SV-velgeren Oddmund Enoksen: – Viktig med et skikkelig løft for salærsatsen!

Oddmund Enoksen stortrives i den nordnorsk naturen og er glad for å kunne jobbe som advokat på Sortland. Foto: PrivatOddmund Enoksen stortrives i den nordnorsk naturen og er glad for å kunne jobbe som advokat på Sortland. Foto: Privat

Vesterålen-advokat og tidligere sentralstyremedlem Oddmund Enoksen i Sosialistisk venstreparti mener en eventuell ny justisminister fra SV bør prioritere økning i den offentlige salærsatsen, og en bredere fri rettshjelp.

– Jeg har vært medlem i SV helt siden partiet ble etablert i 1975, og også hatt flere ulike tillitsverv. Fra gammelt av var det utenrikspolitikk som var inngangsporten til mitt politiske engasjement, og det at partiet alltid har stått for en selvstendig politikk uavhengig USA og Russland og motstander av NATO, sier Oddmund Enoksen til Advokatbladet.

Han er partner i det lille firmaet Enoksen og Steiro på Sortland, og har opp gjennom årene hatt flere verv i SV.

– Hva er de viktigste justispolitiske sakene for deg?

– For meg er det viktig at vi beholder en desentralisert struktur på landets domstoler. Det gir advokater mulighet til å bo i mindre deler av landet. At partiet slåss for å beholde de lokale domstolene er dermed en viktig sak for meg.

Valg 2017: Hvilket parti skal du stemme på?

Foran Stortingsvalget den 11.september spør Advokatbladet en rekke advokater hva de skal stemme på, og hvorfor. I denne valg-serien spør vi advokater om deres synspunkter på en rekke justispolitiske områder.

I dag er turen kommet til Oddmund Enoksen, partner i advokatfirmaet Enoksen Steiro på Sortland.

Han har erfaring som leder av SV i både Troms, Tromsø og Sortland, og også vært sentralstyremedlem i partiet mellom 1997 og 2011.

Enoksen har også vært leder av Advokatforeningen Midt Hålogaland krets fra 2004 til 2006.

– Hva synes du om Sylvi Listhaugs utspill om at menneskerettighetene til asylsøkere må vike for å sikre tryggheten til det norske folk?

 Utspillet var ikke særlig klokt. Norge er bundet til å respektere menneskerettighetene, og det vil være en farlig vei å gå hvis man undergraver dette. Flere partier har begynt å snakke om å se på flyktningkonvensjonen – det er jeg helt uenig i! Norge må hegne om og støtte denne, ikke undergrave den.

– Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) foreslo nylig at folk som er anmeldt for overgrep i «åpenbare saker» skal måtte gå med fotlenke, før du er dømt. Hva synes du om dette forslaget? 

 Den type utspill er helt hårreisende! Med dagens systemer kan man ilegge besøksforbud og varetekt. Hvis vi skal begynne med fotlenker ved anmeldelser vil det være en helt gal politikk å begi oss inn på. Det vil undergrave rettssikkerheten.

– Hva tror du blir hovedutfordringene for advokatstanden fremover?

Å få til en økning i den offentlige salærsatsen og områder for fri rettshjelp, og endre begrensningen for arbeid på reise. Med dagens system risikerer man dårligere advokattilbud for de svakeste i samfunnet. Salærsatsen er nå så lav at flere advokater velger bort slike saker – det er en ugunstig situasjon.

– Hvilket parti tror du advokater flest stemmer på?

Jeg vil tippe Høyre har størst oppslutning. Tradisonelt har liberale yrker som advokater hellet til høyresiden, og tradisjon står strerkt blant mange advokater. Jeg tror nok det er hovedårsaken til at mange advokater stemmer mer blått enn andre akademiske grupper i Norge.

– Hvis ditt parti får justisministeren etter valget, hva er det første som bør skje?

Punkt 1: Få inn et  skikkelig løft i den offentlig salærsatsen i statsbudsjettet.
Punkt 2: Legge dødt forslaget om å opprette egne særdomstoler for barnefordelingssaker som sentraliseres til ett fylke. Jeg har ingen tro på at  det blir bedre avgjørelser av særdomstoler. Min erfaring er at tingrettsdommerne er mer enn gode nok til å avgjøre disse sakene. En stor andel av sakene som blir bragt inn forlikes også før rettssaken – med godt bidrag fra tingrettsdommere.
Punkt 3: Klart å signalisere at en ytterligere sentralisering av domstolstrukturen i Norge ikke er ønskelig.