på ansvarlig næringsliv, og verdipapirrett.

Som spesialist i anti-korrupsjon har hun blitt sterkt påvirket av korona-pandemien.

– Det ble brått slutt på reisevirksomheten. Mye kan selvsagt bli gjort via videomøter, men i granskninger i sensitive land er det ofte behov for personlig oppmøte, fordi folk kan kvie seg for å oppgi informasjon digitalt, i frykt for overvåkning. I slike tilfeller må du være i rommet for å få frem sannheten, sier Gaustad.

- Risikobildet endres

DEN LILLE RASKE

Antall timer på jobb i uken: Varierer fra 50 til 70

Antall saker i retten siste år: Går ikke i retten, jobber med rådgiving

Antall champagneglass i måneden: De siste åtte månedene har det vært null, men ellers kanskje 3, 4 eller 5.

Favoritter

Bok: Jeg ville studert litteratur om jeg ikke hadde valgt juss! Jeg er veldig glad i fransk teater fra 1700- og 1800-tallet. Skuespill av Molière og Beaumarchais er favoritter – og en av de fine tingene med å bo i Paris er at det er fantastisk teatertilbud – jeg forsøker å gå i teateret minst en gang i måneden. Den beste boken jeg har lest er To the end of the land av David Grossman. Grossman fortjener Nobelprisen i litteratur. Nå i ferien leser jeg East West Street av Philippe Sands.

TV-serie: Israelske Fauda.

Podcast: More Perfect (podcast om amerikansk grunnlovsrett) og Aftenpodden.

Advokat-kjendis: Yas Banifatemi. Hun er partner og leder av avdelingene for internasjonal voldgift og folkerett i Shearman & Sterling LLP.

Yas er en verdensledende internasjonal voldgift- og folkerettsadvokat. Hun var min første mentor og har fulgt meg og støttet meg siden jeg jobbet som praktikant hos Shearman & Sterling i Paris i 2005. Hennes faglige styrke, og evne til å løfte frem yngre advokater, er noe helt utenom det vanlige.

Selv før korona-pandemien var hun vant til at politikken kunne komme i veien for hverdagen. I tiden hun har vært bosatt i Paris har den franske hovedstaden opplevd både terrorangrep og streiker. I 2018, i en av de første Gule Vester-demonstrasjonene, ble Hughes, Hubbard & Reeds Paris-kontor brent ned.

Nå er hun bekymret for negative ringvirkninger av koronaen.

- Når økonomien til store selskaper kommer under press, er det ikke nødvendigvis compliance som blir ansett som den viktigste ressursen, og visse aktører kan bli mindre varsomme mot korrupsjon.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, har også advart om økt korrupsjonsrisiko i kjølvannet av koronakrisen.

USAs president Donald Trump har erklært at landet skal forlate WHO. Dette bekymrer også Anne Gaustad.

- Jeg vokste opp i et Norge som omfavnet multilateralismen. De internasjonale institusjonene som ble etablert etter krigen, og som særlig blomstret frem på 90-tallet etter murens fall, blir stadig satt under press i dag. Det er skikkelig skummelt, sier hun.

Manglende respekt for internasjonale institusjoner har også sine omkostninger i hennes virke.

- Terskelen for å gjøre ting på sin egen måte utenom folkeretten er mye lavere. Det gjør det globale risikobildet mye farligere.

Dro ut som 16-åring

Allerede som tenåring flyttet Gaustad fra hjemstedet Melhus i Trøndelag til Frankrike for å gå på videregående.

Deretter tok hun en dobbel bachelor i fransk og engelsk juss ved Université Panthéon-Assas Paris og Oxford University, samt London College of Law, deretter master med spesialisering i folkerett ved Université Panthéon-Assas Paris og til sist en LL.M. i internasjonal rett ved New York University School of Law, som Fulbright-stipendiat.

Da hun var ferdig i New York, jobbet hun med mellomstatlig voldgift i London. Hun har også jobbet for påtalemyndigheten ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

I sin lange karriere har Gaustad bare jobbet tre år i Norge på 2010-tallet, som advokatfullmektig i Schjødt, der hun fikk sin norske bevilling.

Via jobben i Norge kom hun i kontakt med Hughes, Hubbard & Reed.

