ADVOKAT-JUL

- Det jobbes, det jobbes, sier Mette Yvonne Larsen.

- Vi lodder stemningen for en ny målrettet forsvarer-streik i Høyesterett

Mette Yvonne Larsen forteller at Forsvarergruppens aksjonsutvalg har henvendt seg til mer enn tusen forsvarere og bistandsadvokater for å lodde stemningen – også for en ny streik for Høyesterett. Men først er det julefri.

Publisert

Tilbake i oktober ble det gjennomført et lederskifte i Forsvarergruppen. Mette Yvonne Larsen og Cecilie Nakstad var de to kandidatene til vervet. På Sundvolden sikret førstnevnte seg lederskapet med 108 stemmer mot 88.

Mette Yvonne Larsen

Opprinnelig fra: Svolvær

Bosatt: Nesodden

Familie: Gift. Tre døtre på 38, 33 og 30. Barnebarn på 9, 3 og 3, samt en ufødt med termin 22 desember.

- Advokatforeningen vet at jeg «gønner på» når jeg får et verv, så jeg tror nok jeg vil kunne gjøre en god jobb for Forsvarergruppen, sa Larsen da triumfen ble sikret.

Hun har kun hatt vervet i et par måneder, men har tilsynelatende «gønnet på».

- Vi har allerede hatt fem møter siden oktober, så det jobbes, det jobbes, sier Larsen.

Henvendt seg til over tusen forsvarere og bistandsadvokater

Hun opplyser at brorparten av tiden har gått med til å kjempe for økt rettshjelpsats. I denne forbindelse har det blitt jobbet med ulike aksjonsformer som skal gjennomføres frem til revidert nasjonalbudsjett legges frem i mai/juni 2024. Forsvarergruppen har foreløpig tatt tre ulike grep, opplyser lederen.

- Først og fremst har vi henvendt oss til mer enn tusen forsvarere og bistandsadvokater for å få støtte og forslag til ytterligere følbare aksjoner. Dessuten skal vi engasjere de ulike kretslederne i de største kretsene for å få støtte fra grasrota. 

- Videre skal vi kontakte alle forsvarerne som hadde saker for Høyesterett i fjor, for slik å lodde stemningen for en ny målrettet forsvarer-streik i Høyesterett.

- Min klient har sonet elleve år, uskyldig dømt

Larsen var selv i Høyesterett som forsvarer for kort tid siden med den såkalte Flydroppsaken. Tidligere i desember tolket øverste instans taushetsplikten innskrenkende, og kom til at Kommisjonen for gjenopptakelse skal få innsyn i de taushetsbelagte lydopptakene stemplet som «hemmelig for bestandig». Larsen representerte her Gunnar Evertsen i «Nordlandsmafiaen», som er en blant flere som ble dømt i saken, da 13 kilo amfetamin ble sluppet ut av et småfly ved Lillesand i 1993. 

Mette Yvonne Larsen, fornøyd etter å ha blitt valgt som ny leder av Forsvarergruppen.

Larsen mener hennes klient ble gjenstand for en ulovlig politiprovokasjon, og at han, av politiet og Eirik Jensen, i samarbeid med narkotikadømte Gjermund Cappelen, ble lokket til å begå en kriminell handling han ellers ikke ville ha gjort.

- Dette er en stor seier for rettsikkerheten til flere menn og kvinner som trolig er dømt feilaktig. Min klient har sonet elleve år i en sak han ikke skulle ha vært dømt i, sier Larsen

- For første gang peker Høyesterett på hvor viktig gjenopptakelseskommisjonens arbeid er, og hvor avgjørende for den materielle sannhet det er at all informasjon tilkommer kommisjonen. Kjennelsen er derfor svært viktig. Det er den viktigste saken jeg har jobbet med i år, fortsetter hun.

DJ-er og advokater

Larsen medgir at hun bruker mye tid på jobben, ofte opp mot tolv timer daglig. Når hun skal i Høyesterett, tar hun seg enda bedre tid. Og hun trives med det. Når hun ikke jobber, bruker hun tid med familien. De hører gjerne på musikk.

- Min mann, Johnny Borgan, er særdeles glad i, og opptatt av, musikk. Det har påvirket oss alle til å være musikkglade. De to eldste døtrene mine jobber også som DJ-er på siden. Den eldste er manager for Karpe, Cezinando og en rekke andre artister.

Karpe og Cezinando-manageren, Silje Larsen Borgan, fikk Larsen da hun var 22 år gammel. Den eldste datteren er i dag også forfatter. Hun har dessuten vært journalist, redaktør, Idol-dommer og radiovert. 

