ADVOKAT-SOMMER

Advokaten bak Skanska-dommen: Tapte, men vant

Partner Jarl Borgvin Dørre (54) i Lund & CO har en fortid som kanalvert i TV2, er over gjennomsnittet interessert i biler, motorer og Mexico, men er først og fremst en av landets fremste arbeidsrettsadvokater. I media lærte han å formulere seg kort og presist.

Publisert Sist oppdatert

Jarl Borgvin Dørre har nettopp kommet fra et møte litt lengre ned i gata når vi møter han på kontoret til advokatfirmaet Lund & Co i Akersgata en fin sommerdag. Partneren har mørk dress, matchende blå skjorte og stripete slips. Han ser godt ut. Viktigere er han svært imøtekommende og vennlig.

Dette har vært arbeidsplassen til Dørre siden han for tre år siden ble partner i selskapet. 54-åringen har spesialisert seg på arbeidsrett og kontraktsrett, særlig innenfor bygg, anlegg og leverandørindustrien, noe som fører ham inn og ut av retten.

Men det er ikke bare advokatvirksomhet partneren har drevet med. Den eldre garde vil muligens også dra kjensel på Dørre fra hans tid som programvert i TV2. Han har også undervist på UiB og skrevet bok om preventiv nødverge.

-Under jusstudiet gjorde jeg flere ting. Blant annet fikk jeg muligheten til å undervise og skrive. Det var særavhandlingen min som ble bok. Jeg har alltid vært glad i å skrive, og på den tiden hadde jeg lyst til å jobbe med et eget, personlig prosjekt. Jeg tenkte at dette med nødverge var et spennende tema. Fra avhandling til utgivelse var det kort vei, og boken ble gitt ut før jeg avsluttet studiene. Prosjektet ga meg et solid bakteppe. Det er kanskje en lang tittel – «Krav til nødssituasjonen ved preventivt nødverge», men dette er ment å være en presis bok, humrer Dørre.

Dette er Jarl

Alder: 54

Opprinnelig fra: Nordby i Ås kommune

Fagområde: Arbeidsrett og enteprise/kontraktsrett

Antall timer på jobb i uken: 50 timer+

Champagne eller øl? Champagne, men jeg tar gjerne en god burgundervin i stedet.

Prosedyreerfaring fra Schjødt

I studietiden la han også grunnlaget for sin advokatkarriere i form av et tidlig samarbeid med Schjødt.

–Jeg var heldig å få ansettelse hos Schjødt før jeg ble ferdig med studiene i Bergen. De søkte etter noen i prosedyreavdelingen og det passet meg godt. Som ung jurist var det naturligvis veldig givende å jobbe i et advokatfirma. Schjødt-årene var preget av mye prosedyre og etterhvert mer spesialisering. Jeg lærte veldig mye hos dem, og det var der jeg ble advokat, sier han.

Derfra gikk ferden til Hjort.

–Da jeg etter tolv fine år bestemte meg for å flytte på meg og gå videre fra Hjort, fremsto Lund & CO som et veldig spennende firma, forteller han.

Han liker seg godt i sitt nye firma.

-Vi har ikke det samme tyngdepunktet i transaksjoner som mange av de største firmaene i Oslo, som for eksempel Schjødt. Vi har en annen størrelse og en annen profil, er spesialiserte innenfor de fagfelt vi satser på, og har et veldig godt fagmiljø. Hos oss er det ikke vanntette skott mellom fagavdelingene; vi jobber på tvers, avhengig av hvem det er ønskelig å trekke inn i den enkelte sak, forteller han.

Ble rikskjendis

I en femårsperiode jobbet Dørre som programvert for TV2, og ble et kjent fjes på TV-skjermene landet over.

Jarl fra tiden i TV2.

–Da jeg begynte å jobbe i TV2 var selskapet ett år gammelt. De skulle ta opp konkurransen med NRK og var veldig ambisiøse. Det ble skapt et miljø hvor mange slapp til, og jeg var heldig som fikk muligheten. Fra tidligere hadde jeg jobbet litt i media, med radio, som statist, samt litt arbeid for ukebladet Det Nye, forteller han.

Erfaringen fra TV-bransjen er noe 54-åringen drar nytte av på daglig basis.

–Når du jobber som programvert er det alfa og omega at publikum får med seg budskapet. Dette bød på mye trening i presis formulering og generell formidlingsevne. Det er også mye nerve forbundet med direktesending. Det som skjer, skjer der og da. Dette har klar overføringsverdi til jussen. Å presentere et budskap på en presis og god måte er en viktig del av det å være advokat. Du må også være i nuet og si de riktige tingene til rett tid når du for eksempel prosederer, sier han.

–Erfaringene fra TV2 har også bidratt til å avmystifisere media for min egen del. Jeg har fått kjennskap til media og hvordan de jobber. Jeg kjenner til hvilke premisser media har og hvilke forutsetninger de har for det arbeidet de gjør. Kunnskap om de rettslige rammene media må holde seg innenfor, er også nyttig å ha, forteller han.

Tiden i TV-bransjen gjør det enklere for ham å kommunisere med medier i dag, mener Dørre.

