Justisminister Emilie Mehl, her med sin redegjørelse for Stortinget om oppfølgingen av 25. juni-rapporten.

ADVOKATSTREIKEN:

- Har gjennomført avhør av barn uten bistandsadvokat 

- Svært uheldig at Advokatforeningen har valgt å aksjonere på en måte som innvirker på etterforskningen av saker som berører barn, mener justisminister Emilie E. Mehl. - Svært bekymringsfullt at Mehl ikke vet hvilket omfang det er snakk om, mener lederen av bistandsadvokatutvalget.

Publisert Sist oppdatert

Stortingsrepresentant  Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) stilte mandag denne uken et skriftlig spørsmål til justisminister Emilie E. Mehl (Sp) om advokatstreiken.

Thorsvik ønsket å få svar på hvor mange avhør av barn som ikke er blitt gjennomført som følge av advokatstreiken, og hvilke konsekvenser dette har for rettssikkerheten til de berørte barna.

Venstres eneste representant i justiskomiteen ønsket også å få svar på om statsråden «har noen dialog med Advokatforeningen om å få på plass en bærekraftig rettshjelpssats i henhold til anbefalingene fra Salærrådet».

I dag har Mehl svart. Det var AdvokatWatch som omtalte svaret først.

- Uakseptabel aksjon

Mehl understreker først i sitt svar at Advokatforeningens aksjon ikke er en streik, men det hun kaller en «uakseptabel aksjon». 

Barnehus berørt av streiken

Barnehusene i Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim og Bodø, inklusive avdelingskontorer i Førde og Mosjøen, er berørt av advokatstreiken, opplyser Advokatforeningen.

Det er i alt elleve barnehus i Norge.

Mehl har tidligere uttalt til Advokatbladet at aksjonen er ulovlig, men har nå endret ordbruken.

Mehl skriver at hun har hatt tett dialog med berørte aktører i justissektoren for å kartlegge konsekvensene av aksjonen, og at Riksadvokaten i et brev har orientert henne om at hvilke konsekvenser saken har hatt for saker som involverer barnehusene.

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V). Her i forbindelse med spørretime på Stortinget.

Ifølge Riksadvokaten har aksjonen innvirket på etterforskningen av saker om blant annet seksuallovbrudd og mishandling i nære relasjoner, skriver Mehl.

«I flere saker er avhør av mindreårige utsatt, og i enkelte saker er avhør gjennomført uten at en bistandsadvokat har vært til stede. Riksadvokaten skriver imidlertid at det er vanskelig å si noe sikkert om betydningen av aksjonen for den videre etterforskningen og muligheten for oppklaring av de konkrete sakene som er berørt.»

- Oppfordret Advokatforeningen til å avslutte aksjonen

«Det er svært uheldig at Advokatforeningen har valgt å aksjonere på en måte som innvirker på etterforskningen av saker som berører barn», skriver Mehl videre.

Hun svarer ikke på Thorsvik spørsmål om hun har hatt dialog med Advokatforeningen for å få på plass en bærekraftig rettshjelpssats, men skriver følgende:

«Jeg har i et brev til Advokatforeningen 24. april 2024 oppfordret Advokatforeningen om å avslutte aksjonen. Rettshjelpsatsen fastsettes av Stortinget i de ordinære budsjettprosessene, etter forslag fra regjeringen. »

Og videre:

«Som jeg også viser til i brevet til Advokatforeningen, innebærer ikke avtalen mellom Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet fra 2022 eller Salærrådets anbefaling at det kan gjøres unntak fra dette. Tvert imot har det vært kommunisert tydelig i gjentatte møter med Advokatforeningen, både før, under og etter avtaleinngåelsen, at regjeringen må forholde seg til de ordinære budsjettprosessene, selv om vi ser det som positivt med et uavhengig salærråd som kan gi en anbefaling opp mot disse.»

Hele spørsmålet og svaret kan du lese her.

Bistandsadvokatutvalget: - Svært bekymringsfullt

Advokat Kristin F. Hammervik er leder av bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen. Hun synes at Venstres Ingvild Thorsvik har stilt betimelige spørsmål til statsråden.

- Dessverre svarer ikke Mehl på det hun blir spurt om. Hun har kanskje ikke skaffet seg oversikt over hvor mange avhør som på grunn av streiken ikke er gjennomført? Det er i tilfelle svært bekymringsfullt, sier Hammervik.

Hun viser til at det er Mehl som har det øverste ansvaret for at barn og andre sårbare personer faktisk får den rettshjelp de har krav på i en avhørssituasjon.

Kristin Fagerheim Hammervik.

