Antall anmeldelser av hatkriminalitet i Norge fortsetter å øke

De vanligste hatmotivene er hudfarge, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Av disse er det hatkriminalitet rettet mot skeive som har hatt den største prosentvise økningen, med 44 prosent flere anmeldelser i 2023 enn året før.

Publisert Sist oppdatert

Dette fremgår av Politiets ferske rapport om «Hatkriminalitet i Norge 2023», som ble lagt frem tirsdag ettermiddag.

Ifølge rapporten, som er utarbeidet av Politidirektoratet og Oslo politidistrikt, ble det totalt registrert 1090 anmeldelser kodet som hatkriminalitet i Norge i løpet av fjoråret. Det er en økning på 18 prosent fra 2022. 

Det er hatefulle ytringer som utgjør den største andelen av anmeldte lovbrudd med hatmotiv, med 421 anmeldelser i 2023. Deretter følger kroppskrenkelser og hensynsløs atferd.

I rapporten vurderes det at «utviklingen antas å ha sammenheng med økt bevissthet rundt hatkriminalitet i befolkningen, i tillegg til økt kompetanse hos politiet». 

«Det kan heller ikke utelukkes en reell økning av hatkriminalitet», understrekes det. 

Størst økning blant skeive

Det klart vanligste hatmotivet er hudfarge eller etnisk opprinnelse, som utgjør totalt 46 prosent av alle fjorårets anmeldelser på feltet.

Videre dreier 23 prosent av anmeldelsene seg om hatkriminalitet på bakgrunn av seksuell orientering, mens 11 prosent knytter seg til kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Det er også de sistnevnte hatmotivene som har hatt den største prosentvise økningen i 2023.

For seksuell orientering er økningen på 44 prosent fra året før. 

– Vi ser at økningen som startet i fjor på anmeldt hatkriminalitet mot skeive fortsetter, uttaler politimester Ida Melbo Øystese i en pressemelding fra Oslo politidistrikt. 

– Det har også vært en økning i anmeldt antisemittisme etter at konflikten i Midtøsten brøt ut 7. oktober i fjor. Vi vet ikke om økningene betyr at flere anmelder og at det er blitt mindre mørketall, eller om det gjenspeiler en økning i antall hendelser. Det siste er bekymringsfullt hvis det er årsaken til økningen og er noe vi ser alvorlig på, sier Øystese.

Trolig mørketall

Ifølge Øystese har hatkriminalitet høy prioritet hos politiet.

– Vi etterforsker alle anmeldte saker, understreker hun.

Samtidig er det grunn til å tro at mørketallene eksisterer. Dette påpekes også i rapporten.

I juli 2023 kom tallene fra en undersøkelse blant skeive som Oslo politidistrikt gjennomførte i kjølvannet av terrorangrepet 25. juni 2022. 

Her oppga 40 prosent av respondentene at de hadde vært utsatt for hatkriminalitet de to siste årene. Av disse var det kun åtte prosent som hadde anmeldt forholdet til politiet.

Powered by Labrador CMS