-Som advokatfullmektig var jeg medforsvarer for Per Kristian Orderud, i det som trolig er blant de mest omtalte drapssakene i Norge. Mediepresset var naturligvis enormt, og mens saken pågikk kjente jeg på at det var ålreit selv å ha jobbet i mediebransjen, sier han.

Prosederte i Skanska-dommen

I 2019 prosederte Dørre den prinsipielle Skanska-saken i Høyesterett på vegne av Skanska Norge AS. Våren 2016 gjennomførte entreprenørselskapet en større nedbemanning. Flere av de oppsagte gikk senere til sak mot selskapet, og anførte at det var usaklig av Skanska ved utvelgelsen å legge særlig vekt på kompetanse og faglig dyktighet, fremfor ansiennitet.

–Dette var en veldig spennende sak å jobbe med. Jeg var Skanskas advokat hele veien, og var derfor med på både opp- og nedturene ved domstolsbehandlingen. Vi vant i tingretten. Lagmannsretten kom så til et motsatt resultat. Vi mente at saken reiste prinsipielle spørsmål, og anket derfor til Høyesterett.

Jarl Dørre foran Oslo Tinghus.

Selv om Høyesterett kom til at oppsigelsene var usaklige som følge av feil ved arbeidsgiverens saksbehandling, ble det uttalt at utvelgelsen ved nedbemanning vil kunne baseres på andre kriterier enn ansiennitet, som for eksempel kvalifikasjoner, faglig dyktighet og kompetanse. Ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen er utgangspunktet, ikke hovedregelen.

I kjølvannet av dommen har tariffbundne arbeidsgivere fått større frihet til å fravike ansiennitetsprinsippet ved sine nedbemanninger enn hva som tidligere var tilfelle. Så selv om Skanskas anke ble forkastet av Høyesterett, vant de altså til dels frem.

–Høyesterett kom til at oppsigelsene var ugyldige. Men det vi ba om var at lagmannsretts dom skulle oppheves fordi de la til grunn at ansiennitet er «hovedregelen» ved utvelgelse av arbeidstakere til oppsigelse for arbeidsgivere som er bundet av Hovedavtalen, og at arbeidsgiver må påvise klare kompetanseforskjeller eller andre tungtveiende grunner for å kunne fravike ansiennitetsprinsippet. Lagmannsretten hadde med andre ord tatt et uriktig utgangspunkt for sin vurdering, slik vi så det. Høyesterett ga klart uttrykk for at ansiennitet ikke er noen hovedregel, og dette løste et mangeårig uklart spørsmål. Dommen sier mye, og den er bestemmende i nedbemanningstilfellene, sier Dørre.

Bil er mer enn bare transport

Dørre har også en sterk interesse for bil og design. I 2016 lot han seg intervjue av Dagens Næringsliv i forbindelse med kjøpet av verdens mest suksessrike sportsbil med ladeplugg, BMW i8.

Jarls favoritter

Advokat-kjendis: Da vil jeg fremheve min gode og hyggelige kollega i Lund og Co, Jon Wessel-Aas. I tillegg til å være en dyktig advokat og en av de aller fremste innen sine fagfelt, gjør han etter mitt syn en meget god figur som Advokatforeningens leder.

Film: Blade runner 2049, Matrix (1) og Dune (2021-versjonen).

Bok: Alt lyset vi ikke ser av Anthony Doerr

Artist: Billie Eilish

Sommerlåt: Fra ungdomstiden tenker jeg umiddelbart på Alphavilles «Forever Young», som jeg lyttet til på varme sommerdager på vei til stranden, i den fine bilen jeg hadde fått låne av moren min.

Matrett: Enchilada

–Det er spennende å følge med på bilprodusentene og deres utvikling. BMW har i flere år blitt ansett som en av de mest bærekraftige bilprodusentene, og de har jobbet godt med blant annet energieffektivitet. Den nevnte bilen, i8, ble bygget med karbonforsterket plast og fikk under produksjonen mye av sin energiforsyning fra blant annet vindmøller. Det var en spennende bil med et spesielt design, sier han.

Dørre fremhevet den gang at advokatfirmaets paraply var for lang til å passe i bagasjerommet, noe som utgjorde den største trusselen mot eierskapet. Trusselen realiserte seg, og BMWs miljøvennlige råskinn er i dag erstattet med et annet tysk beist. Interessen for bil har advokaten hatt helt siden han var liten, og han bruker det i dag som en form for avkobling.

–For meg er bil og motor både underholdning, drøm og avkobling. For mange handler bilkjøring om å komme seg fra A til Å. Naturligvis er dette også en viktig del, men bilen er også et ypperlig sted for å få tankene over på noe annet, forteller han.

– Over på noe helt annet, på hvilket fagområde bør rettstilstanden endres fortest mulig?
–Dette er et svar som er veldig i tiden, men det er veldig viktig. Jeg håper og tror at vi i tiden som kommer, vil se at miljøaspektet kommer til å gjøre seg enda sterkere gjeldende. Dette både i regelverk, kontrakter, anbudskonkurranser, vedtak med mer. Et aktuelt eksempel fra nyhetsbildet i Oslo er skjerpede krav til miljøvennlig asfaltproduksjon i en anbudskonkurranse. Rettstilstanden er i så måte allerede i endring, men jeg tror endringene i tiden som kommer vil være betydelige.

