Kutter rettshjelpstiltak – Barnas jurist varsler nedleggelse

Lene Vågslid (Ap) er ny leder av Justiskomiteen. Ap kommer ikke til å støtte de foreslåtte kuttene, forsikrer hun.

Samtlige rettshjelpstiltak som tilbyr gratis juridisk rådgivning får kutt i støtten til neste år, med ett unntak: Stine Sofies stiftelse, som jobber for volds- og overgrepsutsatte, får en økning på 304.000 kroner. – Usosialt og smålig, mener Ap om kutt-forslagene.

Cathrine Moksness i Gatejuristen frykter for fremtiden til Barnas jurist, etter varslede budsjettkutt.

Dette viser tall fra Regjeringens forslag til statsbudsjett.
Hardest medfart får Jussformidlingen i Bergen og Jusshjelpa i Nord-Norge, som får prosentvise kutt på 44 prosent. Også krisesentrene får økonomien barbert, med kutt på 43 prosent.

Men de foreslåtte kuttene vil ikke skje uten kamp: Arbeiderpartiet varsler at de ikke vil støtte forslaget.

– Det er helt uaktuelt for Arbeiderpartiet å støtte forslaget fra Høyre og FrP om å kutte i rettshjelpstiltakene, sier Lene Vågslid (Ap), ny leder av Stortingets justiskomite.

Varsler nedleggelse

Barnas jurist med prosjektleder Tamar Thorud i spissen mottok Jusstudentens Menneskerettighetspris 2017, og gledet seg sammen med (f.v.) statssekretær Toril Reynolds, generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen, leder av Gatejuristen Cathrine Moksness og Rasmus Asbjørnsen, partner i Haavind.

Cathrine Moksness, leder av Gatejuristen, varsler at kuttene innebærer en nedleggelse av Barnas jurist og Gatas økonom.

– For vår del innebærer dette blant annet at vi må legge ned både Barnas Jurist og Gatas Økonom, med de konsekvenser det får for våre klienter og ansatte. Både Barnas Jurist og Gatas Økonom er suksesshistorier – vi har etablert kostnadseffektive og prisbelønnede tiltak med prosjektfinansiering fra ExtraStiftelsen. Kuttet i statsbudsjettet kommer svært overraskende etter at vi har fått positive signaler fra regjeringspartiene både knyttet til Barnas Jurist og Gatas Økonom, sier Moksness til Gatejuristens egne nettsider.

Under Arendalsuka i fjor var barne- og familieminster Solveig Horne (FrP) tilstede da Barnas Jurist feiret sin offisielle åpning, og var da full av lovord om tiltaket. Tidligere i år fikk Barnas jurist Jusstudentenes Menneskerettighetspris. Da var statssekretær Toril Reynolds tilstede og kastet glans over utdelingen.

– Nå skal Stortinget ta stilling til det fremlagte budsjettet. Vi setter vår litt til at budsjettprosessen ender med at vi kan hindre nedleggelse av Barnas Jurist og Gatas Økonom, sier Moksness.

Ap: Opprørende, usosialt og smålig

Lene Vågslid i Justiskomiteen er i harnisk over forslaget om å kutte i rettshjelpstiltakene.

– Mange med meg er opprørt over forslaget. Dette er nok et usosialt kutt, som er svært illustrerende for hvordan Regjeringen gjennomgående tar fra de som trenger det mest og gir til de som trenger det minst, sier hun til Advokatbladet.

Hun minner om at dette ikke er første gang regjeringspartiene prøver å kutte i rettshjelpen.

– Det er ingen grunn til å være overrasket over forslaget om å kutte midlene til blant annet Juss-buss, JURK og Gatejuristen.  Jeg blir likevel svært opprørt over kutt-forslaget. Kuttet er smålig, vil innebære en betydelig svekkelse av rettssikkerheten og føre til at færre mennesker vil kunne tilbys juridisk hjelp. Dette er feil vei å gå. Vi må styrke folks rettssikkerhet, ikke svekke den, slik regjeringen nå tar til ordet for, sier Justiskomiteens nye leder.

LES OGSÅ: Ingen økning i salærsatsen: Fryktelig provoserende

Her er tabellen som viser hvor mye hvert enkelt tiltak foreslås kuttet:

Samtlige rettshjelpstiltak får mindre i støtte neste år, med ett unntak, viser tall fra statsbudsjettet.

Hard dom i sosiale medier

I sosiale medier får kuttforslagene motbør. Juristforbundet ironiserer over at JURK får Jenteprisen den ene dagen, og kutt den neste.

Til Universitas sier jusprofessor Mads Andenæs at forslaget om kutt «er en hevn fra Justisdepartementet».

– Det er vanskelig å ikke se dette i sammenheng den kampanjen den politiske ledelsen i Justisdepartementet har kjørt mot blant annet JURK og Jussbuss. Dette henger sammen at disse organisasjonene leverer høringsuttalelser som er kritiske til den politiske ledelsen, sier han til Universitas.

Tonje Lilaas Larsen, daglig leder i Jussbuss, sier at kuttene kan føre til redusert tilbud til klientene.

Fra Twitter tidligere i dag.