- Når Mehl ikke vet hvilket omfang det er snakk om, er det vanskelig å tro på at hun er i stand til å gjøre en forsvarlig løpende vurdering av hvilke konsekvenser streiken har for barn og andre sårbare personer, sier hun.

- Streiken må utvides

Hun sier at det er hennes inntrykk at de aller fleste barnehus og politidistrikt forholder seg lojalt til streiken.

- Det søkes daglig om dispensasjon. I den grad liv og helste står på spill, innvilges dispensasjon, sier Hammervik.

Hun mener at Mehls svar ikke gir noen indikasjon på at statsråden ser betenkeligheter ved at avhør av barn gjennomføres uten bistandsadvokat.

- Hun bare konstaterer at så skjer - uten videre refleksjoner. Jeg ser nå ingen annen vei å gå enn at streiken må utvides. Det er fullstendig uaktuelt for oss å gi etter for Mehls oppfordring om å avslutte aksjonen. Mehl synes fullstendig å glemme at ingen advokater har plikt til å påta seg disse oppdragene, sier Hammervik.

Advokatforeningens leder: - Mehl prøver å fraskrive seg ansvar

Jon Wessel-Aas, leder av Advokatforeningen, mener at statsrådens svar illustrerer at hun ikke tar på alvor sitt ansvar for rettssikkerheten til de menneskene som har krav på rettslig bistand dekket av det offentlige.

- Det er regjeringens og hennes ansvar som ansvarlig statsråd at de menneskene ikke får den rettshjelpen de har krav på, sier Wessel-Aas.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas og nestleder i Forsvarergruppen, Espen Wangberg.

- Den rettshjelpen forutsetter jo at det finnes uavhengige advokater som er villige til å påta seg oppdragene. Når statsråden ikke sørger for at vi har en rettshjelpssats som gjør det mulig å levere forsvarlig rettshjelp, går det utover disse barna og andre sårbare mennesker, fortsetter han.

Han viser til at Mehl og staten ikke kan pålegge advokater å påta seg disse oppdragene.

- Men Mehl har ansvar for og myndighet til å sørge for en rettshjelpssats som gjør det mulig for advokater å bistå disse menneskene på en måte som gir forsvarlig rettshjelp, sier Wessel-Aas. 

- At hun for øvrig bare gjentar talepunkter fra sitt brev til oss i april, som ble grundig korrigert i vårt svar til henne, illustrerer at hun ikke bare prøver å fraskrive seg sitt ansvar, men at hun også fullstendig mangler argumenter for å la være å følge opp avtalen hun inngikk i 2022, sier han.

Sulland: - Nedslående

Også Frode Sulland, som  på Forsvarergruppens høstseminar i 2021 tok initiativ til aksjonen som lammet alle straffesaker i Høyesterett fra høsten 2021 til en avtale ble inngått med justisminister Mehl i juni 2022, er skuffet over Mehls svar.

- Dette svaret fra Mehl er like nedslående som tidligere uttalelser. I stedet for å ta innover seg at det er hennes mislighold av avtalen med advokatene som er årsaken til aksjonene, fortsetter hun å legge all skyld på advokatene, sier Frode Sulland.

Frode Sulland er tidligere leder av Forsvarergruppen.

Han mener at Mehls svar bare bekrefter at det er helt nødvendig å fortsette med aksjonene som pågår.

Han tar også til orde for en ny streik i Høyesterett.

«Aksjonsutvalget, Forsvarergruppens styre og Advokatforeningens hovedstyre må nå si klart ifra at dersom kravene ikke innfris i revidert vil vi på nytt utvide aksjonen til også å gjelde stans i behandling av straffesaker i Høyesterett», skrev han i Facebook-gruppen Ingen rettssikkerhet uten rettshjelp tidligere denne uken.

Til Rett24 opplyste Sulland at en slik aksjonsform allerede i vinter ble avklart med alle advokater som hadde straffesaker i Høyesterett i 2023.

– Alle slutter opp om en slik aksjon, så det vil være en unison aksjon som rammer hardt og som ikke kan ignoreres, sa han til Rett24.

Har ingen tro på økning i revidert nasjonalbudsjett

Han har liten tro på at regjeringen vil øke rettshjelpssatsen i revidert nasjonalbudsjett, som legges frem tirsdag 14. mai.

– Jeg har så godt som null forventninger til at revidert vil gi noe til rettshjelpen. Tvert imot så har det som er kommet av lekkasjer signalisert enda mer prioritering av politiet i stedet, sier Sulland til Rett24.

Powered by Labrador CMS