– Jeg jobbet blant annet med en sak der vi representerte et selskap som var tiltalt for korrupsjon i utlandet. I tillegg risikerte selskapet å bli utestengt fra Verdensbankens World Bank Group. Vi fikk da inn det amerikanske firmaet til å hjelpe oss på Verdensbank-biten. Samme dag over en middag tilbød de meg en jobb, så da grep jeg muligheten og flyttet til Washington DC og begynte å jobbe for dem, forteller Gaustad.

Upraktisk å bo i USA

– Omtrent samtidig som jeg ble ansatt, ble firmaet engasjert av et stort fransk selskap som nettopp hadde inngått et veldig omfattende forlik med det Department of Justice and Securities and Exchange Commission. Dette innebar at selskapet ikke bare måtte betale en svært høy bot og forbedre anti-korrupsjonsrutinene sine, men ble også pålagt et tre-årig «compliance monitorship», sier Gaustad.

Dette innebar at en compliance-ekspert utnevnes på vegne av myndighetene for å kontrollere at de avtalte tiltakene i tilstrekkelig grad gjennomføres.

- Ettersom jeg hadde bodd lenge i Frankrike og studert der, ville firmaet at jeg skulle være i frontlinje med klienten og ha daglig ansvar for koordineringen av dette oppdraget som skulle gå over fire år, forteller hun.

- Etter å ha hatt mange telefonkonferanser klokka tre om morgenen, ble det til at jeg flyttet over til Frankrike. Jeg jobber mest mot Afrika, Asia, Øst-Europa, Sentral-Asia og Midt-Østen, så da er det enklere å bo i Paris, sier Gaustad.

I firmaet jobber det advokater fra en rekke land – som Frankrike, Nigeria, Kina, Storbritannia, Spania, Italia, USA og Skandinavia.

– Jeg jobber i et veldig internasjonalt miljø. Det er ikke uvanlig at vi har advokater fra ti-femten forskjellige jurisdiksjoner i et team. Det er veldig spennende. Men det er også et press, så klart, og arbeidstiden er krevende. En oppside ved koronasituasjonen er at det nå plutselig er blitt mer fleksibilitet, sier Gaustad.

Språk ikke nok

– Kommer du til å flytte hjem?

– Det kan godt hende, på sikt. Jeg venter barn om en måned. I den nærmeste fremtiden er det mannen min som pendler fra Paris til Oslo.

Gaustad er gift med Wiersholm-advokat Svein-Helge Hanken.

– Hvis du skal trekke frem et valg som ble avgjørende for karrieren din, hva var det?

– Det har jeg i grunnen ikke reflektert over, men en ting som har vært viktig for å få en internasjonal karriere for min del, var å studere juss i utlandet. Juss er kanskje noe av det mest nasjonale man kan studere. Jeg har studert både i et «common law»-system og et «civil law»-system; noe som har gjort det mye enklere for meg å få jobber. Det er ikke tilstrekkelig bare å kunne snakke språket. Det hjelper å studere, i alle fall deler av, jussen ute, for juss har så mye med kulturell og politisk forankring å gjøre.

Idyllen slår sprekker

Hun er samtidig glad for at hun dro hjem til Norge og fikk norsk advokatbevilling.

– Det har vært nyttig, særlig det siste året, med alle hvitvaskingsskandalene som har rammet nordiske banker, og store korrupsjonssaker. Det er en stor fordel for meg å ha den norske bakgrunnen mot dette markedet. Jeg jobber mer og mer med skandinaviske selskaper.

- Nordiske land rangerer høyt på internasjonale korrupsjonsindekser, og de nordiske samfunnene er transparente og tillitsbaserte. Min erfaring er at i en del nordiske selskaper har man kanskje tenkt at man ikke trenger så strenge rutiner, fordi vi befinner oss i samfunn hvor folk gjør det rette likevel. Men så viser deg seg at dette ikke er tilfelle. Og at hvitvasking og korrupsjon er blitt et problem og svært aktuelt tema også for nordiske selskaper. Det er interessant.

- Har du et norsk faglig forbilde?

– Da må jeg svare Cato Schiøtz! Han er en fantastisk prosedyreadvokat, og en ekstremt kultivert person. Det var en glede å lære av ham. Han er ikke bare en fremragende advokat, men også et menneske med et generelt høyt kunnskapsnivå – om alt fra antroposofi til litteratur og kultur.

Powered by Labrador CMS