Trainee-ansvarlig Alexandra Eriksen (t.v.), partner Rob Jardine-Brown, senioradvokat Eleanor Midwinter, managing partner Chris Grieveson, partner Ole Henrik Wille, advokatfullmektig Fiona Rafla, senioradvokat Lesley Tan, og partner Gaute Gjelsten var blant de ansatte som nylig markerte Wikborg Reins nye London-lokaler. Foto: Kristin Lytskjold Raknes
Trainee-ansvarlig Alexandra Eriksen (t.v.), partner Rob Jardine-Brown, senioradvokat Eleanor Midwinter, managing partner Chris Grieveson, partner Ole Henrik Wille, advokatfullmektig Fiona Rafla, senioradvokat Lesley Tan, og partner Gaute Gjelsten var blant de ansatte som nylig markerte Wikborg Reins nye London-lokaler. Foto: Kristin Lytskjold Raknes

Wikborg Rein: Henter topp-partnere til London-kontoret

Wikborg Rein har klart å rekruttere noen av metropolens mest anerkjente britiske advokater, og har mange fortrinn sammenlignet med britiske advokatfirmaer, forteller managing partner Finn Bjørnstad.

Publisert

– I overkant av tjue prosent av totalomsetningen vår kommer fra våre internasjonale kontorer. London er senteret i vår internasjonale satsning, og blir bare viktigere og viktigere for oss, sier managing partner Finn Bjørnstad i Wikborg Rein til Advokatbladet.

Ved kontoret i Cannon Street i byens finansdistrikt City, der firmaet nylig flyttet inn, arbeider det om lag tretti advokater, deriblant flere norske advokatfullmektiger.

Wikborg Reins London-avdeling spesialiserer seg i dag på shipping, offshore, energi, internasjonal voldgift - i tillegg til M&A og kapitalmarkedstransaksjoner med utspring fra London.

Bjørnstad forklarer at årsaken til utvidelsen i London er at de har klart å rekruttere noen av de beste internasjonale advokatene innen kjerneområdene.

– Dette skyldes i stor grad firmas anerkjennelse i bransjen, og at vår lønnsomhet er bedre enn våre engelske konkurrenter, sier han.

Svekkede konkurrenter

Wikborg Reins strategi for London-kontoret er å konkurrere i det internasjonale markedet, forteller managing partner Finn Bjørnstad.
Wikborg Reins strategi for London-kontoret er å konkurrere i det internasjonale markedet, forteller managing partner Finn Bjørnstad.

Mange av konkurrentene har ifølge Bjørnstad ikke klart å fornye seg og holde kontroll på kostnadene.

– Flere av de mellomstore firmaene i England innen våre segmenter er ikke så lønnsomme lengre. I tillegg er vårt merkenavn blitt bedre. Det gjør det mulig for oss å rekruttere noen av de aller dyktigste i verden på sine fagfelt, sier Bjørnstad.

I 2011 fikk Wikborg Rein prisen for beste sjørett-advokatfirma i Asia. Senere har de også blitt nominert til en rekke andre internasjonale priser, deriblant årets shipping-advokatfirma i Storbritannia seks ganger siden 2011.

– Flere konkurrerende firmaer har kommet inn i en spiral hvor de mister sine beste advokater. Da faller lønnsomheten fort. Det beste eksempelet er Ince & Co, som nå fusjoneres inn i et helt ukjent engelsk advokatfirma, påpeker Bjørnstad.

Henter topp-partnere

Nylig meldte de to partnere Jonathan Goldfarb og Renaud Barbier-Emery fra nettopp Ince & Co overgang til Wikborg Rein i London. Ince & Co var tidligere velrennomert på områder som energi og shipping, og har om lag fem hundre ansatte ved kontorer i land som Tyskland, Frankrike, Dubai og Kina.

Wikborg Rein har også rekruttert Matt Illingworth fra Holman Fenwick Willian, samt en rekke yngre advokater som begynner i den nærmeste fremtid.

De nye partnerne skal inn i Wikborg Reins shipping & offshore/energi-avdeling, hvor det etter hvert er mange tidligere Ince-advokater.

– Vi er veldig stolte over å ha klart å rekruttere dem over til oss.