De to andre døtrene til Larsen fikk hun da hun var noe eldre. Begge to er, som moren, advokater. Den ene, Hedda Larsen Borgan, som er den andre DJ-en på si, jobber for tiden som utreder i Borgarting lagmannsrett. Den andre advokaten, Maren Larsen Borgan, jobber i Elden. 

- Det blir jo litt jussnakk på hjemmebane, men først og fremst er hele familien, både min eldste datter og min mann, veldig opptatt av samfunnsspørsmål og politikk, sier Larsen.

- Usikker på om jeg faktisk har lært

- Hva er ditt største feilskjær så langt som advokat?

- Jeg holdt på å oversitte en ankefrist i en sak for Høyesterett for noen år siden. Dette var før portalens tid. Jeg hadde kommet hjem klokken ti om kvelden, og kom på at anken ikke var sendt inn. Den måtte poststemples før klokken tolv.

- Jeg bor på Nesodden, og her går båtene bare en gang i timen. Mannen min var utenbys med vår bil. Da måtte jeg ta en taxi inn til kontoret (den kostet 2.000 kroner...), og rakk akkurat å sende anken inn i tide. Den var heldigvis ferdig skrevet. I ettertid har jeg prøvd å ta lærdom: ikke gjøre ting i siste liten. Men jeg er usikker på om jeg faktisk har lært av det. 

- Den dommen må være feil

- Den største saken du har jobbet med i år, hva handlet den om?

- Jeg har allerede nevnt Flydropp-saken. En helt nylig sak som jeg ikke jobbet med, men som har engasjert, er saken der Høyesterett ikke fant seg i «skitpraten» til den nordnorske fiskeren.

Fiskeren hadde uttalt «kanskje dere skal hoppe om bord, så de kan få litt bedre fangst, de har jo klaget på at de får så lite fisk.». Dette siktet til det nordnorske begrepet «haill», som har et seksualisert innhold. Høyesterett fant omtalen «trakasserende og kjønnsdiskriminerende».

- Den dommen må være feil. Her er det åpenbart kultur og kontekst som ikke har blitt tillagt nok relevans.

Store planer for Forsvarergruppen

- Hva gleder du deg til å jobbe med i 2024?

- Forsvarergruppen. Men jeg er opptatt av å ikke bare fokusere på retthjelpsatsen i 2024.

Favoritter

Advokat: Min kollega Geir Hovland, han leder firmaets boyband, og jobber som advokat i alder av 75. Han har firmaets kuleste klienter

Podkast: Mannen i Thereses gate

Sport: Håndball

Juleby: Hjembyen Svolvær

Julesang: Nordnorsk julesalme

Julemat: Kveite

Bok du har lyst til å lese i julen: Morgon og kveld av Jon Fosse

- Vi skal arrangere fagmøte, halvårsmøte for medlemmene, og muligens også et øl-møte!

- Jeg har også mange tanker rundt hvordan seminaret på Sundvolden kan utvikles til å bli et litt annet konsept, uten å rokke ved grunnpilaren.

- Dessuten har jeg også mange andre spennende saker som jeg ser frem til jobbe med. Ikke minst gleder jeg meg til å jobbe med kollegaene mine - de er av den aller beste sorten, så de gleder jeg meg over hver dag.

- Hva er den største utfordringen for advokatbransjen fremover, slik du ser det?

- Å beholde de erfarne fagfolkene i strafferettspleien, samtidig som vi rekrutterer nye flinke hoder, og får dem til å bli.

- Svik

- Hva tenker du om at Justis- og beredskapsdepartementet i forslaget til statsbudsjett ikke tok hensyn til Salærrådets anbefaling om rettshjelpssatsen?

- Svik. Løftebrudd. Svært skuffende.

- Er det noe spesielt ved deg som svært få vet om?

- Det må være at jeg er avhengig av å kjøpe inn garnnøster i alle slags farger og fasonger, selv om strikketiden er begrenset.

- Hvem her i landet har en jobb å gjøre for å endre sitt rennommé til det bedre i 2024?

- Oi, hvor lang spalte har vi? Erna Solberg og Sindre Finnes sliter vel mest, tror jeg. Men generelt så har egentlig politikere i flere partier skuffet meg svært mye i år.

Blomst til Wessel-Aas og Smith

- Og hvem synes du har gjort seg fortjent til en juleblomst i år?

- Jeg synes at Jon Wessel-Aas og Merete Smith sitt utrettelige engasjement for den delen av bransjen som jeg trives aller best i, gjør at de fortjener en blomst begge to.

- Liker du julen?

- Jeg er glad i julen. Det er fri og familietid, og lys i en mørk måned.

- Hvordan så julefeiringen din ut i år?

- Den tilbrakte jeg hjemme på Nesodden med kjekk mann, tre stødige døtre, to fine svigersønner og fire øyenstener av noen barnebarn (siste er ikke født enda, men snart).

Powered by Labrador CMS