– Som advokat med arbeidsrett som et av hovedarbeidsområdene, mener jeg dessuten det er viktig at varslingsregelverket blir sett på. Vi ser i dag at regelverket i verste fall, åpner for posisjonering i arbeidstvister, og at det viktige varslingsinstituttet brukes mot sin hensikt. En annen sak er at arbeidstakere kan ha grunn til å varsle om eget ansettelsesforhold, noe lovverket i utgangspunktet ikke åpner for, jf. aml. § 2 A-1 tredje ledd. Her mener jeg lovgiver må komme på banen.

– Hvem er ditt faglige forbilde?
– Med årene har jeg blitt kjent med veldig mange dyktige jurister som jeg har blitt inspirert av og ikke minst lært mye av. I det daglige blir jeg inspirert og imponert av flinke kollegaer i Lund & CO. Men hvis jeg skal trekke frem bare én person, må det være jusprofessor ved UiB, Erling Johannes Husabø. Han er en svært kunnskapsrik og dyktig jurist, og han var min veileder da jeg skrev min avhandling.

– Ditt hotteste tips til en ung jusstudent som ønsker å bli advokat?
– Først og fremst; han eller hun har et uhyre spennende yrke å se frem til. Generelt kan man si at man må skrive mye, lese mye og kollokvere mye. Forsøk også å være muntlig aktiv og prøv å få praksis i et advokatfirma, eller annen praksis som kan hjelpe underveis i studiet. En annen ting er muligheten til å ta et utenlandsopphold; vi opplever en stadig sterkere internasjonalisering av jussen.

– Er det noe du skulle ønske at du hadde gjort annerledes i løpet av karrieren?
– Det viktigste er at man lærer av de erfaringene man gjør seg underveis på veien. Dette gjelder på alle plan, ikke bare karrieremessig.

– Hvilken sak har gjort sterkest inntrykk på deg så langt i din karriere?
– Jeg har fått muligheten til å jobbe med mange ulike saker, som på den ene eller andre måten har gjort inntrykk. Jeg vil særlig nevne Skanska-saken, både på grunn av de prinsipielle spørsmålene saken reiste, mens også fordi det var givende å presentere en slik prinsipiell sak med for Høyesterett. Orderud-saken, som jeg fikk jobbe med som fullmektig kort tid etter studiene, var også en spesiell sak på alle mulige måter.

–Hvis du skulle valgt et annet yrke enn advokat, hva ville du blitt?
–Tidlig på videregående bestemte jeg meg for å bli advokat. Løpet var da lagt, selv om jeg etter videregående trivdes veldig godt i Forsvaret, med befalsskole og praksisår som befal ved Sjøkrigsskolen. Dersom jeg skulle valgt meg et annet yrke, ville jeg muligens ha vært på universitetet for å undervise og skrive som jurist. Å arbeide innenfor media er også en bransje der jeg ville trivdes, da det har en veldig pulserende ramme.

–Vil arbeidshverdagen din være forandret om fem år? På hvilken måte, i så fall?
–Det har vært store forandringer de siste årene, spesielt med tanke på digitalisering. For noen få år siden, i Hjort, trillet jeg og noen kolleger en stor tralle med dokumenter ned til Oslo tingrett i en omfattende entreprisetvist. Ikke lenge etterpå tok vi ut et nytt søksmål i en lignende entreprisetvist. I den saken, der hovedforhandlingen pågikk i tre måneder, var bevisomfanget på omtrent 60 000 sider inklusiv bilder, men denne gangen var alt digitalt. Dette viser at ting kan gå fort, og det er sikkert at digitaliseringen vil fortsette, helt klart.

–Hvem fortjener en ufrivillig dukkert?
–Her skal nevnes Tyrkias president Recep Erdoğan, som vanskeliggjorde Sveriges og Finlands prosesser med å bli NATO-medlemmer. Dette synes jeg fint lite om. Det gir svært uheldige signaler, og dersom han sto ved siden av meg på bryggen for kort tid siden, hadde han fått et lite dytt. Men når ser det ut til at situasjonen forhåpentligvis løser seg.

–Hva får deg til å le?
–Det skal ikke så mye til. Jeg har tre barn som sier mye morsomt og de har mange goder parodier. Jeg kan også nevne at det av og til kan bli en god latter også i en rettssak, og det er litt ålreit når både dommere og advokater tar del i det.

–Hvor går årets sommerferie?
–I år skulle den egentlig gå til Mexico, mitt andre hjemland. Jeg er gift med Miriam fra Mexico og vi har pleid å reise dit regelmessig. Vi hadde ikke vært der på tre år, så hele familien så virkelig frem til litt ferie der. Grunnet flykaoset denne sommeren gikk reisen i vasken og Mexico må vente. I stedet tar vi en tur til Barcelona.

Jarl sammen med kona Miriam.

LES FLERE SOMMERINTERVJUER HER!

Powered by Labrador CMS