Jonathan Goldfarb er en ledende advokat i verden på LNG (Liquefied Natural Gas).

– Kundelisten hans er helt i øverste klassen sier Bjørnstad.

Ifølge MP-en har firmaets strategi i London endret seg noe de siste årene.

– Den opprinnelige strategien var å følge våre klienter ut av landet, og inn dit de skulle, men etter hvert har strategien endret seg mot at vi konkurrerer i et internasjonalt marked med base i London. Våre konkurrenter utenlands er i større grad de internasjonale firmaene enn de norske.

Da firmaet begynte å bygge et engelskrettslig team var det mer som en støtte for det Wikborg Rein trengte som et norsk advokatfirma.

– Men det er ikke til å legge skjul på at vi med den strategien hadde en utfordring med å tiltrekke oss de aller beste engelske advokatene.

Ingen norske partnere igjen

– Grovt regnet er det i dag rundt halvparten tvist, og halvparten transaksjoner og prosjekter. Omsetningen vil i 2018 ligge på i underkant av 100 millioner kroner. Vi forventer en betydelig økning neste år med de nye partnerne, med mer vekting på transaksjoner og prosjekter, forteller Bjørnstad.

Han understreker at London-kontoret skal være et nisjefirma som er best på det som er kjernen i firmaets internasjonale satsninger, og ikke skal vokse for enhver pris.

– Vi ønsker ikke å tråkke i bedene til våre engelske samarbeidsfirmaer, sier han.

Selv har Bjørnstad flere utenlandsopphold bak seg, blant annet ved firmaets London-kontor, der han var partner fra 1989 til 1993, og mellom 2011 til 2015. Han var også i Japan i 1989 og i Singapore fra 2002 til 2005.

Etter at de to partnerne Ole Henrik Wille og Birgitte Karlsen, som begge var ved London-kontoret, nylig flyttet hjem til Oslo, ser firma etter en erfaren erstatter som ønsker å flytte til den britiske metropolen.

For øyeblikket er det ingen norske partnere ved London-kontoret.

– Selv om studenter i stor grad sier de vektlegger muligheten for utenlandsopphold når de skal begynne å jobbe, er det ikke sånn at vi blir rent ned av senioradvokater internt som vil flytte til London. Jeg skal ikke legge skjul på at det er en utfordring for oss å bemanne alle utekontorene våre med den lille hjemmebasen vi har, sier Bjørnstad.

Han peker på at mange nå i større grad ønsker være i Norge når de stifter familie enn det som var tilfellet før.

- Udramatisk

For businessens del er det ifølge Bjørnstad ikke dramatisk å stå uten norske partnere i London i en kort periode.

– Vi definerer vårt shipping- og offshore-team til å være internasjonalt, og den største delen av teamet sitter nå i London. For å få innpass hos kunder har vi historisk brukt vår industrikompetanse, men nå kan vi skyve det engelskrettslige teamet foran oss mot de internasjonale kundene der vi konkurrerer mot engelske advokatfirmaer.

Han mener firmaets kundeliste er det beste beviset på at Wikborg Reins merkenavn står sterkt.

– Mange internasjonalt ledende selskaper engasjerer oss på saker uten forgrening til Norge, sier Bjørnstad, og ramser opp firmaer som Transocean/Deepwater, CNOOC, China Petroleum, ICBC Leasing, Navios, Economou Group, Gaslog, BW Group, SBM, og Rowan Drilling.

Likevel ønsker han seg en norsk partner til London.

– Jeg trenger egentlig ikke en norsk shipping/offshore-partner der av hensyn til businessen. Men kulturelt sett er det likevel viktig med en norsk partner for å integrere nye partnere, og ta ut synergier mellom kontorene.

Wikborg Rein åpner nå også for å hente inn en erfaren norsk transaksjonsadvokat utenfra – om ikke de finner den rette kandidaten internt.

Med 25 nasjonaliteter, og kontorer i Shanghai, Singapore, London, i tillegg til Oslo og Bergen, er mangfoldet stort.

– Det internasjonale aspektet er en viktig del av DNA-et i Wikborg Rein. Vi er kanskje dårlige på kvinneandel i partnerskapet, men vi er veldig gode på antall nasjonaliteter, sier Bjørnstad.